Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Privat hemtjänst

Robertsfors kommun har sedan 2012 ett avtal med Vårdsolen Norr AB som ger leverantören rätt att erbjuda hemtjänst inom Bygdeå området enligt LOV. Avtalet löper ut i juni 2015 och ansökan om förlängning ska lämnas in av leverantören senast 3 månader innan avtalstiden löper ut.

Avtalet ger ersättning till leverantören för utförda timmar som är beslutade utifrån en individuell bedömning av den hemtjänstberättigas behov av insatser. Därutöver utgår ersättning för att besvara larm som kunden gör via installerat trygghetslarm.

Tjänstemännen på Robertsfors kommun har gjort en sammanställning på hur det sett ut de gångna tre åren och gav då förslaget till sociala utskottet att inte förlänga avtalet med Vårdsolen Norr AB. Sociala utskottet ställer sig bakom förslaget och föreslår kommunstyrelsen att besluta på tisdag nästa vecka att inte förlänga avtalet.

Varför har utskottet kommit fram till det beslutet?

Robertsfors kommun är ansvarig över de insatser som Vårdsolen erbjuder likväl som kommunens egen hemtjänst och har kontinuerligt gjort uppföljningar på deras verksamhet. Kommunen är ansvarig för att lagar och regler följs.

Den kritik som kommunen riktar mot Vårdsolen handlar inte om de hemtjänstinsatser som de erbjuder sina kunder utan det handlar om kritik mot företaget.

Företaget har via ett affärsmässigt avtal med kommunen förbundit sig att arbeta efter en rad punkter, de själva skrivit under på. Kommunen har påtalat brister i rutiner vid dokumentation, dödsfall, rutiner vid insatstid, dokumentation, ofullständig verksamhetsberättelse, arbetet med genomförandeplaner behöver utvecklas. Detta uppmärksammades 2012 och två år senare saknades fortfarande redovisning från den tidigare uppföljningen. Kommunen påtalade 2014 att det fanns brister i sekretess, oklarheter vid kundval, ledningssystem saknas m.m.

Robertsfors kommun har även gjort uppföljningar på hur företaget gjort sina tidsregistreringar ( tid som ersättningen till företaget bygger på) och funnit allvarliga företeelser. Kommunen har gett företaget möjlighet att yttra sig över resultatet men kommunen kunde inte finna hållbara förklaringar! Juni 2014 tilldelades företaget en skriftlig varning. Uppföljning har ånyo skett och förbättringar har skett men fortfarande finns allvarliga brister.

Det har under avtalstiden varit otillåtet många felsteg från vad som avtalats mellan leverantören och kommunen med förfrågningsunderlaget som grund. En leverantör måste ta fullt ansvar för alla delar i ett avtal utan att kommunen ska behöva påpeka vad de har levt upp till.

När jag läser Helena Lindahls (C) blogg blir jag en aning fundersam. Är det bara av ideologiska skäl som som hon resonerar som hon gör. Helena verkar då inte vilja ta reda på fakta utan utgår bara från det hon fått höra utifrån vad hon tycker är rätt. Dessutom kommer hon med ganska anmärkningsvärda beskyllningar som helt saknar relevans. De som brukar förespråka privata alternativ brukar ofta hänvisa till att det leder till bättre kvalitet och lägre priser. När det inte blir så menar då Helena Lindahl att man ska strunta i lagar, regler och avtal. Det gör ingen ting att det blir dyrare. Det viktiga är att det är privat!

 

 

8 kommentarer

 1. Anders Berggren

  ”Bra jobbat”? Exakt vad tycker du Mats-ove Bergström är ”bra jobbat” med att driva ett framgångsrikt och skattebetalande företag i konkurs genom att eliminera kundunderlaget? Exakt vad tycker du är ”bra jobbat” med att skicka alla företagets anställda och företagsägarna ut i arbetslöshet? Exakt vad tycker du är ”bra jobbat” med att tvinga dom äldre som anlitar Vårdsolen att numer få sin nödvändiga omsorg i från ett alternativ som dom aktivt valt bort genom LOV?

  Näe, det är dags för kommunens tjänstemän att ta fram skruvmejseln och montera ner skylten som sitter på kommunhuset… ”Sveriges bästa kommun”… Vilket jävla skämt.

  • Patrik Nilsson (inläggsförfattare)

   Anders du är välkommen in till mig på Kommunkontoret om du verkligen vill veta fakta vilka avtalsbrott företaget gjort så kan vi diskutera vidare.

   • amanda

    ”Om du verkligen vill veta fakta” ? Så det var inte nån fakta du skrev i blogginlägget? Ne, tänkte väl det. Jag följer gärna med Anders och hör den riktiga faktan!

    • Patrik Nilsson (inläggsförfattare)

     Ottilia. Robertsfors kommun har haft ett avtal med Vårdsolen Norr. Kommunen har hela tiden strävat att föra dialog med Vårdsolens ansvariga och ingen annan stans. Det har kommunens tjänstemän gjort under alla tre åren. Dialog har vi inte fört i media. Nu när debatten tagit en mycket märklig vändning och när dessutom oppositionens företrädare går ut som de gör så måste jag som ansvarig politiker för Robertsfors kommun gå ut med den blogg och de förtydligande som den innehåller. Den bloggen är offentliga och de som vill får läsa.

     • Ottilia Löf

      Det jag menar Patrik, är – varför ska du sitta på ett kontor med en enskild person och berätta fakta om vilka avtalsbrott företaget gjort? Detta är information som hela kommunens invånare borde få ta del av. Eftersom den uppenbarligen inte är sekretessbelagd när du kan informera den på ditt kontor med en enskild medborgare måste du väll kunna delge den på din blogg offentligt så hela kommunens medborgare får ta del av den. Antar att det är flera som är intresserade av denna fakta.

 2. Erik Bergström

  Anders, sätt dig in i fallet istället för att gå på alla rykten som sprids på facebook. Ska ideologi om privatisering stå över lagar och regler?

Lämna ett svar till amanda Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.