Etikett: svensk näringsliv

Dialog om förbättrad mobiltäckning

Av , , 2 kommentarer 14

Åkte igår till Lycksele för ett dialogmöte om mobiltäckningen i länet och vad som är på gång från operatörernas sida för att förbättra funktionaliteten som är bedrövlig på många håll, inte minst i inlandet. Jag hade också en förhoppning om att Post- och Telestyrelsen (PTS) skulle komma med något positivt. Åkte hem besviken utifrån vad som kom fram under dagen.

Uppdraget att regionalt träffas för en dialog kommer ursprungligen från Alliansregeringen som gav uppdraget till Post- Telestyrelsen vilket är den myndighet som bl.a. hanterar och bevakar den mobila infrastrukturen och operatörerna. Initiativet och upplägget från Region Västerbotten. Länsstyrelsen och Region8 var bra men budskapet från PTS och operatörerna mindre bra.

Problemet med dålig mobiltäckning beskrivs många gånger som ett problem för inlandet och fjällvärlden. Verkligheten är att dålig mobiltäckning är ett problem i hela länet, även i kustkommunerna, men givetvis störst i inlandet och fjällvärlden. Oavsett var problem finns är mobiltäckningen och dess funktionalitet en viktig infrastruktur i samhället som ska lösas på nationell nivå. Inte minst nu när Telia monterar ned den fasta telefonin i snabb takt.

Telenor och Net4Mobility gav lite förhoppningar om en förbättring vad gäller täckningsgraden med deras utbyggnad med 120 master i länet varav 46 nu är i drift. Däremot kommer inte Telias utbyggnad att minska antalet vita fläckar utan dem graderar bara upp bef. master från 2G till 4G. I klartext innebär det att ”dålig täckning idag är lika med dålig täckning i framtiden”.

PTS arbetar nu med att ta fram en rapport om mobiltäckningen som ska presenteras regeringen i oktober 2015. De som gjorde mig mest irriterade var att i det arbetet finns tankar om att operatörernas master ska kompletteras med samhällsmaster där kommunerna bygger och hyr ut till operatörerna. Allt i samförstånd med operatörerna.

Ett inspel som jag inte delar och mitt inlägg i den dialogen var att uppbyggnaden av dessa måste vara en nationell angelägenhet och tillhör inte det kommunala uppdraget. Ett argument som PTS förde fram var att kommunen skulle vara vinnare genom ökad tillväxt i kommunen som en förbättrad mobiltäckning medför. Dessutom får ju kommunerna hyresintäkter av operatörerna.

Turismen och övrig tillväxt i norra Sverige gagnar väl hela landet. Därför anser jag att infrastrukturen vad gäller samhällsmaster ska finansieras av staten. Staten har ju faktiskt inkasserat en ansenlig summa miljarder vid utförsäljningen av frekvensband.

Viktigt är nu att regioner, kommuner, föreningar, näringslivet, alla via sina  organisationer, ställer det kravet mot PTS och staten.

Gala som uppmärksammar näringslivets betydelse

Av , , Bli först att kommentera 13

Vännäsgalan 2014 är nu över. Ett nytt och lyckat arrangemang som jag hoppas får en fortsättning. Föreläsningarna under dagen gav inspiration och tankar inför framtiden i arbetet för att skapa samförstånd och samarbete mellan kommunen och näringslivet. Prisutdelningen med den fantastiska trerättersmenyn blev en stor behållning.

Stort TACK till alla som gjort detta möjligt. Ingen nämnd och ingen glömd.

Det är viktigt att i alla sammanhang lyfta näringslivets betydelse för att vara en attraktiv och framgångsrik kommun. Näringslivet är grundbulten för resursrsskapandet i samhället och därmed den enskilt viktigaste förutsättningen för en fungerande välfärd. Utan näringslivet och dess medarbetare finns lite och inget att fördela för politiken.

Det är då viktigt att vi årligen uppmärksammar företag och företagsinitiativ som har lett till utveckling och tillväxt. Med det inte sagt att övriga företag i kommunen inte gör det. Att det sen kan ske under trevliga former som på gårdagens Vännäsgala tycker jag är bra. Mötesplatser som Vännäsgalan skapar kontakter och förståelse.

Årets vinnare är alla goda exempel på betydelsen av företag, organisationer och ideella krafter som tillsammans är goda ambassadörer för Vännäs kommun och som utvecklar vår kommun. Jag vill därför rikta ett stort GRATTIS till Kaj Johanssons Åkeri och Glassbonden som årets företagare samt Vännäsdagarna som årets ambassadör.

Centerpartiet i Vännäs har under många år delat ut pris till årets företagande kvinna. Det är då extra roligt att vårt pris och vår pristagare får den extra uppmärksamhet som galan möjliggör.

Årets företagande kvinna är Helena Ågren som tillsammans med sin man Tomas har trott på sin affärsidé och vågat göra satsningen för att skapa företaget Glassbonden.  

Helena är en värdig vinnare då hon med sitt engagemang och sin målmedvetenhet har visat på ett stort entreprenörskap vilket är den enskilt viktigaste egenskapen för att lyckas.

Helena har med sitt och Tomas företag visat att med nytänkande kan även ett jordbruksföretag med mjölkproduktion vidareförädla en produkt som skapar mervärde. Det nytänkandet har också hjälpt till att hålla ett öppet landskap i Vindelälvsdalen som därmed gör området och kommunen attraktivare.

Med ett bra och välkomnande bemötande har också Helena och Glassbonden gjort Selet till ett utflyktsmål för både Vännäsbor och besökare utifrån.  

Kommunerna, sätt press på bankerna

Av , , Bli först att kommentera 17

I en artikel i VK den 16/12 påpekar artikelförfattarna problemet med att storbankerna, förutom Handelsbanken inte tillhandahåller kontanter.

Jag delar den uppfattningen då jag förstått att detta skapar stora problem i hanteringen av dagskassorna för handeln, restauranger, gatukök, turistföretag, frisörer m.fl.

För föreningslivet som ofta hanterar kontanter i samband med föreningsarrangemang är det också ett stort problem.  Då handlar det om allt från idrottsföreningar till fiskevårdsföreningar. Inte så roligt att som kassör tvingas förvara föreningens pengar i skrivbordslådan.

Konsumenterna i gemen är också en grupp som drabbas. Alla har inte eller vill inte betala med kort utan föredrar kontantbetalning. Bankomaten är för vissa inget alternativ. Vilken lösning finns för dem om inte bankerna kan tillhandahålla kontanter?

Här kan kommunerna samlat påverka utvecklingen i samband med offentlig upphandling av banktjänster.  Artikelförfattarna menar citat ”att Sveriges kommuner ska ställa krav på att banker som vill teckna avtal med kommunen att tillhandahålla kontanter till invånarna och företagen i kommunen”.

Bankerna – av alla institutioner – kan inte bara gradvis upphöra med kontanthanteringen utan reaktioner. Det kan inte bara fortsätta driva en utveckling som utarmar kommuner när handel och föreningsliv slås ut och som drabbar många konsumenter avslutar artikelförfattarna.

Kommunerna har hitintills inte reagerat på det som händer med storbankernas kontanthantering. Nu är det hög tid att reagera på ett handlingskraftigt sätt. Här kan också näringslivet agera i sina kontakter med banken.

Jag tycker man kan ställa samma krav från näringslivets sida och vara tydlig med att man kan tänka sig att byta bank om inte banken återupptar kontanthanteringen

Utebliven kontanthantering riskerar att negativt påverka handelns och lokalsamhällets utveckling vilket leder till en sämre service och lokal tillväxt

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier