Etikett: skolmiljö

Ytterligare fakta i ärendet ”giftfri vardag”

Av , , 1 kommentar 15

Jag och Centerpartiet försöker hålla oss till den tågordning som kommunstyrelsens ordförande (Johan S) har tydliggjort vad gäller att väcka ärenden.

Han har beslutat att när ett ärende ska upp till arbetsutskottet så måste det aviseras på ordförandeberedningen för att få det godkänt av ordförande. Det andra alternativet är att lämna in en motion till fullmäktige.

I detta ärende har S frångått gängse ordning där man genar i ärendehanteringen vilket får till följd att oppositionen har ett regelverk att förhålla sig till medan majoriteten (S) har ett eget regelverk.

Jag vet att majoriteten har rätt att lägga egna förslag men jag tycker att oppositionen bör få ärendet med på arbetsutskottets dagordning och inte på sittande möte. Dessutom kan ju även majoriteten lägga en motion till fullmäktige. Då har vi ordning och reda i ärendehanteringen.

När majoriteten (s) kastade in förslaget från Leif A (s) meddelade jag att en motion från Centerpartiet var klar men inte inlämnad som delvis berörde samma ämne.

Jag beklagar om majoriteten störs av att jag i min blogg inte nämnde att vi är två partier (s+c) som har väckt frågan men på olika sätt. Jag känner ingen skuld i det fallet. Det är många goda förslag som kommer från Centerpartiet i arbetsutskottet och som också blir majoritetens förslag men det är sällan majoriteten upplyser om detta utåt.

 

Jag tycker att det är bra att majoriteten (s) också har intresse av att få detta miljöproblem belyst vilket talar för att barnens miljö i skolan har goda förutsättningar att förbättras och det var den viktigaste målsättningen med vår motion.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier