Ny kärnkraft: Kapacitetsbrist i Södra Sverige.

Del 1

Behöver Sverige ny kärnkraft? En stabil elproduktion med låga utsläpp – åtminstone när elen produceras? Vi har ju kärnkraft i Sverige sedan mer än ett halvt sekel och produktionen har varit både stabil och olycksfri. Kärnkraften har varit viktig i vår industriella utveckling och en trygg tillgång i vårt välutvecklade välfärdssamhälle.

Men kärnkraftverken är till åren kommen och i stadigt behov av ökat underhåll. Ett kärnkraftverk har redan stängt för gott och framtiden för de övriga är oviss. Under de senaste åren i södra Sverige har utveckling av industrier och nyetablering av företag med produktion riskerat att begränsas på grund av att vi har en kapacitetsbrist i söder. Så i somras startade tillfälligt oljekraftverket i Karlshamn.

Och så ska vi i allt detta ställa om med mer tåg, elbilar, elflyg och digital teknik…

Hur blev det så här? Hur löser vi problemet?

Så låt oss återgå till den första frågan nu när problemet är beskrivet. Behöver Sverige ny kärnkraft? Många skulle idag svara ja och det förstår jag fullt ut – för det låter logiskt.

Men om jag ställer följande följdfråga: Vari består kapacitetsbristen? Då blir det genast mer invecklat och svårare att besvara. Men detta råkar vara den absolut viktigaste frågan om vi vill komma till bukt med de problem vi har i Sverige.

Låt mig ta ett exempel: Du pendlar regelbundet långa avstånd i din bil mellan hemmet och ditt jobb. Med åren tar resan allt längre tid och det här börjar bli ett problem. Du kommer allt oftare sent till jobbet, kvällsmaten där hemma lagas och käkas allt senare, du hinner inte längre skjutsa barnen till deras fritidsaktiviteter och får allt oftare tacka nej till tillställningar som du annars så gärna skulle velat delta på.

Vad är den första frågan du ställer dig; ”Dags att byta till en ny bil med lite mer kräm i?” Det är inte alls säkert, för det beror ju helt och hållet på vad problemet är som gör resan allt långsammare. Börjar vägen bli dålig? Har de sänkt hastigheten? Sitter du fast i vägarbeten? Börjar det bli trångt och trafikerat på vägen? Det låter rätt så självklart att vi ställer oss dessa frågor innan vi ens börjar tänka tanken på att investera några hundra tusen kronor i en ny bil.

Borde det då inte vara lika självklart för oss politiker att ställa oss sådana frågor – innan vi plöjer ner X antal miljarder kr i nya kraftverk?

Vad jag vill komma till är att debatten börjar i fel ände när den första fråga vi ställs inför är: ”Behöver vi ny kärnkraft?”

I den här artikelserien går jag igenom de viktiga frågor som vi behöver ställa oss och fördjupa oss i och förstå vilka problem som elförsörjningen i Sverige har i nuläget och står inför framöver.

 • Del 2: Svensk elproduktion – producerar vi för lite eller är produktionen för ojämn? Var klämmer skon?
 • Del 3: Det svenska kraftnätet – kapacitetsbrist, oklart ansvar, bristfällig investering och försenade ”infrastrukturfiaskon”
 • Del 4: Ny kärnkraft – vad kostar det? Hur lång tid tar det? Och kan ny kärnkraft vara ekonomiskt lönsamt?
 • Del 5: Det politiska spelet – ny kärnkraft en taktisk fråga. Vem vinner på att driva frågan om ny kärnkraft?
 • Del 6: Framtidens kraftnät, elproduktion och elkonsumtion – utmaningar och möjligheter?

Jag har tidigare skrivit om den svenska kapacitetsbristen och framtiden för svensk kärnkraft. För dig som vill läsa dessa artiklar finner du dem längre ner. Jag vill även rekommendera en mycket välskriven djupgående artikel från DN, samt ett flertal debattartiklar som är skrivna av olika experter i ämnet (jag vill tacka min partikollega Nils-Erik Pettersson för hans hjälp med att finna relevanta artiklar):

DN den 11 juli: Elbrist hotar tusentals jobb i Södra Sverige

ETC den 6 juli: Experten: Därför behövs inte kärnkraft

DN 23 maj: Kärnkraft inte nödvändigt för ett fossilfritt Sverige

DN 27 maj: Kärnkraft eller inte kärnkraft – det är inte frågan

DN 3 juni: Osakligt påstå ny kärnkraft är nödvändigt

Flera av dessa artiklar är låsta men i min artikelserie här kommer jag successivt att ta upp mycket av det som beskrivs i dessa artiklar.

Det är dags att gå till botten med den svenska elförsörjningen. Det är nödvändigt för det hjälper oss att besvara den fråga som regelbundet debatteras i media: Behöver vi ny kärnkraft i Sverige?

 

Mina tidigare artiklar i frågan:

Ny kärnkraft löser inte vårt största problem – elnätets kapacitetsbrist

Kärnkraft för en dag

Etiketter: , , , , , , , , ,

5 kommentarer

 1. edor, Vilhelmina

  Du glömmer en viktig sak i debatten. Du säger ledningskapaciteten måste förbättras söderut och samtidigt då menar du det är helt okej ta strömmen härifrån utan att vi närmare kompenseras. Är det inte det du säger? Du vill utveckla redan utvecklade landsändor i vårt land och utarma vi som bor där strömmen ska tas ifrån. Är det inte lite oförskämt på det sätt du resonerar?

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Nej Edor, det är fel uppfattat. De stora förlorarna på ett dåligt kraftnät mellan norr och söder är vi här i Norrland. De kommunalt ägda kraftbolagen som Skelleftekraft, Umeå Energi, Luleå Energi och Bodens Energi tvingas dumpa el till låga priser och exportera elen för vi får inte ner elen tillräckligt bra till den glödheta sydsvenska marknaden.

   Byggs det dessutom fler kärnkraftsreaktorer i södra sverige blir marknaden än sämre för norrländska bolag.

   Glöm inte bort att vi i Miljöpartiet är nästintill ensamma om att vilja göra som i Norge, dvs att en större andel av intäkter och ägande tillfaller de kommuner och regioner där elen produceras.

   Jag hoppas Edor att det bara var en missuppfattning från din sida och då hoppas jag att jag lyckats besvara din fråga. För annars skulle det vara lite väl oförskämt att fördomsfullt måla ut mig som en storstadsfrälsare på bekostnad av våra glest befolkade nordliga regioner – när verkligheten är tvärtom. I synnerhet i denna fråga, för hela min slutsats handlar ju om att Norrland med ett stort elöverskott MÅSTE KUNNA sälja till Södra Sverige med stor efterfrågan så vi slipper förlora en massa pengar på att dumpa el till rekordlåga priser i Norrland! Och MER av intäkterna för el som produceras här via vattenfall och vindkraft måste tillfalla kommuner och regioner där elen produceras!

 2. Brorson

  Det är rena vanvettet att bygga ut vindkraft, som är en energiform som inte behövs, och ännu värre vanvett att bygga ut densamma i en landsdel, där den definitivt inte behövs. Men det gör man för att de människor som bor i de norrländska glesbygderna inte kan protestera lika ljudligt som de många fler, som bor i på den sydsvenska landsbygden. Profitörerna väljer alltså att placera sin storskaliga naturskövling, där de möter minst motstånd.

  Mp stödjer denna helt hänsynslösa profitjakt med rundhänta statliga subventioner och vill nu dessutom göra bygder i södra Norrland och Mellansverige obeboeliga med nya överföringsledningar, som inte hade behövts om man behållit de nu stängda reaktorerna alternativt lokaliserat ny energiproduktion i närheten av avnämarna. Om man ser enbart till ekonomin borde samma vandaler, som förstör naturen med sina vindkraftparker, också stå för överföringsledningarna.

  Det är som att avverka slog, och låta virket ligga kvar för att det saknas vägar eller järnvägar till avverkningsplatse. Naturligtvis ska ingen tvingas köpa vindkraftel. Kraftbolag, som kan garantera kontinuerliga leverenser av el med rätt spänning ha företräde till elmarknaden framför dessa s.k. lycksökare.

  Dessutom undrar jag vad man ska göra med det radioaktiva avfall, som redan finns. Bara hälfen av allt radioaktivt avfall som nu finns i världen kommer från kärnkraften. Det finns ingen väg ut ur ”kärnkraftsamhället”.

 3. Brorson

  Till dem, som minns mig som någon som försvarat Mp och tror att jag bytt åsikt., vill jag säga att jag aldrig har försvarat vare sig Mp-ministrarna eller Mp:s politik, utan rätten för personer med muslimsk tro att ha politiska uppdrag för Mp, även om vederbörande inte kan skilja mellan religion och politik. Vem avgör för resten det? Och om någons religiösa åskådning skulle vara ett hinder för politiska uppdrag, så avgörs det av Mp-medlemmarna – inte av representanter för Mp:s politiska motståndare.

  Jag är förvisso motståndare även till Mp:s invandringspolitik. men anser dock att de invandrare som har fått hemortsrätt i vårt land ska ha fullständiga mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter, bl.a. religionsfrihet. Europakonventionen gäller tyvärr inte utanför Europa, men ska ändå kräva att dessa rättigheter respekteras även av de muslimska länderna i Mellanöstern, bl.a fullständig religionsfrihet för de kristna minoriteterna där. Men kan vi det, som vi inte tillerkänner i praktiken samma rättigheter för muslimer i vårt eget land?

  Naturligtvis är jag inte motståndare till allting, som Mp står för. Kan någon människa vara det?
  Något tillspetsat vill jag säga att Mp borde bli ett miljöparti igen. Det är man inte, när man tillåter denna brutala storskaliga naturskövling för andra intressen. I regeringsställning har man dessutom tillåtit smittspridning, som kunnat undvikas. vilket har drabbat vissa invandrargrupper (ex somalier) särskilt hårt. med förklaringen att alltför mycket smitta inte skulle spridas under alltför kort tid.

  Finansmarknadsminister Per Bolund i Expressen-TV ii början av juni. När uppgiften borde ha varit att trycka ner smittspridningen så mycket som bara varit möjligt. .Hur har >>mp-ministrarna kunnat tillåta en statlig myndighet att experimentera med bara delvis begränsad smittspridning, vilket kostat tusentals svenskar (varav många varit invandrare) livet? Det är kanske dags även för Mp att ändra målet för invandringspolitiken från kvantitet till kvalitet, där rätten till liv är det absolut viktigaste? Vi har ju skjutningarna dessutom – en följd av att inte bara de förföljda utan även förföljarna har fått en fristad i Sverige.

  Är klimatkrisen en bluff, eller ett naturligt fenomen som människor inte har kunnat och inte kan råda över? Borde det inte vara bättre att anpassa oss efter de nya naturliga förutsättningarna? Det finns nu tydliga historiska vittnesbörd om att klimatet förändras i cykler om 500 år. Förklaringen kan vara allt från förändringar av jordaxelns lutning till energier från yttre rymden, miljarder ljusår bort. Faktum är att temperaturen i ”tomma rymden” är 4 grader över absoluta nollpunkten, vilket tyder på att där finns någon form av materia eller energi.

  Mänsklig verksamhet har inte bara ökat utsläppen av koldioxid, som nu är den enda saliggörande förklaringen till den formodade globala uppvärmningen. Människor har också anlagt många miljarder nya värmekällor på jordytan, vilka värmer upp atmosfären ovanför oss. Som exempel är temperaturen en kall vinterdag i centrala Uppsala tio grader högre än på den omgivande landsbygden. Och klimatpåverkan från vindkraften tycks vara ett förbjudet forskningsområde, trots att det finns bilder som visar att havsbaserad vindkraft fäller ut regn i närområdet i stället för längre bort.

  Miljöpartister verkar leva i en svunnen drömvärld. där vindkraften fortfarande är en småskalig hobbyberksamhet som kluriga oppfinnarjockar pysslar med. Det finns ingen mänsklig verksamhet – och det gäller också kärnkraft och järnvägar -som inte påverkar miljön negativt. Frågan är hur mycket.

 4. Pingback: Ny kärnkraft: Elöverskottet i Sverige slår nya rekord | Nils Seye Larsen (Mp)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.