Petter Nilsson(SD)

Västerbottning i Partistyrelsen!

Passar på lyfta en av många riktigt fina personer som gjort ett enormt jobb både i distriktet likväl som i riksdagen. Jonas Andersson!

En profil jag först lärde känna, mer eller mindre, efter han blivit företrädare för partiet. Båda fötterna på jorden och väldigt ödmjuk, samtidigt som han – som sagt – är aktiv och engagerad.

Är väldigt glad över att han tagit plats återigen i partistyrelsen för Sverigedemokraterna. 🙂

Etiketter: , , ,

4 kommentarer

 1. Brorson

  Som jag skrev för några dagar sedan, brukar jag likna Sverige vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in, men nästan ingen flyttar ut. Jonas Andersson var väl inne på samma tankegång, när han för något år sedan skrev att vi måste göra plats för nya flyktingar, men bara från våra grannländer. Vill säga om något som vi nu inte kan förutse skulle inträffa i något grannland. Men risken är väl i så fall lika stor att detta otäcka inträffar i Sverige. Finns plats för flyktingar från Sverige i våra grannländer?

  Efter ”hybridkrigföringen” vid polsk – belarusiska gränsen, har tydligen hela EU-kommissionen blivit sverigedemokrater och menar att vi bara ska ta emot flyktingar från våra närmaste grannländer.. Såvitt jag förstått är belarusier fortfarande välkomna som flyktingar till EU-länderna Litauen och Polen, men inte migranter som använder Belarus som transitland från länder längre bort. Sedan undrar jag förstås om det verkligen är Putin, eller ens Lukasjenko, som ligger bakom det här. För det är väl inte Lukasjenko som har stängt västra balkanrutten, vilket torde vara orsaken till att flyktingsmugglarna har valt nya vägar in i EU. Vilket Lukasjenka i.o.f.s. inte har haft något emot.

  Nu har det också blivit bråk mellan Storbritannien och Frankrike, som anklagar Storbritannien för att locka migranter att resa illegalt till den franskakanalkusten, genom att inte skicka tillbaka mer än en bråkdel, av alla som lyckats ta sig över till Storbritannien. Pinsamt för Storbritannien, som nyligen gått ur EU för att inte billig arbetskraft från andra EU-länder ska pressa ner lönerna i Storbritannien. Och då kan vi väl rikta strålkastarljuset mot den nyss avgångna rödgröna svenska regeringen. För det är kanske snarare Morgan Johansson, som nyss avgått som migrationsminister, påhejad av MP, som har lockat migranterna till den posk – belarusiska gränsen i hopp om fortsatt resa till Tyskland och Sverige?

  Det är kanske dags för Polen och Ungern att begära uteslutning av Sverige ur EU p.g.a osolidariskt agerande mot länderna vid EU;s yttre gränser – samt grova brott mot flyktingars mänskliga rättigheter. Flyktingar är lovade skydd mot förföljelse, men i stället riskerar verkliga flyktingar varje dag att bli skjutna av falska flyktingar, s om borde ha utvisats. Har vi tagit emot fler flyktingar än vi kan ge skydd, eller är det för lätt för personer utan skyddsbehov att få flyktingstatus i Sverige – eller har vi ö.h.t. ingen koll på vilka utlänningar som befinner sig i Sverige?

  EU måste nu ta sig samman och begära att FN:s flyktingkonvention ändras till de praxis, som redan tillämpas vid polsk – belarusiska gränsen, nämligen att flyktingar ska söka asyl i första land de kommer till. Om de söker asyl i ett senare land, ska de skickas tillbaka till det första landet. Om Belarus verkligen är första land (snarare är Belarus andra eller tredje land för flera av migranterna), ska de alltså söka asyl i Belarus. Oavsett vad vi tycker om Lukasjenko. Om Belarus inte är första land, får väl Lukasjenko skickat tilllbaka migranterna till det land, som flyget har startat ifrån. De borde naturligtvis ha fått föja med samma flygplan tillbaka.

  Jag har skrivit tidigare om den begreppsförvirring som råder beträffande vilka som rätteligen bör kallas invandrare och vilka som rätteligen bör kallas återvandrare. Inte minst internt inom SD måste ni använda definitioner, som inte kan missförstås. Så att ni slipper beskyllningar (från bl.a. Anders Lindberg i Aftonbladet) för att vilja ”fördriva” alla icke-svenskar. Personer, som inte ens har rätt att vistas i Sverige, ska utvisas. De är inga återvandrare.

  Enligt mitt förslag till definition är en återvandrare en utlandsfödd person, som har laglig rätt – enligt beslut av en svensk myndighet – att bo i Sverige resten av livet, men av egen fri vilja har avstått från denna rätt. Med eller utan ekonomisk kompensation för detta avstående.

 2. Ulf Parde

  Han kanske är bra. Men jag tror, det var han som var med och såg till att SD (passivt) stödde det överdrivna rödgröna rökförbudet på uteserveringar. Mycket enklare och bättre att ägaren får bestämma sådant själv och låta polis o domstolar ägna sig åt rån skjutningar, överfallsvåldtäkter m. m. Synd att SD inte tycktes kunna inse det.

 3. Brorson

  Målet för flyktingpolitiken ska vara att ge förföljda människor skydd mot förföljelsen, inte förse svenska arbetstsgivare med billig arbetskraft eller att förse svenska arbetsgivare med högkvalificerad arbetskraft, som torde behövas ännu mer i sina hemländer än i Sverige. Detta tycker jag är det mest osympatiska med den svenska invandringspolitiken, snyltandet på andra länders olycka. Behöver Syrien inga byggnadsarbetare för att återuppbygga landet? Behöver Syrien ingen vårdpersonal för att ta hand om alla krigsinvalider?

  Jag förnekar inte alls att det är bra om dessa personkategorier har räddat sina egna liv genom att fly till andra länder, när det har varit som värst i hemlandet. Jag förnekar inte att det är bra att politiska aktivister har räddat sina egna liv genom att fly till andra länder, när diktaturen i hemlandet har varit som värst. Men det är genom att återvända till hemlandet, som de kan göra nytta – och bidra till att befolkningen i hemlandet kan få en bättre framtid. Om hela flyktingpolitiken är A och O, så är asylprocessen A och återvandringen O.

  Flyktingar ska ha skydd så länge de behöver skydd, inte hela livet och inte för all framtid för sig själva och sina efterkommande. Många debattörer – tyvärr också jag själv – har ägnat frågan om övergång från tillfälligt till permanent uppehållstillstånd (eller erhållandet av svenskt medborgarskap) mycket mer uppmärksamhet än frågan om återvandring. Låt mig därför säga att ENBART det att ha bott ett visst antal år i Sverige, inte ska kvalificera för ett permanent uppehållstillstånd. Det ska vara den sista puzzelbiten, när alla andra förutsättningar är uppfyllda. Och då måste det framför allt handla om graden av anknytning till Sverige.

  Som jag skrivit i tidigare kommentar måste det internationella regelverket ändras, så att det är ett krav att flyktingar ska söka asyl i första land de kommer till, utanför hemlandet. Jimmie Åkesson har sagt att flyktingar ska söka asyl i ”första säkra land”, vilket jag tycker är alltför luddigt. Inte ens Sverige är ett säkert land, efter den förda migrationspolitiken, som snarare har gått ut på att ge skydd åt förföljarna än åt de förföljda. Ska då alla flyktingar, som har kommit till Sverige, ha något slags automatisk rätt att fortsätta till Norge och få asyl där?

  Det land, i vilket asylansökan görs, måste ha rätt att pröva som asylansökan borde ha gjorts i något tidigare land, och ha rätt att skicka tillbaka den asylsökande dit, som så visar sig vara fallet. Detta säger ju också Dublin-förordningen, om flyktingar som kommit till EU, att de som regel ska skickas tillbaka till första EU-land, som de kommit till. Jag menar alltså att det internationella regelverket måste ändras, så att det även gäller länder utanför EU, med Belarus som ett aktuellt exempel. Om en flykting, som fått asyl i Belarus, inte trivs där för att det är en diktatur, och vill komma till ett annat land, så är det en SENARE fråga.

  Då är det fråga om ”vidarebosättning”, för att använda ett internationellt etablerat begrepp. Som exempel hade många tyskar, som fått asyl i Sverige under Andra världskriget, ansökt om vidarebosättning i USA, och fått detta beviljat av arbetsmarknadsskäl. De hade alltså inte fått asyl på nytt, eftersom de redan hade fått asyl i Sverige. De var ju inte flyktingar från Sverige, eftersom de inte var förföljda i Sverige. Flyktingar har rätt till asyl, även om de inte kan arbeta. Det är ett krav som däremot brukar ställas för vidarebosättning.

  Vidarebosättning är alltså en möjlighet att komma till ett annat land än det man fått asyl i, – om man så vill och har de kvalifikationer som det nya landet kräver. Sveriges möjligheter att erbjuda vidarebosättning för flyktingar, som fastnat i länder som de inte trivs med, torde i dagsläget vara ganska så begränsade efter den huvudlösa migrationspolitik som förts av svenska regeringar, m

 4. Brorson

  Sveriges möjligheter att erbjuda vidarebosättning för flyktingar, som fastnat i länder som de inte trivs med, torde i dagsläget vara ganska så begränsade efter den huvudlösa migrationspolitik som förts av svenska regeringar, med en enorm arbetslöshet bland utlandsfödda som följd.

  Så lyder slutet på föregående kommentar. Den svenska migrationspolitiken, som av dess anhängare påstås ha varit särskilt human och medmänsklig, har i själva verket varit både inhuman och omänsklig. Inte bara mot den svenska ursprungsbefolkningen, utan även mot flyktingar och invandrare. Flyktingar, som skulle få skydd, har inte fått skydd. Och flyktingar, som fått asyl i andra länder, men velat få vidarebosättning i Sverige, har ytterst begränsade möjligheter att få det, eftersom Sverige är ”fullt”.

  Jag har inte alls bortsett från att principen om första land, kan medföra en orimlig flyktingbörda för vissa länder, exempelvis Libanon med alla flyktingar från Syrien. Detta har jag diskuterat på andra bloggar, där jag har skrivit:

  1. Flyktingar ska söka asyl i första land, som de kommer till.
  2. Kostnaderna för flyktingmottagningen ska initialt bäras av det landet.
  3. När kostnaderna för det landet blir för stora, ska kostnaderna helt eller delvis tas över av UNHCR.
  4. Om flyktingarna blir så många så att ordning och säkerhet i värdlandet och försörjningen för värdlandets egen befolkning hotas, ska flyktingar erbjudas vidarebosättning i andra länder.

  Jag vill tillägga att första land inte alltid är ett grannland, till det land som flyktingar flyr ifrån. Det kan som exempel vara sjömän, som hoppar av i första land som deras båt kommer till, och det kan vara långt hemifrån. Framtiden kan komma att bjuda på många överraskningar. Det kan plötsligt komma oväntat många flyktingar för vilka Sverige de facto är första land, även vid ett stenhårt fasthållande vid första land-principen.

  Det måste alltid finnas plats för nya flyktingar, och det kräver en kraftigt ökad återvandring under den närmaste framtiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.