Petter Nilsson(SD)

Vi behöver satsa på gles- och landsbygd!

Under dagen idag kommer regionfullmäktige att sammanträda.
Många ärenden kommer behandlas, många av dem viktiga.
Tänkte särskilt slå ned vid regionala utvecklingsstrategin eftersom det är första gången den beslutas i detta forumet.

Sverigedemokraterna har länge vart tydliga med vår vision, att satsningar behövs i gles- och landsbygd.
Genom att möjliggöra etableringar och förstärka jordbruks- och skogsnäring likväl som industri så möjliggör vi för Västerbottens centralorter att växa naturligt genom att ett större samordningsbehov växer fram.

Ser man till förslaget till RUS som övriga partier biträder så finns inga egentliga avgränsningar gjorda. Man väljer – precis som med budget – prioritera allting.
Men när man prioriterar allting, så prioriterar man ingenting.

Det leder heller inte till någon förändring. Men man ser snäll ut.
Jag är övertygad om att väljarna ser igenom det.

2 kommentarer

 1. NN

  Alla kan inte bo i förtätade Umeå! Service och sjukvård måste finnas tillgängliga för skattebetalare i inlandet! Ocksä!

 2. Brorson

  SD och M tävlar med varandra om att lägga de skarpaste förslagen mot den skenande brottsligheten. Och det är bra, men från båda partierna är det märkvärdigt tyst om hur många nya fängelseplatser som behövs, och var de nya fängelserna ska byggas. Det är som om perspektivet inte sträcker sig längre än tills domen har avkunnats, som om strafftiden bara vore en symbolfråga, och inte något som ska verkställas i många fall under många år framöver..

  Det handlar om permanenta statliga jobb, som förutom att ge just jobb även ger skatteintäkter till kommunerna och kringeffekter för lokal handel, ökad omsättning, samt underlag för bibehållen och t.o.m ökad offentlig service. Som exempel behöver både fångar och fängelseanställda sjukvård. De fängelseanställdas barn kan rädda nedläggningshotade skolor och fler utbildningslinjer på gymnasienivå.

  Men det verkar som om inte ens regionpolitikerna i Västerbottens län vet att södra Lappland finns, eftersom man slentrianmässigt inkluderar den delen av Sveriges största landskap i kustlandskapet Västerbotten. Ingen protesterar mot Migrationsverkets planer på att koncentrera fyra av fem landets framtida asylboende till landets fyra största kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala). SD tycker kanske att det borde räcka med ännu färre asylboenden, men var ska de ligga?

  Och varför inte utnyttja tiden till en diskussion om var de nya fängelserna ska byggas? I stället verkar alla åtta riksdagspartierna tycka det är en bra idé att bygga ut nuvarande fängelser. Det finns tid att ändra på detta. Behovet av nya fängelseplatser uppstår ju inte i samma stund som domstolarna börjar döma till längre strafftider, utan först i slutet av nuvarande strafftider. Kriminalvårdsstyrelsen räknar med att det behövs 2.000 nya fängelseplatser under en tioårsperiod. Vilket torde vara en realistisk uppskattning sett till redan beslutade straffskärpningar.

  Men om man också slopar ”straffrabatterna”, som bl.a. M oc SD vill, behövs ytterligare 3.300 nya fängelseplatser. Må vara enligt mina beräkningar, men jag har utgått från genomsnittliga strafftider i olika ålersgrupper och nuvarande platsantal (drygt 4.800). Detta ger alltså över 5.000 nya fängelseplatser under en tioårsperiod. Men det räcker inte, m man vill förebygga nya brott, för då måste värvarna, de som drar in underåriga i de kriminella gängen, bort från gatorna.

  Varför två pengapåsar, den ena till nya statliga jobb i de större städerna och den andra till glesbygdskommunerna som kompensation för vikande skatteintäkter p.g.a. krympande befolkning, i stället för en enda? Initiativlösa politiker verkar ha lämnat regionalpolitikerna i händerna på statliga generaldirektörer, som inte vet att Norrland utom kusten faktiskt finns.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.