Etikett: Vattenfall

Fullmäktiges beslut om detaljplan måste omprövas

Av , , 4 kommentarer 31
Centerpartiet vill ompröva kommunfullmäktiges beslut om upphävandet av detaljplan för fritidsområdet i Vännäs som kommer att beröras av Trafikverkets planer på ny sträckning av Umevägen mellan Vännäs och Vännäsby.

 
Vid kommunfullmäktiges beslut i juni ställde vi oss bakom ett upphävande av detaljplan utifrån den information vi fick i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Efter informationsmötet som Trafikverket har hållit i Vännäs och efter egna undersökningar hos de som har kunnandet på det här området konstaterar vi att det finns realistiska alternativ till en ny vägdragning.
 
Vi har också konstaterat att ingen dialog har förts med Vattenfall om alternativet med någon form av strandskoning. En dialog som borde ha initierats av Trafikverket. Oklarheter råder också mellan Vännäs kommun och Trafikverket om ansvaret för den del av Umevägen som Trafikverket har för avsikt att lämna. Ekonomiska kalkyler har inte heller redovisats för ny vägdragning och eventuella alternativ.
 
Utifrån ovanstående känner vi att vi måste backa på tidigare beslut och hos kommunstyrelsen begära en ny beredning av ärendet för att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett nytt beslut. Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en skrivelse till kommunen med en sådan begäran.
 
Politiska beslut ska alltid ifrågasättas och kunna omprövas om nya fakta kommer fram eller avsaknad av fakta konstateras i ett ärende. Detta är särskilt viktigt i detta ärende då Trafikverkets förslag berör det rörliga friluftslivet och övriga kommunmedborgarna genom intrånget i ett uppskattat fritidsområde.
 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier