Petter Nilsson(SD)

SD:s Kulturplan

VK har också skrivit en artikel rörande vår kulturplan, artikeln går att läsa här.

Kultur idag kostar en hel del för kommuner, region och stat. Det blir inte hållbart när kommunerna har särskilt svåra ekonomiska förutsättningar. Några av huvudargumenten för att lägga skattemedel på kultur är att det på sikt ska stärka social rättvisa, och visst är socialrättviseperspektivet är viktigt, men rimligen är det viktigare ur det hänseendet att lägga medel på välfärd som kommer samtliga medborgare till gagn.

ett annat argument för att lägga omfattande medel på kultur är att det kommer leda till att fler kommer bosätta sig i kommuner som har ett stort kulturutbud. Men rimligen är kärnverksamhet, att det finns tillgång till förskoleplatser, god skola, trygg vård viktigare för att man ska välja att bosätta sig i en kommun.

 

Vår kulturplan för Västerbotten utgår från följande premisser

Offentligt finansierad kultur ska inte söka att vara normbrytande eller provocerande, eftersom den är beslutad av en majoritetsförsamling. Istället bör arbetet principiellt fokusera på att synliggöra och bevara våra kulturarv och kulturmiljöer. Vi vill vara tydliga med att kultur är politiskt beslutad i stor omfattning, både genom samverkansavtalets ramar, genom kulturplanen och genom kommuners kulturprioriteringar. Vi menar att bevarandet och synliggörandet av kulturarv och kulturmiljöer är av värde för att stärka nationella minoriteters nationella identitet. Vi menar att bevarandet och synliggörandet av kulturarv och kulturmiljöer är av värde för att stärka den svenska identiteten. Att mångkultur kommit att prägla arbetet just att främja den svenska identiteten är i sig särskilt märkligt, och har en samhällssplittrande effekt. En stor del av den kultur vi har idag driver en egen politisk agenda.

I vår budget har vi omfattande satsningar på sjukvård. Detta innebär att vi har omfattande nerskärningar inom främst proffskultur, vi har emellertid satsningar på kulturområdet som kommer en större del av befolkningen – och länet till del. Förändrginar som vi föreslår runtom kommuner och i regionen har vi också presenterat i vår kulturplan:
– Synliggöra och bevara kulturarv och kulturmiljöer
– Lyfta digitala möjligheter för professionella kulturutövare
– Kultur ska inte exkludera enskilda
– Skapa bättre förutsättningar för äldre att ta del av kultur, inte minst som samlingspunkt för samvaro.
– Särskilt stort fokus på verk som saknar levande upphovsman
– Möjligheter till utvecklad kulturverksamhet inom habilitering.
– bevarande av regionala dialekter
– uppmärksamma kommuner att de ger bidrag till fria kulturaktörer som bedriver exkluskluderande verksamhet.
– Stärkt satsning på digital infrastruktur för medborgare.
– Minskat fokus på professionell kultur som finns tillgänglig för en absolut minoritet av länsinvånarna, innebär stora medel idag som skulle kunnat komma vården till gagn istället.

 

Kulturplanen i sin helhet går att läsa här.

En kommentar

  1. Bergis

    ”En stor del av den kultur vi har idag driver en egen politisk agenda.” Där slog du huvudet på spiken. Det är precis så som det är.

Lämna ett svar till Bergis Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.