Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Äldreomsorgen

Av , , 2 kommentarer 21

Äldreomsorgen går bra, riktigt bra. Kommunen ligger verkligen i framkant när det gäller att systematiskt arbeta med att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Vi är en av de bästa i landet när det gäller att registrera på individnivå. Förebyggande insatser vid fall, trycksår, undernäring, munhälsa, vård i livets slut och eget inflytande är parametrar som registreras. Robertsfors kommun är den kommun i landet som är bäst på att registrera och att förbättra kvalitet vilket har medfört att vi var den kommun som fick tillbaka mest pengar av staten i den prestationsersättning som delas ut. 1,4 miljoner fick kommunen tillbaka. Pengar som nu kan återinvesteras i äldreomsorgen, allt för att ytterligare jobba med förbättringar som gagnar alla äldre i vår kommun. Att dessa pengar ska gå tillbaka till äldreomsorgen och inte in i något svart hål är för mig självklart. De som gör att vi ligger så bra till är det fantastiska arbete som alla undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör varje dag.  

Kommunen är också med i andra mätningar där vi jämförs mot andra kommuner och där ligger vi också mycket bra till. Det vi framför allt måste jobba mer med är några parametrar inom hemtjänsten! Där har vi några förbättringsområden. Men vi ser också att där kan det vara så att det krävs mer resurser. 

2 kommentarer

Debatt

Av , , Bli först att kommentera 17

Igår kväll var jag inbjuden av centerkvinnorna och vuxenskolan till en debatt med Helena Lindahl. Ett 40 tal åhörare hade slutit upp. Trots att flertalet var centerpartister så var det en väldigt intressant och trevlig kväll med högt i tak och många ämnen diskuterades. Lennart Brändström (Sikeå) ledde debatten med den äran. Vi diskuterade bland annat kommunens skolstruktur och hur vi ska nå en högre måluppfyllelse för eleverna. Individens rätt att välja utförare samt näringslivsfrågor och företagande. Det är viktigt med kvällar som denna där representanter från olika politiska partier träffas och diskuterar. Trots allt har vi ett gemensamt mål – och det är en fortsatt positiv utveckling för Robertsfors kommun. Hög kvalitet i våra verksamheter samt att vi lockar fler att vilja bosätta sig i vår kommun.

Tack för en trevlig kväll!

 

Bli först att kommentera