Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Näringslivsklimatet i Robertsfors kommun

Av , , Bli först att kommentera 16

Jag har idag varit med på Svenskt näringslivs dragning på Spiran av den enkät undersökning som har gjorts kring hur företagen uppfattar företagsklimatet i Robertsfors kommun. Vi klättrat riktigt bra, 0.3 enheter i det samlade omdömet vilket måste ses som ett lysande resultat. Vi landar på 3,6 och snittet i landet är 3,4, vi landar då på femte plats i länet! En parameter som vi klart förbättrar är tjänstemännens service och bemötande ut mot företagen. Det är mycket glädjande att vi ger hög service och ett gott bemötande ut mot näringslivet. Företagen tycker också att dialogen och informationen ut mot företagen blivit bättre och att kontakten mot kommunledningen fungerar på ett positivt sätt.

I December arbetade kommunen fram tillsammans med den lokala organisation företagarna fram ett näringslivslöfte i fem punkter.

Tydliga forum och dialog ut mot företagen, Upphandling som tar små och medelstora samt lokala företags förutsättningar i beaktan, kompetensförsörjning löser vi i samverkan, en väg in till förvaltning och beslut, IT, vägar, person- och godstransporter med företagens behov i fokus

Enkätsvaren visar att vill vi bli ännu bättre så är det exakt de punkter vi har med i näringslivslöftet som ska förbättras. Det känns bra att kommunens utvecklingsarbete ligger i linje med näringslivets.
En parameter som vi ligger lågt i är IT och det är inte speciellt konstigt då vårt it nät kraschade för ett år sedan. It-kontoret har arbetet oerhört hårt med att stabilisera nätet och idag är det stabilt. Men för att lösa de sista pusselbitarna så föreslog vi på allmänna utskottet i tisdags att kommunfullmäktige ska avsätta 1,7 miljoner till förbättrat It-nät. Vi kommer även att teckna driftavtal med leverantör så att vid problem så ska åtgärder sättas in även efter kontorstid. När detta är gjort så kommer utbudet till alla kunder att kunna öka. Tv via bredbandet m.m.
Bli först att kommentera