Bort från delade turer

Ett ärende på dagens kommunfullmäktige handlade om förslaget till personalstrategi 2020. Ett väl genomarbetat dokument som förankrats på olika nivåer. Dokumentet tydliggör på ett mycket bra sätt både ledar- och medarbetarskapets roll i kommunen.

Visionen för Vännäs kommuns personalstrategi handlar att vara en välkomnande arbetsgivare, underlätta rekrytering, behålla medarbetare och locka unga att söka sig till välfärdsjobben. Allt detta genom att skapa förutsättningar för ett nära, deltagande och synligt ledarskap samt delaktighet för medarbetarna.

Ett antal politiska målsättningar har tagits fram för medarbetare. Det handlar om att medarbetarna trivs, bra ledarskap med ett gott ledarskap, jämställda arbetsplatser målet om att 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning samt att sjukfrånvaron ska vara högst 5 %. Viktiga strategier för att nå dessa mål har också tagits fram.

Mycket i dokumentet handlar om ledarnas roll och förutsättningar att klara sina uppgifter. Det som inte kommer fram i en tydlighet är personalens behov av förutsättningar för trivsel och god hälsa.

Centerpartiet saknar därför en skrivning om hur vi skapar en arbetsmiljö som leder till trivsel och hälsa för våra medarbetare. För detta behövs ett batteri av åtgärder. Bl.a. en översyn av arbetstidsscheman. Vi tycker att dokumentet åtminstone ska peka på en politisk viljeinriktning som ett första steg i det arbetet .

Centerpartiet yrkade på att viktigare strategier ska kompletteras med att ”delade turer endast ska förekomma i undantagsfall”.

Tyvärr förlorade vi omröstningen. Alla övriga partier utom Folkpartiet yrkade på avslag.

Vi kommer inte att nöja oss med detta utan kommer fortsättningsvis att driva frågan vidare då vi anser detta vara en viktig strategi och politisk viljeinriktning för att nå målsättningarna och därmed skapa en bättre arbetsmiljö. I första hand för våra kvinnliga medarbetare

Etiketter: , , ,

2 kommentarer

 1. Maria Thomasson

  Hej Ulf!

  Jättebra att försöka minska antalet delade turer, men vi som jobbar inom vården är glad att dom finns.
  Vi använder enbart delade turer på helgen (ibland under veckorna i nödfall).
  Vi jobbar 2,5 helg av 5.
  Hur många fler helger behöver vi jobba om INTE delade turer finns?
  I så fall behöver vi mer personal, men då får vi inte ihop vår tid som vi får jaga ihop.
  Det stora problemet är inte delade turer utan antalet helger som vi faktiskt arbetar.

 2. Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

  Hej Maria,
  Vi är väl medvetna om att schemat med täta helgtjänstgöringar sliter och skapar därmed en arbetssituation som påverkar både trivsel och hälsa negativt. Vi tror att både helgtjänstgöring och delade turer är en av orsakerna till att arbetet inom vården inte är attraktivt.
  Som ett första steg för att förbättra arbetsmiljön valde vi att politiskt arbeta med att försöka få bort delade turer. Nästa steg kan vara att minska helgtjänstgöringen.
  I någon ända måste man ju börja för att långsiktigt bli en god arbetsgivare med goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och som lockar till sig nya medarbetare..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier