Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Skolskjutsar och färdtjänst

Av , , Bli först att kommentera 22

I fredags kom domen från förvaltningsrätten angående den upphandling som är gjord på kommunens skolskjutsar. Tians taxi vann den upphandlingen men den överklagades då annan intressent yrkade på att upphandlingen skulle göras om. Domen blev att förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning.

Detta innebär att Tias taxi och taxisamordningen i kommunen kan fortsätta att köra skolskjutsar. Ett mycket viktigt beslut som möjliggör att det även fortsättningsvis kommer att finnas Taxi i kommunen.

När det gäller färdtjänst så avslog förvaltningsrätten Tians taxi överprövning och där kommer Björkstadens beställningscentral AB att köra färdtjänst framöver.

Bli först att kommentera