Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ambulans förtydligande

Av , , 7 kommentarer 31

Under vk- kommentarerna kan jag läsa att det finns en stor oro över att det i framtiden inte kommer att finnas någon ambulans på plats i kommunen under helgerna. Jag har varit i kontakt med verksamhetschef för akutfrågor på landstinget och han meddelar att det även fortsättningsvis kommer att finnas en ambulans i kommunen under helgerna. Den kommer att styras från SOS alarm enligt konceptet aktiv ambulansstyrning. När SOS alarm skickar in ambulans från Skellefteå kommer de att kunna använda Ånäset och när de skickar in Umeå kommer de att kunna använda Robertsfors.

 

7 kommentarer

Ambulansen

Av , , Bli först att kommentera 24

I mitten av april kommer den nya ambulansorganisationen för Mellanbygdsområdet att träda i kraft. Den nya organisationen innebär att det kommer att finnas två fysiska lokaler som ambulasen kommer att utgå ifrån. Den ena kommer som tidigare att utgå från den befintliga ambulanslokalen i Robertsfors och bemmans som tidigare av Umeåstationen. Den andra kommer att vara lokaliserad i Ånäset vid E4 (reningsverkets lokal) och kommer att bemmanas av Skellefteåstationen.

Bemanningen kommer att styras och dirigeras gränslöst från SOS alarm vilket gör att det i huvudsak alltid kommer att finnas en ambulans tillgänglig i kommunen. När ambulansen i Robertsfos åker in till sjukhuset så kommer en ambulans från skellefteå att åka till Ånäset. Man kommer alltså att allternera mellan varandra.

När beslutet togs i landstinget att ambulansen i Robertsfors eventuellt skulle flyttas till Lövånger så har vi från kommunen haft en väldigt possitiv och konstruktiv dialog med landstingets politiker och tjänstemän allt för att hitta en lösning. Det känns fantastiskt bra att den nya organisationen är klar och att det även i framtiden kommer att finnas en ambulans i kommunen. Den nya organisationen kommer att sjösättas i mitten av april.

Bli först att kommentera

Nyföretagandet ökar i Robertsfors kommun!

Av , , 4 kommentarer 25

Robertsfors kommun hade 2011 den största procentuella ökningen av landets alla kommuner när det gäller nystartade företag. 126 % var ökningen från 2010 till 2011. 2:a på listan var Hallsberg som hade en  ökning med 77%. 43 st nya företag startade under 2011 och det är mycket glädjande siffror. Ska Robertsfors öka befolkningsmässigt måste det finnas goda möjligheter att starta och driva företag i vår kommun. Vi från kommunen försöker göra vad vi kan för att underlätta och näringslivsfrågor är en prioriterad fråga i vårt arbete. Vi jobbar mycket med dialog direkt mot företag. Vi har under 2011 besökt ca 50 företag och haft många olika typer av företagarträffar med olika teman. Vi har haft träffar med köpmannaföreningar och andra intresseorganisationer allt för att underlätta för entreprenör. Kommunen utbildar ett 40-tal tjänstemän och politiker i SKL utbildning "förenkla helt enkelt" där målsättningen är att snabba på beslutsprocessen och det ska vara en väg in i kommunen. Man ska inte som företagare eller kommunmedborgare slussas runt i den kommunala organisationen.

 

 

4 kommentarer