Petter Nilsson(SD)

S, C, L och MP gör det än dyrare för bilägare.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen och stödpartierna föreslår nya pålagor på bilägare i budgeten som presenteras nästa vecka. En vanlig Volvo V60 får skatten höjd till mellan 8000 och 9000 kr per år.

I Regionen säger övriga partier att de vill öka ”kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska öka med 30% till 2030.”, en målsättning där sjuklövern i regionen ställer sig bakom det upprättade förslaget till regional trafikförsörjningsplan, med motiveringen att Kollektivtrafik och hållbart resande är en viktig del av klimat- och miljöarbetet. Resande är något som i stor utsträckning kan påverkas regionalt och lokalt. Programmet omfattar mål, delmål och indikatorer för programperioden 2020 – 2025 och till 2030”.

Sverigedemokraterna föreslog istället att sänka andelsmålet, och förtydliga målsättningen att kollektivtrafiken ska finnas som en trygghet för de som av olika skäl inte kan äga ett fortskaffningsmedel, att de har möjligheter komma åt samhällsservice.

Att göra det svårare för vanligt folk att äga en bil, är förstås ett sätt att stärka kollektivtrafikens andel av det motoriserande resandet.

Detta kommer drabba Västerbotten. Det är för mig obegripligt hur man kan välja att rösta på Socialdemokraterna och stödpartierna som västerbottning. De urgröper våra näringar och försvårar för de som bor i gles- och landsbygd!

Detta måste få ett stopp!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.