Bredbandsstrategin i Vännäs väckte debatt

På måndagens kommunfullmäktige diskuterades och beslutades om bredbandsstrategin 2015-2020. Frågan väckte en livlig debatt där ambitionsnivån skiljde partierna åt.

Den ena skiljelinjen var om 95 % eller 100 % av de i bredbandsstrategin föreslagna 13 objekten ska genomföras under perioden. Den andra skiljelinjen var hur stort belopp som skulle avsättas i investeringsbudgeten under perioden 2016-2018.

Centerpartiets yrkande var att 100 % av objekten skulle genomföras och att den årliga avsättningen i investeringsbudgeten ska vara 3 mkr. Vår uppfattning är att den nivån är ett minimum för att snabbt komma igång med en utbyggnad av de objekt som inte kan eller får finansieras av bl.a. Jordbruksverket nationella medel.

Ett yrkande som stöddes av kristdemokraterna och folkpartiet.

Tyvärr saknades den ambitionsnivån hos majoritetspartierna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet argumenterade envist för 95 % och att 100 % ska nås i en långsiktig plan utan bortre tidsgräns. Lika envist vidhöll de att avsatta medel i investeringsbudgeten ska vara 2 mkr/år.

Vi ser satsningen på bredband som en fråga som är så viktig att vi inte kan inleda arbetet med genomförandet med signalen att det bara är ett par av de föreslagna projekten som ska prioriteras. Vi vill att det från första stund ska vara tydligt att alla projekten ska genomföras.

Idag är tillgången till bredband med hastigheten 100 Mbit/s väldigt ojämnt fördelat över kommunen. 92 % av boende i tätorten har tillgång till bredband med denna kvalitet medan endast två av fem av de boende på landsbygden har samma service.

Ett väl fungerande bredbandsnät med hög hastighet lägger en grund för tillväxt inom kommunen dels genom att det skapar förutsättningar för företagande, såväl befintligt som nyskapande likväl som för ett attraktivt boende.

Vi tror att det är en förutsättning för att uppnå visionen om att Vännäs ska vara en kommun som människor vill besöka, flytta till och verka i.

 

 

 

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. johan Söderling

  Som det ofta ser ut så utelämnar gärna oppositionen valda delar för att få det att framstå som om deras förslag är bättre än majoritetens.
  Intensiv debatt? Om du menar att Centerns företrädare avlöste varandra under närmare en timme i att förklara att er lösning var så mycket annorlunda än majoritetens. Att ni sedan på sittande möte ändrade er från att prata om hela geografiska kommunen till att prata om de åtgärder i bredbandsstrategin innehöll förklarades aldrig för fullmäktige eller majoritetens företrädare. I slutet av behandlingen förtydligade jag att våra förslag har samma ambitionsnivå. Den enda skillnaden ligger i att majoriteten inte i dagsläget menar sig ha medel fullt ut att avsätta, men att finansieringen kan utökas i takt med att extern finansiering blir klargjord.
  Vad som också är intressant är att Centern inte kunde ge förslag på hur deras förslag ska finansieras.
  Men det är klart har partiledningen sagt vad ni ska göra så gäller det att följa beslutet oavsett hur det ser ut i respektive kommun, eller?
  En hög nivå på uppkoppling för alla i Vännäs är även majoritetens ambition!
  Skillnaden är att vi agerar utifrån våra förutsättningar, inte utifrån vad partiet i centralt ger er i uppdrag.

  • Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

   Hur mycket Johan Söderling än försöker påstå att socialdemokraternas ambition ligger på samma nivå som centerpartiets så finns ändå skiljelinjen. Den är om 95% eller 100% av de i bredbandsstrategin föreslagna 13 objekten ska genomföras under perioden 2015-2020. Om ambitionsnivån är densamma, varför kunde ni inte då stödja en skrivning om 100 %?
   Märkligt hur olika socialdemokraterna agerar när det gäller investeringsbeslut. Kommunens ekonomi verkar på Johan Söderling stå och falla med 1 mkr/år under en treårsperiod. När det gäller investeringar i 100 mkr klassen då tvekar inte socialdemokraterna att höja upplåningen med efterföljande kapitalkostnader utan att ifrågasätta om medel finns eller inte.
   Vad gäller centerpartiets ambition så är vårt agerande inte kopplat till vad partiet har sagt centralt. Vårt agerande bygger på en övertygelse om att höghastighetsbredbandet kommer i framtiden att vara ett måste föra att skapa förutsättningar för företagande, såväl befintligt som nyskapande likväl som för ett attraktivt boende.
   Jag blir orolig när Johan Söderling kommer med sådana påståenden. Jag tolkar det så att det många andra har insett om höghastighetsbredbandets betydelse inte delas av socialdemokraterna i Vännäs och då är HELA kommunens attraktivitet långsiktigt hotad.

 2. Göran Granström

  Intressant debatt i ett mycket viktigt ämne. Frågan om bredband för alla är grundläggande för samhällets utveckling. Och för landsbygden handlar det om att folk skall kunna bo kvar eller inte. Mina egna pojkar har hyrt min bagarstuga som är fullt inredd som en lägenhet. Men de vill inte bo kvar eftersom bredband saknas. När de sökte lägenhet i stan så var bredband helt avgörande! De hade kunnat bo billigt och bra i Vännäs, men valde alltså Umeå eftersom bredband saknas. Fundera på det, Johan och Ulf.

 3. Katarina Hampusson

  Noterar i bloggtexten att du vänligen undviker nämna Moderaterna som faktiskt, enligt gammal vana, följde majoriteten och dissade landsbygden.
  Det här är en viktig satsning och som Göran Granström beskriver inte minst för tillväxt och möjlighet i HELA Vännäs kommun.
  Men det är nog som du pekar på Ulf, att majoriteten och Moderaterna gärna satsar 100 miljoner kronor och lite till på tätorten Vännäs men inte 3 miljoner för att höja HELA kommunen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier