Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Robertsfors går framåt!

Av , , Bli först att kommentera 12

Nyföretagarbarometern och nyföretagarcentrum presenterar sin statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag under halvåret 2011 jämfört med samma period 2010.

Robertsfors kommun går från plats 289 till 38, en ökning med 314,3%. 29 företag har etablerat sig i kommunen under första halvåret. Detta är fantastiska siffror och är otroligt glädjande. Robertsfors kommun har de sista åren i olika rankningar hamnat väldigt långt ned när det gäller näringslivsfrågor och företagande bland landets kommuner. Ska kommunen börja växa och vi blir fler invånare så måste företagandet öka samt att vi på ett bättre sätt tar tillvara den kreativitet som finns.

Politiskt har vi tydligt prioriterat denna fråga och lyft upp den som en av de viktigaste frågorna på agendan. Vi arbetar med kommunikation och dialog mot företag och föreningar, snabbare beslut och bättre service. När kommunen rekryterade en ny kommunchef så var näringslivserfarenhet en viktig faktor. Under våren har vi besökt många av kommunens företag och kommer under hösten att fortsätta med dessa besök. Jag är övertygad att bättre dialog, informationsutbyte och kunskap gynnar kommunen.

Nu nöjer vi oss inte med denna förbättring utan det kräver fortsatt hårt arbete så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla kommunen på ett positivt sätt.

 

Bli först att kommentera