Mats Nilsson, L

Problembilder

Av , , Bli först att kommentera 2
Strålande vinterväder idag, om än litet kallt. Men det kan man ordna genom att klä sig varmt. Tillbringar av tiden med fortsatt snöröjning och avveckling av julen. Alltid är det någon julpryl man har glömt bort. Men så länge det bara är sådana saker att hantera, är det knappast något problem.
 
Problem har vi nog av ändå. Enligt vad som sades av Åkesson själv i gårdagens partiledardebatt är han dock inte något problem. Detta apropå hans önskan att Trump skulle ha vunnit valet. Själv har Åkesson aldrig ifrågasatt något valresultat, hävdade han.
 
Säkert inte. Och varför skulle han det när det har gått bra för hans gäng i valen? Väl att märka kom inte Trump med några anklagelser av det slaget när han vann valet för fyra år sedan.
 
Ändå är det intressant att Åkesson känner sig tvingad att säga att han inte är något problem rent demokratiskt. Den som gör så, måste rimligen inse att både han själv och hans parti känner på sig att deras demokratiska sinnelag är ifrågasatt.
 
Det här kan, om det vill sig väl, vara början till slutet för SD: s framgångssaga. Väljarna har på senare tid kunnat iaktta hur det går när politiker av Åkessons typ får möjlighet att utöva makt.
 
Varken Åkesson eller Trump är några konservativa politiker, även om SD – ledaren påstår detta. De kan beskrivas som ”radikalreaktionära” vars mål är att säkerställa en viss samhällsordning genom att hårdhänt vrida klockan bakåt och sedan försöka stanna tiden. Vilket gör dem till politikens motsvarighet till rymdens svarta hål.
 
Tillvaron i dessa fenomen ter sig inte direkt trevlig. Och det skulle det inte heller vara i ett samhälle där Åkessons gäng fick sätta sin prägel på det.

Naturkrafter

Av , , Bli först att kommentera 2
Ägnade dagen åt att förflytta resultatet av snöovädret. Först gällde det att skotta sig ut så att man kom åt att ta bort snön från vägen till huset. Sedan var det dags för det verkliga kraftprovet, att se till att uterumstaket befriades från tyngden av ett antal kubikmeter av kung Bores vitvara. Det tog på, men nu känner man sig lugn. Ingen fara på taket längre.
 
Det är i sådana här lägen man inser hur starka naturens krafter är. Trots allehanda hjälpmedel och maskiner, går mycket i stå. Inte minst trafiken.
 
Samtidigt som jag arbetade med det här, tog jag del av partiledardebatten. En del inlägg gjorde mig så ilsken att jag svingade skyffeln extra snabbt. Inte minst när både högern och vänstern försökte ta billiga poäng på kritik av hanteringen av pandemin och dess följder.
 
Kommunisterna, alltså V, har en ny partiledare, men kör samma populistiska vänstertrall som alltid. Patetiskt att höra hur man jämrar sig över bristerna inom välfärden, samtidigt som vi väl vet att situationen i de länder där deras ideologi tillämpas alltid visat sig vara katastrofal på alla plan. Det gäller inte minst hanteringen av pandemin. Varken från högern eller vänstern vill man riktigt inse att också coronasmittan handlar om ett slags naturkraft som genom historien visat sig svår att hantera.
 
Den 13 januari 1945 fängslades Raoul Wallenberg i Budapest av ryssarna. Under alla år, både före och efter den händelsen, fick man höra företrädare för Dadgostars parti hylla Lenins och Stalins skräckvälden. Med de meriterna har V inget att tillföra i en debatt om utsatthet.

Ordens betydelse

Av , , Bli först att kommentera 1
Verkar som om en del på högersidan, både här och utomlands, ondgör sig över hur Trump blev utslängd från några sociala medier, samtidigt som man förringar försöket att störa ut den demokratiska processen i USA: s kongress.
 
Denna aningen plötsliga omsorg om yttrandefriheten ter sig rörande med tanke på hur det annars brukar låta från det hållet, men det hindrar inte att det som tas upp måste tas på allvar. För visst borde det föras en diskussion om vad som kan överlåtas åt en del stora medieföretag när det gäller att avgöra vem som ska få säga vad.
 
När det gäller ”vanliga” medier finns ett system med ansvarig utgivare. Den personen avgör ytterst vad som ska publiceras och vad som inte ska ska. Yttrande – och tryckfrihet är inte absolut. Det finns lagar om som reglerar detta. För egen del har jag på de redaktioner jag arbetat plockat bort mängder med inlägg och insändare som skulle vara brottsliga att publicera.
 
Det intressanta här är att det genom historien visat sig att de som haft den största insikten i ordens betydelse är ofta nog är de som velat förhindra att andras åsikter än deras egna ska nå en bredare publik. De vet att ord kan vara farliga.
 
Ett exempel är vår ”landsfader” Gustav Vasa. Den 12 januari 1528 kröntes han till kung i Uppsala domkyrka. Han visste att om han skulle nå dit han ville, skulle hans ord vara de som hördes och lästes. Man kan fundera på vad han kunde ha gjort om han haft tillgång till Twitter.

Symboler

Av , , Bli först att kommentera 1
Så var en av de plikter som brukar höra till just vid denna tid avklarad. Julgranen, som tjänat oss väl som det heter, är nu bortforslad men kommer oss ändå till gagn i sin framtid som bränsle för att producera fjärrvärme. Sänder en tacksamhetens tanke till vårt julträd för den glädje den gav oss som prydnad i uterummet och för att den behöll merparten av sina barr in i det sista.
 
Granen är utan tvekan en symbol för julen, även om den inte har så värst mycket med något slags julbudskap att göra. Dessutom är den en relativt sentida företeelse. Efter vad jag har förstår spreds seden till oss från Tyskland och tycks ha fått en rejäl boost i och med att prins Albert tog med sig seden till England när han äktade drottning Victoria.
 
Svensken är, som bekant, inte särskilt religiöst lagd, men under julen använder man ändå en del kristna attribut. Som exempelvis julsångerna. Tänker på det när jag i dag läser i VK att Åkessons proselyter här i länet inte vill se några moskéer här i Umeå. Detta apropå att kyrkan här på Böleäng blivit ”avkristnad” och såld. Och några böneutrop borde inte få höras i vårt land om SD får som man vill. De ska tydligen förbjudas.
 
Det skulle strida mot både grundlagen och allt vad mänskliga rättigheter innebär. Fast det bryr sig nog inte SD så mycket om. Deras syn på religionsfrihet är tydligen den att man får tro på vad man vill så länge man inte tror på Allah.
 
Religion har varit orsak till många stridigheter genom historien. Den 11 januari 1571 deklarerade den österrikiske kejsaren Maximilian II att religionsfrihet skulle råda i riket. Han var mer vidsynt än Åkessons gäng.

Strömningar

Av , , Bli först att kommentera 1
Det är en händelse som ser ut som en tanke att det just i dessa dagar, när huliganer stormar in i USA: s kongressbyggnad, visas en serie i TV om hur George Washington blev USA: s motsvarighet till vår Gustav Vasa. Komplett med myter och allt.
 
Det kan verka som om Trump står för motsatsen till allt vad USA: s grundare en gång stod för, men det är nog att göra det väl så enkelt för sig. Redan från början var motsättningar mellan det federala styret och delstaterna så att säga inbyggda i systemet. Likadant var det med misstänksamheten mot allt vad överhet hette. Britterna behandlade kolonisterna som andra klassens medborgare. Det fick George Washington själv erfara när han försökte göra karriär i brittiska armén.
 
De här underliggande strömningarna har alltid funnits i det amerikanska samhället. Samtidigt håller den tidigare supermakten USA att tappa något av sitt grepp över en position man har haft sedan östblocket bröt samman i början av 90 – talet.
 
När det så dyker upp en figur som Trump som bejakar de här strömningarna, samtidigt som han på alla sätt framhåller hur överlägset alla andra USA är om man bara ser till att hålla sig till sitt, flyter de här åsikterna upp till ytan. Ungefär som bottensatsen i en slambrunn där det sker gasbildning. Det påminner inte så litet om den hållning som Åkessons gäng lägger i dagen. Symtomatiskt nog uttryckte partiets ”chefsideolog” Mattias Karlsson under valrörelsen i USA sina sympatier för Trump.
 
Det är inte så lätt för de styrande att tappa en stormaktsposition. Den 7 januari 1709 kapitulerade Veprik i Ukraina efter svensk belägring och stormning. Svenskarna var då fortfarande framgångsrika, men snart nog skulle krigslyckan vända och Sverige reduceras till ett litet land i norra Europa. Även om man stretade emot i det längsta.

Dålig affär?

Av , , Bli först att kommentera 0
Så var det snart helg – igen. Och just nu är det också vinter, – 15 grader faktiskt. Dags att ta fram skidorna.
 
Kallt och snöigt var det tydligen också den 5 januari 1677 när svenskarna återtog den av norska trupper besatta staden Strömstad. Det gick tydligen till som så att den svenske kommendanten gick fram till blockhuset och uppmanade norrmännen att ge upp. De gjorde inte det, varpå svenskarna började skjuta. Några av norrmännen flydde, de var tydligen bara 20 man, och resten gav upp.
 
Det här kriget var ett försök från Danmarks sida (Norge och Danmark var på den tiden ett rike) att ta tillbaka det man hade förlorat 1658, alltså Skåne, Blekinge och Halland.
 
Det lyckades inte. Få kunde nog trots det föreställa sig att landskapen skulle förbli svenska. Så blev det, men i förlängningen skulle det innebära att vi fick in i blekingen Åkesson i Sveriges Riksdag. Så det kanske inte var någon bra affär ändå.