Etikett: Näringsdepartementet

4 av 5 nya jobb kommer i småföretag

Av , , 3 kommentarer 15

Vi vet att det är i de små företagen som de nya jobben kommer. Centerpartiet driver ständigt på för bättre villkor för de jobbskapande företagen.

De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb skapats i småföretag. Även i kärva tider har småföretagen fortsatt att anställa. De allra flesta småföretag är ägarledda. Ägarna bor på orten och har ofta stort engagemang för bygdens utveckling. De nya jobben i småföretag ger stora skatteintäkter som är nödvändiga för att finansiera välfärden.

Centerframgångar för jobbskaparna

Centerpartiet har i budgeten för 2014 nått nya resultat för att företagen ska kunna skapa jobb. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar sänks ytterligare. Egenavgifterna sänks för 180.000 småföretag. Förslaget på månadsvisa kontrolluppgifter skrotas. Ett investeraravdrag införs redan 1 december i år.

Socialdemokraterna slår mot småföretagen

Socialdemokraterna vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. De vill höja egenavgifterna. De vill höja restaurangmomsen. De vill begränsa företagens möjligheter inom välfärdsområdet.

Vänstersidans politik drabbar inte bara småföretagen. Den slår hårt mot de unga som behöver jobb. Den lägger nya bördor på landsbygden. Den försämrar många kvinnors arbetsmarknad.

Centerpartiet har gjort mycket för småföretagen. Och vi vill mer. Vår politik för nya jobb är raka motsatsen till Socialdemokraternas alla nya bördor.

Upphandling, en politisk fråga

Av , , 3 kommentarer 15
Jag har deltagit i en kurs som Tillväxtverket, på uppdrag av regeringen och Näringsdepartementet, har inbjudit till i ”Innovativa lösningar för upphandling”. Syftet med utbildningen var att öka förutsättningarna för tillväxt med hjälp av offentlig upphandling.

Tyngdpunkten i utbildningen har legat på livsmedelsupphandling men kan även omfatta andra områden. Som en del i utbildningen har många ”goda exempel” redovisats.

Norrbottens läns landsting är ett av dessa. Dem har tidigare enbart handlat matvaror från grossister med stora sortiment, men tack vare ett nytt upphandlingssystem har små lokala aktörer fått en chans att leverera sina varor. 
I den senaste upphandlingen av livsmedel delade de upp varorna i 27 varukorgar där en leverantör antogs per varukorg.
 
Resultatet är att man under en treårsperiod har sparat in 15 miljoner kronor jämfört med tidigare avtal och samtidigt får patienterna på landstingets sjukhus äta mer närproducerad och ekologisk mat. Dessutom lagar landstinget all mat till äldreomsorgen i Luleå kommun.
 
Jag hoppas att framgångskonceptet från Norrbotten ska bli en upphandlingsmodell som Landstinget i Västerbotten och länets kommuner använder sig av i kommande upphandlingar. Det skapar tillväxt hos lokala producenter men också garantier om närproducerade och ekologiskt odlade råvaror med minsta möjliga miljöpåverkan. Med andra ord hållbara upphandlingar.
 
Kan vi dessutom minska våra inköpskostnader genom att göra bättre och smartare upphandlingar där vi skiljer på varor, tjänster och transporter finns det stora besparingsmöjligheter för kommunerna. Tänka nytt och tillåta mer av innovativa upphandlingar, gärna i samverkan med andra kommuner, skapar resurser för att utveckla kommunen.
 
Jag tycker att det är nödvändigt att på ett tydligare sätt lyfta upphandlingarna på den politiska dagordningen. Det är också nödvändigt att det finns en upphandlingsansvarig. I Vännäs har vi sen tidigare inrättat en tjänst på 50 %. Nu känns det som den personen bör få mer tid och resurser. Utbildning av våra inköpare och en ökad kunskap och insikt om upphandlingens betydelse är nu nästa steg och det arbetet har nu påbörjats.

 

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier