Etikett: umeå regionen

Dialog om förbättrad mobiltäckning

Av , , 2 kommentarer 14

Åkte igår till Lycksele för ett dialogmöte om mobiltäckningen i länet och vad som är på gång från operatörernas sida för att förbättra funktionaliteten som är bedrövlig på många håll, inte minst i inlandet. Jag hade också en förhoppning om att Post- och Telestyrelsen (PTS) skulle komma med något positivt. Åkte hem besviken utifrån vad som kom fram under dagen.

Uppdraget att regionalt träffas för en dialog kommer ursprungligen från Alliansregeringen som gav uppdraget till Post- Telestyrelsen vilket är den myndighet som bl.a. hanterar och bevakar den mobila infrastrukturen och operatörerna. Initiativet och upplägget från Region Västerbotten. Länsstyrelsen och Region8 var bra men budskapet från PTS och operatörerna mindre bra.

Problemet med dålig mobiltäckning beskrivs många gånger som ett problem för inlandet och fjällvärlden. Verkligheten är att dålig mobiltäckning är ett problem i hela länet, även i kustkommunerna, men givetvis störst i inlandet och fjällvärlden. Oavsett var problem finns är mobiltäckningen och dess funktionalitet en viktig infrastruktur i samhället som ska lösas på nationell nivå. Inte minst nu när Telia monterar ned den fasta telefonin i snabb takt.

Telenor och Net4Mobility gav lite förhoppningar om en förbättring vad gäller täckningsgraden med deras utbyggnad med 120 master i länet varav 46 nu är i drift. Däremot kommer inte Telias utbyggnad att minska antalet vita fläckar utan dem graderar bara upp bef. master från 2G till 4G. I klartext innebär det att ”dålig täckning idag är lika med dålig täckning i framtiden”.

PTS arbetar nu med att ta fram en rapport om mobiltäckningen som ska presenteras regeringen i oktober 2015. De som gjorde mig mest irriterade var att i det arbetet finns tankar om att operatörernas master ska kompletteras med samhällsmaster där kommunerna bygger och hyr ut till operatörerna. Allt i samförstånd med operatörerna.

Ett inspel som jag inte delar och mitt inlägg i den dialogen var att uppbyggnaden av dessa måste vara en nationell angelägenhet och tillhör inte det kommunala uppdraget. Ett argument som PTS förde fram var att kommunen skulle vara vinnare genom ökad tillväxt i kommunen som en förbättrad mobiltäckning medför. Dessutom får ju kommunerna hyresintäkter av operatörerna.

Turismen och övrig tillväxt i norra Sverige gagnar väl hela landet. Därför anser jag att infrastrukturen vad gäller samhällsmaster ska finansieras av staten. Staten har ju faktiskt inkasserat en ansenlig summa miljarder vid utförsäljningen av frekvensband.

Viktigt är nu att regioner, kommuner, föreningar, näringslivet, alla via sina  organisationer, ställer det kravet mot PTS och staten.

Äntligen förskola i Tväråbäck

Av , , 2 kommentarer 13

Tisdagen den 28 juni blev det äntligen klart att en förskola kommer att etableras i Tväråbäck. Då beslutades att upphandling skall ske av en förskolemodul. Förskoleverksamheten kan därmed starta upp förhoppningsvis 1 okt. 2011.

Kommunfullmäktige tog beslut den 22 febr. 2010 om landsbygdssatsningar i
kommunen varav en förskola i Tväråbäck var en av dem. Ärendet har utretts av många tjänstemän och pga av beslutsvånda hos vissa politiker vandrat tur och retur mellan fler olika beslutsinstanser i kommunen.
 
Situationen för dem som velat se förskolan förverkligad kan liknas med de anställdas situation på SAAB-fabriken. Man har kastats mellan hopp och förtvivlan.
Förhoppningsvis blir det slutgiltiga utfallet för de SAAB-anställda lika positivt som för vi alla som jobbat för en förskola i Tväråbäck.
 
Centerpartiets företrädare har följt och försökt påverka ärendet i en riktning som nu också har blivit majoritetens beslut. Till detta kommer alla föräldrars och övrigas engagemang som nog varit avgörande för tillkomsten.
 
Det beslut som tagits om upphandling av en förskolemodul ger nu förutsättningar för att skapa tillväxt och utveckling i denna del av kommunen. En utveckling som i slutändan gagnar hela kommunen genom att förhoppningsvis fler flyttar till vår kommun.
 
Nu handlar det om att marknadsföra bygden och kommunen med den service som både förskola och grundskola medför. Till detta kommer närheten till fyra större arbetsplatser.
 
Där har vi alla ett ansvar och jag vet att Tväråbäcksbygdens Intresseförening kommer att dra igång en inflyttningskampanj efter sommaren. Det finns både byggklara tomter och villor till försäljning i anslutning till skolområdet och i en del byar.
 
Ett LIS-området (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Jämteböle med flera byar inom kommunen ligger också som ett förslag ifrån kommunen. Det handlar om att kunna få bygglov nära vatten vilket vi hoppas ökar attraktionskraften för vår kommun.
 
En annan variant av marknadsföring är att denna vecka finns Vännäs kommun i Glashuset på Rådhustorget. Kommunen informerar där om bl.a. om att bygga och bo i Vännäs. Information lämnas där om att det finns byggklara tomter i Tväråbäck till ett pris av 1 kr.
 
Vad som kommunens tjänstemän och de politiska partierna nu måste verka för är ett tågstopp i Tväråbäck. Det tågstoppet kan bara bli en verklighet om många anmäler sitt intresse för att åka kollektivt på järnväg. En enkätundersökning är nödvändig för att pejla intresset.
 
 
 
 
 
 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier