Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Näringsliv

Av , , Bli först att kommentera 20

Igår presenterade Svenskt näringsliv den årliga rankingen om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Robertsfors kommun fortsätter att klättra om än bara med 4 platser 2016. Vi ligger på plats 165. Det är naturligtvis glädjande att vi hela tiden går åt rätt håll. Ett aktivt och spirande näringsliv är oerhört viktigt för kommunen.

Många parametrar som ingår i det dagliga arbetet för kommunen har blivit mycket bättre, vilket tyder på att vi jobbar på rätt sätt med korta handläggningstider osv. Tillämpning av lager och regler, service till företag, tjänstemännens attityder till företagande, kommunens sammanfattande omdöme är parametrar som blivit mycket bättre. Där vi förbättrat oss mest är skolans attityder till företagande. En förbättring med hela 82 platser – mycket bra.

Vi ser denna ranking som en indikation på kommunens arbete men näringslivsfrågor så vi får analysera vidare för att bli ännu bättre.

Näringslivsfrågor kommer även i fortsättningen att vara en mycket viktig fråga och ytterligare en rad åtgärder har vidtagits under 2016. Vi kommer fortsätta att aktivt arbeta med konsekvenserna efter Element six nedläggelse. Vi har lyckats väldigt bra och arbetslösheten är nu nere på snittet i Västerbotten. Men vi är inte nöjda utan arbetar hårt för att hjälpa människor ut i arbetslivet. I våras anställde kommunen en näringslivsstrateg allt för att stärka näringslivsarbetet ytterligare. Tillgång på It och bredband är en viktigt parameter för att möjliggöra företagande. I kommunen byggs nu bredbandsnätet ut med närmare 7 miljoner 2016 och det arbetet kommer att fortsätta de kommande åren. För någon vecka sedan tecknade kommunen och de redovisningsbyråer som finns i kommunen ett samverkansavtal där målsättningen är att stärka nyföretagandet och tillväxt i Robertsfors kommun. Ett väldigt spännande arbete! Vi jobbar aktivt vidare med företagsbesök och jag besöker ca 6 företag i månaden. Allt för att stärka förståelsen, dialog och utbyta information mellan kommun och företagare. Vi kommer att fortsätta med våra tematräffar där företagare bjuds in till information kring viktiga frågor. Nästa träff är nu på torsdag kl. 18,00 på Spiran och temat är de bidrag som ett företag har möjlighet att söka för att utveckla sitt företag.

Bli först att kommentera