Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Tack alla väljare

Av , , 12 kommentarer 23

Tack för förtroendet!

Det blev inte många timmars sömn inatt och jag är ganska sliten efter en tuff valrörelse MEN 45 %, det känns overkligt bra. Men nu börjar allvaret. Det är nu vi ska sätta oss ned och forma den politik som ska prägla Robertsfors kommun de kommande fyra åren. Ännu bättre service, utveckling, arbetsmarknad, skola, vård och omsorg.

Tack alla ni valarbetare som gjort ett fantastiskt bra arbete sedan juni månad då vi inledde vår valrörelse. Ett speciellt tack vill jag rikta till vår valledare Gun Ivesund för sitt fantastiska arbete med att strukturera och planera valrörelsen.

Än en gång tack alla väljare för ert stöd.

 

12 kommentarer

Nysätragården!

Av , , 7 kommentarer 21

Efter att ha sett Uppdrag Gransknings program från äldrevården i Piteå så har vi Socialdemokrater granskat hur det ser ut hos oss.

Vi kan konstatera att vi under nuvarande politiska styrning har fått liknande problem i vår kommun.

Om vi vinner valet så kommer vi till att börja med återställa bemanningen på Nysätragården från sovande till vaken bemanning. Därefter kommer vi att se över bemanningen på övriga äldreboenden i kommunen.

Jag har nu betat av kommunens samtliga förvaltningar i min blogg. Där har jag berättat om vad vi socialdemokrater vill gör nästa mandatperiod om vi får väljarnas förtroende. Rösta därför på ett parti som ser möjligheter istället för hinder och som kan lyfta blicken och se framåt. Rösta på ett parti som tillsammans med alla duktiga medarbetare vill arbeta med förbättrad kvalité i alla kommunens verksamheter. Ett parti som vill förbättra och fördjupa relationerna med företagen i vår kommun och som vill få till en utveckling och tillväxt  i vår kommun.

Rösta den 19 September

Rösta på Socialdemokraterna

 

7 kommentarer

välfärd

Av , , Bli först att kommentera 9

Om bara 10 dagar stänger vallokalerna. Då avgörs det vilken väg Sverige ska gå. Den moderatledda regeringen har sänkt skatterna med 100 miljarder samtidigt som 100 000 jobb har försvunnit. Bara inom välfärden handlar det om 25 000 jobb. Det är klart att det påverkar kunskapsresultaten i skolan och det är klart att det gör köerna längre i vården! Detta är inte värdigt ett land som Sverige.

Vi socialdemokrater väljer istället att prioritera sänkt maxtaxa i förskolan, 100 000 nya jobb och utbildningsplatser och 6000 fler lärare i skolan före sänkta skatter för de välbeställda. Vi prioriterar även trygghet den dag du blir sjuk. Vi vill ha en mänskligare sjukförsäkring som garanterar rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar att bli frisk och komma tillbaka till arbetet igen.

Rösta den 19 september. Rösta rödgrönt

Bli först att kommentera

Sanningen!!!!

Av , , Bli först att kommentera 13

Ledande centerpartister går idag ut i sina bloggar och höjer temperaturen på den politiska debatten 1 1/2 vecka kvar till valet, BRA!. Det trågiga är att de gör det på fler frågor. Istället för att tala om vad de vill under kommande mandat period när det gäller utveckling, tillväxt och inte minst kvalité i våra verksamheter så gör (C) det med en fråga som inte alls är het. Byskolornas vara eller icke vara!

SANT: I vårt valmanifest som sänts ut till alla hushåll står det att vi socialdemokrater vill bevara Åkullsjöns skola 1 – 6 samt Djäkneboda 1-3. Detta kommer vi självklart att leva upp till under kommande mandat period eftersom det inte ekonomiskt försvarbart att lägga ner dessa skolor. I Djäkneboda finns det idag bara åk. 1-2 då elever och föräldrar har valt att flytt sina åk 3 elever till Bygdeå eller annan skola. Den utvecklingen måste kommunen följa.

SANT är att barn och utbildningsnämnden har haft väldigt svårt med att få ihop budgeten under de fyra år som gått. Centern har skurit ned på samtliga verksamheter för varje år vilket lett till kvalité försämringar. Vi socialdemokrater i Bou har inte ställt upp på denna kvaliteförsämring utan föreslagit kommunfullmäktige att lägga ner vissa enheter där bland annat byskolorna ingått. Anledningen är att vi ansett att barn och utbildningsnämnden haft för liten budget och velat påtala för kommunfullmäktige att bou måste få utökad ram. Vi har endast fått smulor!!!

Falskt: Jag har inte sagt i fullmäktige att byskolorna skall läggas ned. Det jag sa var att ordförande i bou ( C) borde föreslå detta för att få mer pengar och rädda kvalitén i verksamheterna. Man hör vad man vill höra. Konsekvenserna av centerns politik ser vi nu tydligt. Barn med särskilda behov får inte den hjälp de har rätt till. 25 % klarar inte de nationella proven i åk 3 och 5. 25 % går ut 9:an utan godkända betyg. Väldigt många elever i åk 1 -6 når inte upp till upp till de mål som varje årskurs har. Detta vill vi socialdemokrater ändra på, se tidigare blogg!

Bli först att kommentera

Företagande

Av , , Bli först att kommentera 9

I fredags kväll var samtliga partier inbjudna till en paneldebatt med temat näringsliv och företagande i Robertsfors kommun. Företagsklimatet i kommunen diskuterades och den väldigt låga rankingen som kommunen får i undersökningar.

Det som var slående med debatten var att kommunalrådet Lars Bäckström var nöjd med det arbete som är gjort trots att kommunen ligger rankingmässigt bland de sämsta i Sverige!!!

För att lyckas vända den negativa trenden och få till en utveckling i vår kommun måste vi få till ett bättre samarbete med kommuns samtliga företag, små som stora. Vi måste bli bättre att lära av andra framgångsrika kommuner. Arbeta mer systematiskt, analysera och lära av tidigare åtgärder. Inte bara punktinsatser utan mer kontinuitet och långsiktigt arbete. Skapa bra mötesformer där kommunens samtliga företag bjuds in, inklusive jord och skogsbruk som idag inte är inbjudna. Det är viktigt att näringslivsfrågor inte bara berör en tjänsteman samt två politiker utan frågan måste lyftas upp på dagordningen och vara en stående punkt när kommunstyrelsen har möte. Vi socialdemokrater vill även se över resurserna på tillväxtenheten.

 

 

Bli först att kommentera

Kvalité i grundskkolan

Av , , Bli först att kommentera 8

Många elever i Robertsfors kommun i åk 3 och 5 klarar inte av de nationella proven och elever i lågstadiet och mellan stadiet klarar inte av den måluppfyllelse som finns för respektive årskurs. Fler elever än tidigare går ut åk 9 utan godkända betyg och många elever mår oroväckande dåligt psykiskt. Barn med särskilda behov i skolan får inte den hjälp som de har rätt till. Detta är inte acceptabelt!

Vår ambition är att det skall finnas 9.0 årsarbetare per 100 elever. Vi vill se över så att resurser omfördelas så att det gagnar den enskilda eleven på bästa sätt. Skolan behöver en tydlig politik där vi tillsammans utvärderar och analyser vårt arbete så att vi kan göra bättre. Jag är övertygad om att våra duktiga lärare/personal inte kan göra detta jobb själva. Detta jobb måste vi göra tillsammans, allt från den enskilda läraren till barn och utbildningsnämnden.

Vi socialdemokrater vill tillsammans med lärare/pedagoger, rektorer och övriga inom skolans område på ett systematiskt sätt strukturera vår verksamhet så att inom fyra år har vi västerbottens bästa kvalité.

Bli först att kommentera