Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Folkomröstning

Av , , Bli först att kommentera 29

Ikväll på kommunfullmäktige avgörs frågan om det ska bli en folkomröstning för invånarna i Robertsfors kommun. 720 namn är insamlade vilket utgör mer än10 % av befolkningen vilket krävs för att begära en folkomröstning.  I denna fråga behövs inte enkel majoritet vilket är fallet i alla andra frågor utan här krävs 2/3 av samtliga ledamöter för att stoppa en folkomröstning och sålunda 1/3 behövs för att få en röstning till stånd.

Att människor engagerar sig och vill påverka en fråga är något som är mycket positivt men en folkomröstning bör röra en fråga som är av övergripande karaktär och inte där beslut redan är fattat av fullmäktige och bara rör en del av kommunen vilket är situationen här. När kommunen tittat på andra kommuner som genomfört folkomröstning eller snart ska göra det så är erfarenheten att en fråga som bara berör en del av en kommun leder till ett väldigt lågt valdeltagande. Byar och samhällen ställs mot varandra och valkampanjen kan bli både smutsig och ful.

En folkomröstning innebär dessutom kostnader för Robertsfors kommun. Mer än 500 000 kommer det att kosta för att genomföra denna folkomröstning. Pengar som jag anser kan göra betydlig större nytta någon annanstans. Bland annat behöver vi utöka kommunens barnomsorg och fritids.

Jag och den sittande majoriteten kommer att rösta nej till en folkomröstning med anledning av ovanstående men om fullmäktige mot förmodan skulle rösta för så måste vi titta ordenligt på frågeställningen så att den kommer att beröra hela kommunen skolstruktur. Nu är detta en fruktansvärt dyr enkät så jag hoppas kommunfullmäktige är klok och säger NEJ till denna rådgivande folkomröstning, vi behöver dessa pengar till annat.

Bli först att kommentera

Kommunstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 22

I kommunstyrelsen förra veckan så godkände vi delårsbokslutet för årets första sex månader. Det visar på ett positivt resultat för koncernen med 10,2 miljoner. Prognosen för helåret är ett positivt resultat med 12 miljoner. I delårsbokslutet och prognosen för helåret ligger en återbetalning från staten för de försäkringspengar vi betalar in för kommunens alla anställda på 7,5 miljoner. Tar vi bort dessa 7,5 miljoner så ligger vi enligt budget och det känns riktigt bra. Trots dessa positiva siffror så har barn och utbildning jobbigt med att få en budget i balans. De prognostiserar nu ett underskott med 2,2 miljoner. När budgeten för barn och utbildning las så visste vi att det var en väldigt svag budget och att det skulle bli jobbigt men kommunstyrelsen gav förra veckan barn och utbildning i uppdrag att redovisa hur de ska få en budget i balans.

Förslaget om 2013 års investeringar fanns även med på dagordningen. Bland förslagen finns en rad spännande investeringar som är utvecklande för kommunen och som kommer att innebära att det blir än mer attraktivt att bo i vår kommun. Investeringar på våra gator och vägar samt va-näten med 2 miljoner. Offentliga rummet 1 miljon. Lekpark 1 miljon. Vattenrutschkana på badhuset. Kajen i Ratan 1 miljon, väntsal i logen i Sikeå, kök och städ på tullgården i Ratan. Investering i kommunens vatten och avloppsverk.  Förbättringar i kommunens kök osv………

När kommunfullmäktige nästa vecka beslutar om investeringsbudgeten så måste arbete med att få ut alla jobb påbörjas omgående. Kommunen har i mängd av år ombudgeterat mellan 8 – 10 miljoner. Detta är inte hållbart och innebär att underhåll och investeringar blir försenade och dessutom dyrare. Nu kommer vi under hösten hålla informationsträffar med entreprenörer och byggare i kommunen så att de kan vara med och konkurrera samt få ut jobben i tid.

Trevlig helg!

Bli först att kommentera