Etikett: Norrmejerier

Mjölklyftet, en krona mer till svenska mjölkbönder i kris

Av , , 1 kommentar 11

Vill med denna blogg vidarebefordra den uppmaning som Centerpartiet och Eskil Erlandsson skickar för att stötta den svenska mjölknäringen som just nu befinner sig i en djup kris. Med detta skapas förutsättningar för mjölkböndernas överlevnad, förhindrar en minskad självförsörjningsgrad och bibehåller det öppna landskapet.

Citat:

Det ryska beslutet om importstopp av mjölk har försatt svenska mjölkbönder i kris.

Centerpartiet lanserar nu därför Mjölklöftet.

Centerpartiets förslag för en bättre mjölkproduktion:  

1. Mjölklöftet. Handlarna höjer priset på mjölk med en krona som oavkortat går till bonden.

2. Stoppa höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, införandet av handelsgödselskatt och kilometerskatt.

3. Ursprungsmärk mejeriprodukter.

4. Tillsätt en regelförenklingskommission som förutsättningslöst tittar på vilka regler som kan förenklas utan att äventyra den svenska djurvälfärden.

– Vi uppmanar alla handlare att ingå Mjölklöftet, där man höjer priset på mjölk med en krona som går oavkortat till mjölkbonden, säger Eskil Erlandsson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Svensk mjölknäring är i kris, inte minst efter Rysslands importstopp av mjölk från EU. Ledande branschföreträdare menar att det är så allvarligt att det handlar om svenska mjölkbönders överlevnad.

Centerpartiet lanserar nu därför Mjölklöftet. Det går ut på att handlaren höjer priset på mjölk i butiken med en krona per paket – som går oavkortat till mjölkbonden.

– Vi är övertygade om att väldigt många svenskar är beredda att betala en krona extra för mjölken, om de vet att den kronan säkerställer att den lokala mjölkbonden kan fortsätta leverera mjölk i många år till. Då bidrar man också till en bättre djurhållning och mer närproducerad mat, säger Eskil Erlandsson.

Liknande koncept finns redan i Åre. Resultatet talar för sig själv. Efter att Ica Åre höjde priset på mjölk med en krona rusade försäljningen i höjden.

– Handlarna har allt att vinna på Mjölklöftet. De gör en god insats genom att de gynnar den lokala mjölkbonden och ser till att den ansträngda mjölknäringen får ett mycket välbehövligt lyft. Dessutom verkar ju Mjölklöftet innebära att försäljningen ökar, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiet kommer nu på bred front via lokala företrädare över hela landet uppmana ortens handlare att ingå Mjölklöftet med mjölkbönderna. Förhoppningen är att Mjölklöftet ska sprida sig och bidra till att dämpa krisen i den svenska mjölknäringen.

Mjölklöftet bör kombineras med ytterligare åtgärder. Exempelvis är det viktigt att regeringen inte ytterligare belastar mjölkbönderna genom att höja arbetsgivaravgifterna för unga, införa handelsgödselskatt och kilometerskatt. Centerpartiet föreslår även en regelförenklingskommission och ursprungsmärkning av mejeriprodukter.

 

Ett välkommet uppvaknande av S i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 26

Gläder mig över att majoriteten (s) i Vännäs äntligen upptäckt vad som är på väg att hända med våra producenter av mjölk, kött och ägg och därmed bjudit in till samtal med dessa. Producenter som har en situation där många arbetstimmar och dålig lönsamhet är vardag. Producenter som tvingas konkurrera med kollegor inom EU som har helt andra spelregler vad gäller lagar och krav än den svenske bonden har att förhålla sig till. Sveriges höga krav på djurhållning och djurskydd skiljer sig markant ifrån omvärlden.

Under dessa förutsättningar avvecklar många äldre bönder sina djurbesättningar och få yngre vågar satsa. Medelåldern hos bönderna i Vännäs ligger på 56 år och det indikerar på vart näringen är på väg.

Jag har själv förmånen att få delta i samtalen med de lokala livsmedelsproducenterna och delar kommunalrådets uppfattning om att det är en lång väg att vandra men det viktiga är att vi från politiken tar del av näringens kunskaper om och synpunkter på den verklighet de lever i och vad vi riskerar om inget görs. Viktigt också att kommunens anställda får den politiska signalen om hur vi ser på dessa frågor och att kommunen i sina upphandlingar ska, utan att gå ifrån gällande lagstiftning, möjliggöra upphandling av lokalproducerade livsmedel. Det får nu inte bara bli samtal utan även verkstad av detta.

Centerpartiet har under lång tid, både nationellt och lokalt, uppmärksammat frågan och i olika sammanhang påtalat den oro vi känner.

Centerpartiet i Vännäs har till fullmäktige lämnat in en motion som yrkar på att kommunen, i sina upphandlingar, ska köpa mer lokalproducerad mat samt att kommunen ska ta fram en mat policy med tydliga miljö- kvalitets- och djurskyddskrav på det som upphandlas inom området livsmedel.

Med färre jordbruksföretag riskerar också det öppna landskapet att försvinna. Kommunens attraktivitet för landsbygdsboende minskar. Dagens välskötta åkrar och öppna landskap är viktiga förutsättningar för att människor ska bosätta sig och finna den livskvalité som landsbygden erbjuder.

Jag hoppas också att majoriteten (s) har förstått att en självförsörjningsgrad som understiger 50 % av landets livsmedelsförsörjning inte är långsiktigt hållbart. En situation som riskerar att försätta landet i en bristsituation om oro i omvärlden snabbt skulle förändra förutsättningarna att importera livsmedel. Med händelserna i Ukraina blir vi påminda om hur instabilt världsläget är och hur fort dagens förutsättningar kan ändras.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier