Bolagisering av avgiftskollektivet Del 2

De som nu följt med har jag försökt beskriva bakgrunden till ett kommunalt ärende som handlar om att bolagisera Vilhelmina kommuns kommunala vatten och avloppsverksamhet och vår berättelse fortsätter….

Tanken på att bolagisera avgiftskollektivet väcktes och en grupp bildades med tre representanter;  en från Socialdemokraterna, en centerpartist och en moderat. De skulle jobba med frågan tillsammans med tjänstepersoner från såväl Vilhelmina kommun samt motsvarande bolagsfolk från LAVAB i Lycksele.

Under resans gång väcktes frågor (inte bara från mig utan från flera håll) hur man skulle organisera upp de bitar som INTE hamnade i bolaget?

Vad händer med de verksamheter inom kommunen som INTE hör till vatten och avlopp, men som utförs av gemensam personal? Snöskottning, återvinning etc, etc. Sådant som vår tekniska personal gör och som INTE hör till vatten och avlopp.

För att få detta till att fungera och bli effektivt behöver flera kommuner gå in i bolaget. Detta för att få till de fördelar som beskrivits för oss, men vad säger VÅRA grannkommuner om att delta i detta projekt?

Frågorna har varit många och tanken med ”gruppen” var att de tillsammans med våra tjänstepersoner skulle ta fram underlag till oss övriga för att vi ska kunna ta ett bra klokt och välgrundat beslut.

Ett första beslut blev taget i maj -20 om att det för fullmäktige skulle presenteras bl.a bolagshandlingar, dvs Aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, men det dröjde. Och till dags dato är det de enda beslutsunderlag som presenterats oss fullmäktigeledamöter.

Arbetet drog ut på tiden och måste anses ha gått trögt. För oss Socialdemokrater fick vi från vår representant höra att det fanns en ovilja från våra kommunala tjänstepersoner i Vilhelmina om att jobba med frågan och att de ”inte levererade”. Vad andra partier fick veta (såväl i majoritet som opposition) har jag fått höra en del och det är ”ingenting”.

Denna klagosång över våra tjänstemän fortsatte. De ”levererade inte” och nyfiken som jag är tog jag kontakt med dem för att höra mig för vad som hände. Detta är trots allt allvarliga frågor att tjänstepersoner trilskas och inte gör det de ska.

Bilden jag fick var att ingenting hände. Tjänstemännen menade att de visst levererade till gruppen, men att de upplevde det som att det inte dög med det de levererade och framförallt pekade på att en bolagisering kanske INTE var det bästa för Vilhelmina kommun.

Det visade sig att andra alternativ till bolagiseringen fanns/finns och hade från tjänstepersonerna presenterats (mars – 20) för delar av den politiskt satta gruppen. Jag skriver delar och åsyftar då  Socialdemokraterna och Centerpartiet. Mig veterligen så hade inte moderaten sett röken av denna den första analysen vare sig då den skickades eller senare (om ens nu) om de olika alternativ till bolagisering som presenterats.

Min fråga då blir varför vi övriga i partierna, såväl majoritet som opposition (där även moderaten ingick) INTE fick dessa alternativa lösningar presenterade för oss och vad som gav dessa två i gruppen rätten att undanhålla oss andra denna information?

Detta får avsluta del 2.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.