Etikett: Vännäs fastigheter AB

Byggbom i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 14

I dagens VK ägnas stor plats åt den planerade ”byggbommen” i Vännäs. Jag tycker det är bra att det äntligen börjar produceras bostäder i vår kommun. Sist det hände var 2006, alltså snart 10 år sedan. Här finns anledning till självkritik hos den politiska ledningen i kommunen.

Centerpartiet har under den gångna mandatperioden, i många sammanhang, lyft problemet med bristen på bostäder. Vi har under dessa år kunnat konstatera att många som velat flytta till vår kommun har fått vända vid kommungränsen då bostäder saknats. Inflyttning till kommunen och omflyttning inom kommunen har stannat av. Antalet människor och skattebetalare i vår kommun hade kunnat vara betydligt fler om produktionen av bostäder hade skett löpande utifrån efterfrågan.

Jag erkänner min besvikelse över att privata fastighetsbolag och fastighetsägare inte har velat sätta spaden i jorden i Vännäs. Jag hade önskat att man från den politiska ledningen tidigare hade insett att än så länge är det i första hand kommunens eget fastighetsbolag, Vännäs fastigheter AB, som måste bygga.

Centerpartiet har varit pådrivande och bl.a. motionerat till fullmäktige om att ett bostadsförsörjningsprogram ska tas fram vilket nu är gjort och antaget av fullmäktige. Det tycker vi är bra. Nu har fullmäktige fastställt den långsiktiga bostadsproduktionen som omfattar ca 250 lägenheter under en 5 års period. Nu hoppas jag bara att detta fångar de privata byggbolagens intresse till den grad att man upptäcker Vännäs och tillsammans med Vännäs fastigheter AB förverkligar fullmäktiges mål.

Centerpartiet har vidare motionerat om påbyggnad av befintliga hyreshus. Frågan har utretts av Fastighetsavdelningen och återredovisats till poltiken. Tyvärr så har man inte funnit någon fastighet där det är byggtekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi driver frågan vidare till fastighetsbolaget.

Centerpartiet har också initialt väckt frågan om kooperativa hyresrätter. På vårt initiativ riktade vi en inbjudan till medborgarna att komma till ett öppet möte och där få information från Nordmalings kommun och PEAB om deras planer i Nordmaling och därmed skapa intresse för den bostadsformen även i Vännäs. Många besökare kom och många medborgare har i efterhand  hört av sig till mig och uttryckt intresse för denna lösning.

Kooperativa hyresrätter har efter det mötet allt mer kommit upp i de politiska diskussionerna och vi kan nu konstatera att det finns en politisk enighet om att vi ska jobba vidare med den bostadsformen vilket vi gillar.

Oavsett partitillhörighet måste vi gemensamt jobba för att få igång en bostadsproduktion i Vännäs och med kommunens bostadsförsörjningprogram, bygget på Statsrådet, nytt spännande bostadsområde i Vännäsby och planerna på kooperativa bostadsrätter hoppas jag nu att det börjar lossna.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier