Petter Nilsson(SD)

Varför har man manipulerat PISA?

Sverige har ju återkommande räknat bort en stor del av eleverna från PISA. Nu har riksrevisionen riktat hård kritik mot regeringen. Inget som synats i några större medier annat än expressen vad jag sett.

Jag har funderat vad värdet är – annat än att dölja övriga partiers ansvarslösa invandringspolitik. Om nu regeringen valt att bara inkludera de högst presterande grupperna så hade vi ju sannerligen kunna kalla oss bäst i klassen.

Men hur hjälper det någon?

Poängen med mätningar – och för den delen även kritik – är ju att synliggöra brister. Därefter börja motarbeta grunderna till problemen.

Manipulationen av PISA leder till att inga verkningsfulla åtgärder tas.

Etiketter: , ,

6 kommentarer

 1. Lars

  Sveriges politiker kommer med största möjliga sannolikhet att tvingas välja mellan en segregerad skola, med särskilda klasser för högpresterande elever med goda förutsättningar, och med andra klasser med anpassad undervisning för de med sämre förutsättningar, men som ger den bästa grunden för ett någorlunda fungerande samhälle, eller en icke segregerad skola där lågpresterande och högpresterande blandas, men där de sämre presterande håller tillbaka de välpresterande så att de blir blir lågpresterande, och de lågpresterande ändå inte hinner med, då det går för fort för dem…..

 2. Maria

  Tyvärr är uppföljning av verksamheter inte alls Sveriges mest meriterade gren! Dessutom, leder de många organisationerna som är involverade i exempelvis PISA, Skolverket, Riksrevisionen, Skolinspektionen, Lärares fackliga organisationer m fl, till stor otydlighet över ansvar för resultatet.

 3. Henrik Agerhäll

  Varför man fuskar på PISA? Varför bryr man sig inte överdrivet hårt om att folk kommer med förfalskade examensbevis, falska pass, fuskar med assistansersättning och kommer med lögner i asylansökningar? Varför tittar man åt sidan när det handlar om gängbrottslighet, klanbrottslighet, hedersvåld, personrån etc?

  Därför att den nya statsreligionen kan sammanfattas med: ”Människor som kommer utifrån för gott med sig”. Att ljuga, manipulera och undanhålla information är det rätta så länge det bidrar till att uppehålla tron på denna heliga doktrin. När sanningens, ärlighetens och rättvisans väg riskerar leda till ”främlingsfientlighet” så är det inte en väg vi kan vandra.

 4. Brorson

  Varför har inte nyanlända syriska elever undervisats av syriska lärare (som kommit med samma flyktingvåg) på ett språk som de förstår (syrisk-arabiska) enligt syriska läroplaner? I så fall hade det ju bara varit att återuppta undervisningen, där den avbröts. Ja, jag förstår svårigheterna med att elever har missat olika mycket av undervisningen i sitt hemland.

  Men syriska lärare, som är införstådda med läroplanerna i sitt hemland, torde haft bättre förutsättningar att fylla de kunskapsluckorna än svenska lärare, som har förstått ingenting om de ens försökt läsa syriska läroböcker för att få en bild av elevernas för-kunskaper.

  Detta hade varit en självklarhet om Sverige hade följt asylrättens intentioner, att asyl ska vara ett tillfälligt skydd för skyddsbehövande så länge de behöver skydd. För att senare åka hem. Då bör de använda åtminstone den första tiden i det främmande landet, för att förbereda sig får återetableringen i hemlandet.

  Men detta har inte på mycket länge varit målsättningen för den svenska invandringspolitiken, som tvärtom har varit att skapa en utlandsfödd underklass, som ska göra de s.k. skitjobben, som etniska svenskar förmodas inte vilja ha. Nej, naturligtvis inte med den låga status som arbetare har i dagens Sverige. Och med de mycket kraftiga försämringar av arbetsrätten, som det socialdemokratiska s.k. arbetarepartiet har lova de övriga jök-partierna att genomföra, men hittills inte har vågat genomföra p.g.a. Vänsterpartiets hot om att fälla regeringen med stöd av den borgerliga oppositionen.

  S-regeringen har med vett och vilja skapat ett segregerat samhälle, och försöker nu dölja detta.

  I min argumentering för att behålla de permanente uppehållstillstånden, har jag aldrig menat att man ska få sådana automatiskt för att man har vistats en viss tid i Sverige. Men om familjen beviljas PUT kan det vara dags att växla över från undervisning på hemspråket till undervisning på svenska. Eleverna har då inte halkat efter i undervisningen mer än de gjorde före ankomsten till Sverige.

  S = ett nytt ras-segregerat klassamhälle.

 5. Brorson

  Jag har liknat Sverige vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in, men nästan ingen flyttar ut. Detta kan inte fortsätta. Sverige har två eller möjligen tre val. Det ena är att alla som redan har kommit, legalt eller illegalt, får stanna, samtidigt som tvärstopp införs för all nyinvandring.

  Det andra valet är en strikt tillämpning av flyktingkonventionen, som säger att rätten till asyl upphör, när de förhållanden i hemlandet som har berättigat till asyl upphör. Nya flyktingar kan tas emot enligt principen ”en ut – en in”. En variant av detta är alternativ är SD:s strategi ”netto-minus”, som innebär att fler utvandrar / återvandrar än antalet nyinvandrare. Kraftiga ekonomiska stimulanser föreslås till dem, som frivilligt återvandrar. Detta avvisas av regeringen som ”deportation”.

  Med november 2015 i minnet vet vi vad som kommer att hända. Med bortförklaringen ”Vi såg det inte komma”, kommer regeringen att byta linje över en natt och genomdriva mass-tvångsutvisningar, oberoende av vad de drabbade själva vill. 2015 stängdes ju gränsen framför näsan på flyktingar, som utan förvarning om vad som skulle ske, tagit sig hela vägen från Grekland upp genom Europa. Må vara att nästa alla kommit så långt illegalt, men det var oerhört brutalt gjort av Sveriges regering. och inte minst av Stefan Löfvén personligen som bara några månader tidigare lovat att alla var välkomna.

  Ett syskonpar (unga kvinnor – inte unga män) ska nu utvisas efter sju år i Sverige. De frågar ”Varför har svenskarna kostat på oss allt detta? Vi trodde det var för att vi skulle få stanna”. Allt från SFI till högre studier. Vad jag vill ha sagt med detta är att – åtminstone under de första åren när en flykting har ett tillfälligt uppehållstillstånd – ska det stå klart, även för flyktingen själv, att det handlar om ett tillfälligt skydd.

  Åtminstone under de första åren ska förberedelser för en kommande återetablering i hemlandet ha högre prioritet än integrering i det svenska samhället. En flykting som själv inget hellre vill än att så snart som möjligt återvända till sitt hemland ska – i den utsträckning Sverige kan hjälpa till med detta – få sin önskan uppfylld. Det låter häftigt att ställa krav. Men det ska vara för dem, som själva vill bli svenskar, och har fått svenska myndigheters tillstånd att bli det.

  En helt annan sak är att man ska följa svenska lagar och förordningar under vistelsen i Sverige.

 6. Brorson

  Om vi vill att Sverige även framöver ska vara en fristad för människor på flykt, måste vi se till att den tidigare omgången flyktingar lämnar landet innan vi kan ta emot en ny omgång. Och dessutom att de som får asyl, verkligen har asylskäl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.