Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Alliansens utarmning av små kommuner

Alliansen sviker glesbygden och de mindre kommunerna.

Regeringen har under de senaste åren stiftat nya lagar och regler som innebär ytterligare åtagande för kommunerna, men de skickar inte med några pengar som hjälp till att genomföra dessa. Det ska kommunen klara av själv.

I skolan har magister Björklund infört nytt betyg system, omdömen, ökat dokumentation m.m som inneburit väldigt mycket merarbete för lärarna.

I äldreomsorgen har borgarna infört mera kvalitetssytem som innebär merarbete för undersköterskor och sjuksköterskor i form av mer dokumentation. Många av dessa politiska beslut av alliansen är inte så dumma men problemet är att man aldrig skickar med några pengar för att genomföra dessa beslut. Robertsfors kommun likväl som alla andra kommuner har väldigt många andra åtaganden mot invånarna som kommunen ska klara av.

Robertsfors kommun likväl som alla andra kommuner har väldigt många andra åtaganden mot invånarna som kommunen ska klara av. Robertsfors har sedan 2006 haft löneökningar motsvarande ca 22% och kommunen har dessutom generella kostnadsökningar motsvarande index uppräkning.

Jämför vi med 2006 och åren fram till 2012 så kan jag konstatera att Robertsfors har fått 3,9 miljoner mindre i statsbidrag!!!!!

De år jag haft förmånen och vara kommunalråd så ser jag att statsbidragen är på samma nivå som 2011. För att kunna ge en god service med god kvalité så har vi socialdemokrater höjt skatten och vi har dessutom tagit en del tuffa politiska beslut och idag har Robertsfors kommun en stabil ekonomi.

Vi socialdemokrater i Robertsfors har dessutom lyckats med kvalitet förstärkningar inom kommunens välfärd.

Om jag inte tar hänsyn till de generella kostnadsökningarna utan bara ser på löneökningarna med 22% så skulle Robertsfors fått 27 miljoner mer än vad vi får idag. Tänk vilka förbättringar och förstärkningar i äldre och handikappomsorgen, ökat underhåll och skolan vi kunnat göra!

Hur har det då gått för Stockholmskommunerna? Botkyrka kommun har under samma period fått ökat statsbidrag med 77%, från 743 mkr till 1,3 miljarder kr och Haninge kommun har fått ökade statsbidrag på 146%. Från 242 mkr till ca 600 mkr. Dessa kommuner har inte varit tvungna att höja skatten!

Helena Lindahl (c) Hur kan NI som alliansens riksdagsledamöter i Västerbotten ställa upp på Stockholmsmoderaternas politik?

Du vill gärna ge sken av att vara landsbygdens räddare men detta Helena är verkligheten.

Denna utveckling måste brytas! Sverige kan bättre och vi behöver akut en ny Socialdemokratisk regering som ser till allas bästa.

Trevlig helg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.