Kommunal vinterväghållning upphör i Vännäs

På senaste kommunstyrelse behandlades driftbudgeten för 2017 efter det att fullmäktige i december beslutade om nya budgetramar för kommunens olika verksamheter förorsakade av nya sparkrav på totalt 7,8 mkr.

Ett besparingsområde som samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit var vinterväghållningen på 7,6 mil av kommunens enskilda vägnät och som berör 31 vägföreningar. Besparingsbeloppet varierar mellan 300-600 tkr/år beroende på antalet plognings- och sandningsturer. Besparingen avser det underskott som uppstår efter det att det kommunala bidraget för sommar- och vinterunderhållet samt det statliga bidraget för vinterunderhållet har dragits av från Svevias slutfaktura till kommunen.

Borgerliga gruppen yrkade på att om besparingen beslutas skulle ändå vinterväghållningen ligga kvar på kommunen som då hade blivit samordnare och upphandlare och ansvarig för utvärderingen av upphandlingen.  Uppföljning och löpande utvärdering skulle ske i dialog med berörda vägföreningar.

Inga medel avsätts då för täckning av eventuella underskott utan vinterväghållningen ska upphandlas inom ramen för innehållet kommunbidrag för sommar och vinterunderhållet och Trafikverkets statsbidrag för vinterunderhållet som kommunen inkasserar från vägföreningarna.

Tyvärr röstades förslaget från C, M och Kd ned av S, V och Mp. Därmed tar kommunen sin hand ifrån vinterväghållningen på dessa vägar.

Centerpartiets uppfattning är att en bibehållen vinterväghållning i kommunens regi är en rättvisefråga. Varför ska vägföreningarna ta det fulla ansvaret för vinterunderhållet när motsvarande krav inte finns på det övriga vägnätet i kommunen? Enskilda vägar är inga enskilda vägar som bara används av boende efter dessa. Framkomligheten är minst lika viktig för all offentlig service som skolskjutsar, hemtjänsten, renhållningen samt blåljusverksamheten.  Dessutom är det enskilda vägnätet viktigt för det rörliga friluftslivet liksom näringslivet.

Majoritetens beslut innebär också att inflyttningen på landsbygden försvåras då vägföreningarnas fulla ansvar för vinterväghållningen kommer att upplevas som ett hinder för den som vill köpa hus/fastighet på landsbygden. Med andra ord ett landsbygdsfientligt beslut som inte gör Vännäs landsbygd attraktivare.

 

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Katarina Hampusson

  Hej Ulf.
  Tråkig inställning av vår politiska majoritet. Alltså ingen besparing av väghållning i det kommunala vägnätet? Vägarna i Vännäs och Vännäsby tätort ska alltså inte bidra med någon besparing. I Sverige har vi likhetsprincipen, hur resonerar man här?

  hälsningar
  Katarina

  • Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

   Hej,
   Jag har framfört till majoriteten att vinterväghållning i kommunalregi är en rättvisefråga mellan tätort och landsbygd. Ett liknande beslut för boende efter Långgatan i Vännäs eller Strandgatan i Vännäsby skulle majoriteten aldrig våga ta och finns för övrigt inte i deras tankevärd. Det är tydligen skillnad på skattebetalare och skattebetalare. Klyver kommunen och upplevs landsbygdsfientligt.

 2. Göran Granström

  Oj vad matt jag blir. För oss som bor efter en av Vännäs längsta och svåraste vägar att sköta så blir det väldigt jobbigt. Tack V, MP och S för den kallduschen! Vi är få delägare att debitera, inga egna maskinresurser som klarar den tuffa vinterväghållningen, och få personer som har möjlighet att ta tag i det praktiska. Jag känner en enorm press och vet inte riktigt hur jag skall hantera den bördan. Det känns enormt motigt just nu.

  • Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

   Förstår din reaktion och du delar den säkert med många fler boende efter enskilda vägar. Tycker det hade varit på sin plats, vilket jag också har framfört, att man erbjudit sig att vara samordnare, upphandlare med ett uppföljningsansvar tillsammans med representanter från vägföreningarna. Håller helt med om det som sades på mötet att med en löpande dialog med vägföreningarna så hade man kunnat styra upp antalet plog- och sandningsturer och därmed undanröjt underskottet eller åtminstone kraftigt reducerat beloppet. Jag framförde det också på kommunstyrelsen då ingen från majoriteten var närvarande på mötet. Fick inga kommentarer från majoriteten, var som att tala för döva öron. Ett dåligt beslut där landsbygden åter igen står som förlorare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier