Etikett: landsbygdsdepartementet

Ett restaurangpaket för jobben

Av , , Bli först att kommentera 132

Jag påstår att restaurangbranchen står inför stora utmaningar om s+v+mp bildar regering efter valet. De kommer att dubblera restaurangmomsen och arbetsgivareavgiften för unga. Det påverkar hela restaurang- och hotellbranschen negativt. Men framför allt slår förslagen mot unga och utlandsfödda. Grupper som redan idag har det tufft på arbetsmarknaden. Restaurangbranschen klara inte mer av pålagor utan snarare åtgärder som ger förutsättningar för överlevnad.

Centerpartiet har därför presenterat ett restaurangpaket av åtgärder som är jobbskapande och ger förutsättningar till överlevnad för en näring med mycket små vinstmarginaler.

Eskil Erlandsson har idag presenterar sju förslag för en växande restaurangbransch.

– Vi måste förenkla reglerna för restaurangägare, det är alldeles för mycket onödigt krångel idag, säger Eskil Erlandsson

När det handlar om att förenkla för restaurangägare och uppmuntra ett levande krogliv har kommunerna en viktig roll. Dels handlar det om att underlätta för fler uteserveringar, något som efterfrågas av såväl gäster som restauranger. Dessutom handlar det om inspektioner och tillsyn av restauranger.

– Det vi föreslår är egentligen självklarheter, som att en kommun som tagit betalt av restaurangägaren för att genomföra inspektioner faktiskt också ska genomföra dem. Tillsynsavgifter ska vara just avgifter och inte en allmän inkomstförsäkring för kommuner, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiets förslag

  • Avskaffa kravet för danstillstånd
  • Förenkla processen för serveringstillstånd
  • Förenkla och förtydliga inspektioner och kontroller
  • Skapa goda villkor för uteserveringar
  • Genomför gårdsförsäljning i pilotlän
  • Behåll nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga och momsen på restaurangbesök
  • Fortsätt regelförenklingsarbetet inom ”Sverige – det nya Matlandet”.

C ser hela Vännäs

Av , , 1 kommentar 21

Centerpartiet har lämnat in en motion om att alla beslut ska landsbygdssäkras,

Det innebär att politiken, innan beslut tas, ska ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. Vi vill att detta ska leda till att vi i framtiden tar beslut som gagnar alla medborgare utan att göra skillnad. Vi vill också att de politiska beslut som tas blir rättvisa och väl grundade utifrån ett geografiskt perspektiv. De får inte vara så att man tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden. Vi måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna rättvist oavsett var de bor i kommunen.

Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera.

Vi måste alltid fråga oss om ett beslut innebär fler eller färre jobb på landsbygden. Hur ett beslut påverkar företagsamheten, de gröna näringarna och hur ett beslut påverkar den gröna omställningen och om beslut gör det lättare eller svårare att leva där.

Genom att införa landsbygdssäkring tror vi att vi ökar möjligheterna för en hållbar utveckling i hela Vännäs.

I Vännäs fullmäktige har vi i år fått bevittna hur landsbygden har nedmonterats genom majoritetens (S+V+M) beslut om att stänga alla våra kommunala byskolor.  Ett beslut där frågan om vilka konsekvenser beslutet kan komma att få för kommunen som helhet har helt uteblivit.

Det finns många frågor att ställa men analysen av konsekvenserna har helt uteblivit i den politiska debatten. Hur kommer beslutet att påverka barnfamiljerna i valet av bostad? Väljer föräldrarna andra skolor än kommunens? Hur påverkas attraktiviteten för landsbygden? Hur kommer befolkningsutvecklingen att påverkas?  Vilka ”signaler” skickar beslutet till omvärlden och hur kommer det att påverka synen på Vännäs?

Om vi hade haft ett beslut om landsbygdssäkring av alla beslut så hade vi inte behövt uppleva detta kontraproduktiva beslut för ekonomin som en nedläggning av byskolorna kommer att bli.

Centerpartiet ser hela Vännäs.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier