Byggbom i Vännäs

I dagens VK ägnas stor plats åt den planerade ”byggbommen” i Vännäs. Jag tycker det är bra att det äntligen börjar produceras bostäder i vår kommun. Sist det hände var 2006, alltså snart 10 år sedan. Här finns anledning till självkritik hos den politiska ledningen i kommunen.

Centerpartiet har under den gångna mandatperioden, i många sammanhang, lyft problemet med bristen på bostäder. Vi har under dessa år kunnat konstatera att många som velat flytta till vår kommun har fått vända vid kommungränsen då bostäder saknats. Inflyttning till kommunen och omflyttning inom kommunen har stannat av. Antalet människor och skattebetalare i vår kommun hade kunnat vara betydligt fler om produktionen av bostäder hade skett löpande utifrån efterfrågan.

Jag erkänner min besvikelse över att privata fastighetsbolag och fastighetsägare inte har velat sätta spaden i jorden i Vännäs. Jag hade önskat att man från den politiska ledningen tidigare hade insett att än så länge är det i första hand kommunens eget fastighetsbolag, Vännäs fastigheter AB, som måste bygga.

Centerpartiet har varit pådrivande och bl.a. motionerat till fullmäktige om att ett bostadsförsörjningsprogram ska tas fram vilket nu är gjort och antaget av fullmäktige. Det tycker vi är bra. Nu har fullmäktige fastställt den långsiktiga bostadsproduktionen som omfattar ca 250 lägenheter under en 5 års period. Nu hoppas jag bara att detta fångar de privata byggbolagens intresse till den grad att man upptäcker Vännäs och tillsammans med Vännäs fastigheter AB förverkligar fullmäktiges mål.

Centerpartiet har vidare motionerat om påbyggnad av befintliga hyreshus. Frågan har utretts av Fastighetsavdelningen och återredovisats till poltiken. Tyvärr så har man inte funnit någon fastighet där det är byggtekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi driver frågan vidare till fastighetsbolaget.

Centerpartiet har också initialt väckt frågan om kooperativa hyresrätter. På vårt initiativ riktade vi en inbjudan till medborgarna att komma till ett öppet möte och där få information från Nordmalings kommun och PEAB om deras planer i Nordmaling och därmed skapa intresse för den bostadsformen även i Vännäs. Många besökare kom och många medborgare har i efterhand  hört av sig till mig och uttryckt intresse för denna lösning.

Kooperativa hyresrätter har efter det mötet allt mer kommit upp i de politiska diskussionerna och vi kan nu konstatera att det finns en politisk enighet om att vi ska jobba vidare med den bostadsformen vilket vi gillar.

Oavsett partitillhörighet måste vi gemensamt jobba för att få igång en bostadsproduktion i Vännäs och med kommunens bostadsförsörjningprogram, bygget på Statsrådet, nytt spännande bostadsområde i Vännäsby och planerna på kooperativa bostadsrätter hoppas jag nu att det börjar lossna.

 

 

Etiketter: , , , , , , , , ,

2 kommentarer

  1. Bertil Holm

    Hej,ja du Ulf, 1 hyreshus som väl är fulltecknat redan räcker inte långt. 250 lgh. skulle kunna byggas tidigare, men kommunala kvarnen mal långsamt.Bostadsbristen i Umeå gör Vännäs intressant på många sätt, se bara på hus marknaden, husen i Vännäs säljs snabbt, så haka på Umeås byggboom snarast.
    Bertil Holm

    • Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

      Huruvida det nya hyreshuset är fulltecknat eller inte vet jag inget om men jag kan tycka att att majoriteten (s) borde vara självkritiska när det gäller byggandet av bostäder. Inga nya bostäder i flerfamiljshus har tillkommit på 10 år. Det har inneburit att vi har förlorat många nya kommunmedborgare vilket är beklagligt inte minst vad gäller skatteinkomster till kommunen. Jag hoppas nu att det pågående nybygget följs av fler. Centerpartiets motion om att bygga kooperativ hyresrätter har mottagits positivt av majoriteten (s) och nu jobbas det på att få igång bygget av dessa på Älvdalaområdet. Dessutom finns det möjlighet att bygga flerbostadshus på festplatsen i Vännäsby. Allt är förberett det är bara att sätta spaden i jorden. Till detta kommer den byggbara tomten som uppstår där biblioteket står idag när huset är rivit samt på den tomt (fd Lundströms Radio o TV) som nyligen förvärvats av Vännäs Fastigheter AB. Till detta kommer det nya bostadsområdet i Vännäsby, som när det är helt färdigställt, tillåter blandad bebyggelse med allt från villor, par- och radhus.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier