Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige i går eftermiddag så delade kommunen ut två stipendier. Årets ungdomsstipendium gick till Tina Andersson, en duktig handbollsspelare som är fostrad av Sikeå handboll men som idag spelar med elitserielaget Spårvägen. Kommunens målinriktade kulturstipendium gick till Rebecca Tornberg. Rebecca driver företaget dans i Ratan och har bland annat arbetet i våra skolor och erbjudit dans på schemat.

Huvudpunkten på dagordningen var att fast slå budget ramarna för 2012 och plan för 2013 – 2014. Det fanns äskanden från kommunens verksamheter på närmare 23 miljoner kronor varav löneökningar för 2012 på närmare 9 miljoner. Att fördela ut har vi 1 miljon. Detta innebär som alla förstår ett tufft 2012.

För att förbättra kvalitén ytterligare i verksamheterna så beslutade vi socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet att höja skatten med 50 öre. Det ger en intäkts förstärkning med 5 miljoner. Vi har haft västerbottens lägsta skatt tillsammans med Skellefteå. Nu hamnar vi på samma nivå som våra grannkommuner. Vi höjer sociala utskottets ram med 3 miljoner och barn och utbildningsutskottets ram med 3 miljoner.

Vi fastslog även prioriterade områden som utskotten ska arbeta med 2012

Samhällsbyggnad: Att en budgetpost för parker upprättas. Förbättra underhåll på vägar, vatten och avlopp.

Socialutskottet: Personaltätheten på äldreboenden ska vara 0,7 anställd per boende. Boende för personer med funktionsnedsättning skapas. Korttidsboende för personer med demens skapas

Barn och utbildningsutskottet: Åtgärder för att förbättra elevernas resultat. Förskoleverksamhet ska prioriteras. Barn med särskilda behov ska prioriteras. Tillse att lärare blir behöriga

Kommunstyrelsen: Mer aktiviteter som stimulerar till inflyttning. Förbättra marknadsföring av kommunen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.