Bolagisering av avgiftskollektivet Del 1

Hur kan vi organisera våra kommunala tillgångar och verksamheter på bästa sätt för att utnyttja Vilhelminabornas skattepengar på bästa och effektivaste sätt?

Det är en fråga som är av yttersta vikt och som jag tror intresserar många Vilhelminabor då taxorna för vatten och avlopp är en stor del av hushållsekonomin.

Det var med en sådan fråga diskussionerna startade under hösten år 2019/ början 2020 om vårt avgiftskollektiv, men vad är det då?

Vatten/avlopp och sopor är verksamheter som finansieras dels av avgifter (Vatten och avlopp), dels av skattepengar (teknisk verksamhet, snöskottning, återvinning etc) och i en liten kommun (till folkmängden) som Vilhelmina är sköts det av vår tekniska avdelning inom kommunstyrelsen (Ks) och personalen kan sägas bekostas av en blandning avgifter och skattepengar då de jobbar inom bägge dessa områden.

Bäst tycker jag vår kommunala vaktmästare i Saxnäs kan få bli sinnebilden för detta då han ena stunden skottar snö (skattekollektivet) för att nästa jobba på avloppsverket (avgiftskollektivet) för att sedan hjälpa till på återvinningsstationen (skattekollektivet).

Hur skatter/avgifter regleras sköts via kommunens personal och de administrativa systemen och vardera kollektiv ska betala för sitt, men enligt vår ekonomichef funkar det bra.

Även själva verksamheten fungerar bra och är kostnadseffektiv om man ska tro våra tjänstepersoner som har kunskap och erfarenheter och jag har inga skäl att misstro dem. Tvärtom så litar jag i hög utsträckning på dem.

Dock går vi mot nya tider med nya, skärpta lagstiftningar inom bl.a vatten och avlopp och utifrån detta måste kommunen möta upp detta på ett bra sätt inför framtiden och HUR gör vi det på bästa vis?

Inom Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina började vi resonera om detta för flera år sedan och en tanke föddes om att bilda ett kommunalt bolag tillsammans med Lyckseles kommunala vatten/avloppsbolag LAVAB. Det som sades vara fördelar var:

  • Större bolag. Större inköp = bättre priser
  • Gemensam personal
  • Gemensam administration
  • Kompetenser utöver det vi har idag.

Ute i Västerbottens inland sas det finnas kommuner, tjänstepersoner/politiker som var intresserade i detta och den bärande tanken var att för att få detta att fungera att flera kommuner än Vilhelmina anslöt sig till detta tänkta bolag.

Ett ”Inlandets VAKIN” (Umeå kommuns kommunala vatten och avloppsbolag) var på gång, men istället för Umeå med kranskommuner var det tänkt att inlandskommuner skulle gå med i detta projekt och bilda ett bolag.

Två personer från vardera Socialdemokraterna och Centerpartiet var drivande i detta ”projekt” och blev sålunda dem som senare skulle ingå i den grupp som TILLSAMMANS med kommunens tjänstepersoner inom området skulle jobba med frågan.

Hur det gick?

Det tar vi i del 2….