Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ansvar och framtid!

Av , , Bli först att kommentera 31

Vi socialdemokrater har nu haft förmånen att i tre år leda kommunen framåt. Robertsfors kommun har idag en ekonomi i balans och vi har tre år i rad levererat positiva resultat i bokslutet. Det har inte alltid varit lätt! Vi har under dessa år varit tvungna att fatta en rad tuffa beslut för att idag ha en stabil ekonomi. För mig som kommunalråd är ordning och reda i kommunens ekonomi en av de viktigaste parametrarna. Har man det så kan man också genomföra satsningar.

Vi socialdemokrater i Robertsfors har bland annat ökat på underhållet på vägar och fastigheter, fler specialpedagoger i barnomsorgen och i skolan, arbetskläder till medarbetarna i barnomsorgen. Satsningar i det offentliga rummet för att göra det trevligare att bo och vistas i vår kommun. Det har också inneburit ökat stöd till föreningar, byar och samhällen som velat utveckla sin ort.

När jag läser Lars Bäckströms blogg så blir jag lite beklämd! Han pratar om ökat bidragsberoende till kommuner som något fel. Kommunerna ska klara sig själva! Jag menar att det handlar om ansvar. Statligt ansvar! Stiftar allians regeringen lagar och regler som innebär ökat arbetsbelastning för kommunens lärare och som påverkar kommunens verksamheter så måste regeringen också vara beredd att hjälpa till. De har man inte gjort utan kommunens lärare får springa fortare och vara mer effektiva samtidigt som politiken måste prioritera utifrån de medel vi har internt. Ändrar till exempel regeringen betygssystem så måste de också vara behjälplig till att implementera det i skolan. För mig handlar det inte om bidrag utan om att ta sitt ansvar. Det förväntar jag mig av en regering som ser till medborgarnas bästa.

För mig är det viktigt att se och lära av historien så man undviker misstag. Men för mig är det ändå det viktigaste att vi tittar framåt, har tydliga mål och visioner. Då är jag övertygad om att vi också kommer framåt.

Än fast det går riktigt bra för kommunen med ökad befolkning och god ekonomi så har vi naturligtvis utmaningar. Inte minst inom skolan för att få ökad måluppfyllelse för eleverna. Nu startar barn och utbildning ett utvecklingsarbete för att komma till rätta med de utmaningar de står inför. Ett arbete som ska ske tillsammans mellan lärare och andra medarbetare inom skolan, rektorer, chef och politik. Detta utvecklingsarbete är oerhört viktigt och måste ske i dialog och där alla nivåer arbetar tillsammans samtidigt som varje nivå tar sitt ansvar. Jag kommer med spänning följa detta arbete.

 

Trevlig helg!

Bli först att kommentera

Alliansens svek!

Av , , 1 kommentar 29

När jag läser Lars Bäckströms bloggar så ger han sken av att ibland är Centern i regering och ibland är dom det inte. Men Lars det är ditt parti centern som sitter i regeringen och har så gjort i 7 år. Ni har regerat Sverige i snart två mandat perioder och ni måste ta ansvar för den politik ni bedriver. Alliansens företrädare liksom Lars Bäckström vill gärna slippa det ansvaret och hellre titta bakåt i historien och skyller på socialdemokraterna. Ni har fått förtroendet att leda Sverige och då måste ni ta ansvar! Men när alliansen prioriterar skattesänkningar framför förstärkningar i välfärden så förstår jag att det blir jobbigt.

 

Fakta kvarstår, Robertsfors kommun likt många andra kommuner har fått mindre i statsbidrag de senaste sju åren med alliansens politik. Robertsfors kommun får idag 3,9 miljoner mindre i statsbidrag om man jämför med 2006 samtidigt som lönerna ökat med över 20 %. Stockholmskommunerna har fått ökade anslag!

 

Runt om i Sverige blir kommun efter kommun tvungen att höja kommunalskatten för att klara äldreomsorg och skola. Borgarna genomför jobbskattebidrag på jobbskattebidrag men skickar inte med några medel till kommunerna.

 

Riksdagen har för några veckor sedan klubbat igenom ett nytt skatteutjämningssystem. Robertsfors kommun får några miljoner mer 2014 jämfört med 2013 vilket är glädjande men det motsvarar inte på långa vägar vad det borde vara.

 

Vi socialdemokrater i Robertsfors kommun tror på framtiden och för kommunen. I mätning efter mätning ser vi att kommunen blir bättre och utvecklas åt rätt håll. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta vårt arbete med en seriös och ansvarsfull ekonomisk politik där vi gör rätt prioriteringar och satsningar och som möjliggör fortsatt utveckling av vår kommun. Socialdemokraterna i riksdagen har varit drivande för att få igenom ett nytt skatteutjämningssystem, däremot vände vi oss mot den extra miljard som enbart delades ut till Stockholmskommunerna!!! Den miljarden borde ha fördelas ut till landets samtliga kommuner och landsting.

 

Att AFA försäkringen har slagit i taket och att de görs återbetalningar till kommunerna är helt i sin ordning men det är när året är slut, är av engångskaraktär och kan inte användas till nästa års driftbudget.

 

Sverige och Robertsfors kommun behöver en ny regering som ser till medborgarnas bästa. Där välfärd prioriteras före skattesänkningar för dem som tjänar bäst. En Socialdemokratisk regering med finansierade åtgärdspaket i välfärden innebär förstärkningar inom skola, äldreomsorg, handikappomsorg. Det innebär att vi inte på samma sätt behöver trolla med knäna utan kan fortsätta utveckla och förbättra i vår kommun där kvalité i verksamheterna är det viktigaste.

1 kommentar

Nätverk

Av , , Bli först att kommentera 23

Befinner mig i Suwalki i Polen för årskonferens med Innovation Circle. Robertsfors kommun har i många år varit medlemmar i detta nätverk som består av mindre kommuner runt Östersjön. Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Norge samt kommuner från Sverige är medlemmar. Eu står inför en ny programperiod och detta nätverk är en bra plattform för att tillsammans med andra kommuner från olika länder ta hem Eu-pengar till Robertsfors kommun. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet själv, utan genom att utbyta idéer och lösningar med andra kan man komma fram betydligt fortare.

Mer info kommer.

Bli först att kommentera