Ekonomisk ledning och styrning saknas i Vännäs

På gårdagens kommunfullmäktige var delårsbokslutet per 31 augusti en het fråga. Ett delårsbokslut som visar på en ekonomi i fritt fall för 2016. Ett läge som är mycket allvarligt och som kan få stor konsekvenser för vård, skola, omsorg men riskerar också att begränsa investeringsutrymmet och förorsaka bristande fastighetsunderhåll.

Kommunen har nu hamnat i ett akut läge då Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte har tagit tidigare signaler om ekonomins utveckling på allvar.

Bakomliggande orsak är i huvudsak minskade skatteintäkter på i storleksordningen 11,2 mkr och minskade reavinster på 3,7 mkr.

Redan när delårsbokslutet per den 30 april presenterade visade den att det budgeterade överskottet för 2016 på +19,9 mkr hade minskat till +9,7 mkr. En försämring med 10,2 mkr.

Delårsbokslutet per den 31 augusti och som nu fullmäktige behandlade visade på att resultatet hade försämrats ytterligare och att årsprognosen ligger på +5,8 mkr. En försämring med 14,1 mkr.

Tanken med delårsrapporter är att politiken i tid ska vidta åtgärder om stora avvikelser uppstår i årsprognosen jämfört med budgeten. Det var därför fullmäktige beslutade om att två delårsrapporter skulle tas fram.

Dessa avvikelser och denna möjlighet har majoritetspartierna helt struntat i och förlitat sig på att nästa skatteprognos kommer att visa på bättre skatteintäkter för Vännäs. Som vanligt ”stoppat huvudet i sanden” i väntan på bättre tider.

I augusti fick vi en ny skatteprognos som visade på att inga positiva förändringar hade skett vad gällde skatteintäkterna utan tvärtom läget hade försämrats.

Jag uppmanade då kommunalrådet att sammankalla budgetberedningen för att vidta åtgärder för att minska resultatförsämringen. Fick då svar att svängningar i skatteprognoserna förekommer och att det gäller att ha ”is i magen”. Ett ställningstagande som inte var att ta ansvar för ekonomin och skattebetalarnas pengar och som bidragit till att vi nu hamnat i ett akut läge.

Det som är som är det mest allvarliga är att den politiska ledningen inte har hanterat aviserade underskott i årsprognosen inom kommunstyrelsens område -2,5 mkr och Liljaskolans område på -6,2 mkr.

I fullmäktigedebatten hävdade jag att S, V och Mp har brustit i styrning och ledning och ställde frågan varför man inte har agerat. Alla tre hävdade att ta ansvar är att inte förorsaka oro i verksamheterna då skattprognoser kan variera över tid. Jag menade att ta ansvar är att agera i god tid för att vidta åtgärder. Ett agerande som skattebetalarna, brukarna och medarbetarna har rätt att kräva.

Vad gäller Liljaskolan så tydliggjorde Centerpartiet att vårt förtroende för styrelsen håller på att vara förbrukat då styrelsens brist på agerande riskerar gymnasieskolans framtid.

Sammanfattningsvis anser Centerpartiet och delar av de övriga borgerliga partierna att de verksamheter som inte har tagit ansvar för sin budget och redovisar underskott ska också själva ta ansvar för dessa vilket innebär att en återbetalning ska ske av underskottet under åren 2018-2020 och inte belasta övriga verksamheter eller finansen.

På den direkta frågan till S, V och Mp om hur underskotten ska hanteras fick jag inget svar vilket alla som berörs av verksamheterna skola, vård och omsorg bör känna oro för.

I en kärv ekonomi finns det inget utrymme för skola, vård eller omsorg att drabbas av underskott som förorsakats av verksamheter som inte har tagit ansvar för sin budget.

 

 

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer

 1. johan Söderling

  Skarp kritik från oppositionens ledare kring budget och budgetuppföljning. Vännäs kommun har gjort stora investeringar för framtiden som är en del av kännbara ekonomiska läget vi befinner oss i. Det märks att vi närmar oss ett val eftersom tonhöjden har skärpts. Inte bara genom detta inlägg utan också med att oppositionen vill lämna egna förslag på budget, vilket skulle vara bra då medborgarna skulle se deras politik. Skattesänkningar och ytterligare åtstramningar skulle få än värre konsekvenser. Centerpartiet har varit med i majoriteten i riksdagen som försämrat kommunsektorn i Sverige med motsvarande 140 miljarder under åren 2004-2012. Vår nuvarande regering försöker återställa det som förstörts men har inte majoritet. I Vännäs har vi haft ett gott samarbetsklimat mellan majoritet och opposition. Utifrån detta inlägg och skarpa kritik, utan respekt för vad som skett och sker för att komma tillrätta med situationen, utan sakliga korrekta beskrivningar över vad som sagts kan jag bara konstatera att klimatet förändrats till det sämre.
  Vännäs är en fantastisk kommun med goda utvecklingsmöjligheter. Vi har satsat hårt, det ger resultat och över tid kommer också ekonomin stabiliseras. Det är viktigt att komma ihåg, Ulf Eriksson.

 2. Ann-Louise

  Hur motiverar majoriteten en ytterligare höjning av kommunalskatten till den näst högsta i länet, trots Vännäs framgångar i övrigt med ökat bostadsbyggande, ökad inflyttning till kommunen och närheten till Umeå?

  • Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

   Någon ytterligare skattehöjning är inte aktuell. Stämmer dock att vi har den näst högsta i länet. Majoritetens skäl till den tidigare höjningen är en fråga som dem själva får svara för. Ökad inflyttning är positivt men innebär också kostnadsökningar då inflyttningen i huvudsak består av barnfamiljer och i kombination med ett födelseöverskott kommer ökade behov inom både för- och grundskolan. I länet har endast Vännäs och Umeå födelseöverskott vilket vi ska vara positiva till. Många av länets övriga kommuner skulle säkert önska detsamma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier