Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Delårsbokslut

Under kommunstyrelsens sammanträde igår presenterades delårsbokslutet för 2017 ( till och med augusti månad). Bokslutet visade återigen att Robertsfors kommun når de ekonomiska mål som fullmäktige satt upp gällande överskott och soliditet. Det prognostiserade överskottet landar för 2017 på 6,8 miljoner i plus. Kommunfullmäktige har som mål 1% men med detta resultat landar vi på 1,6% och har en ekonomi i balans. Kommunens soliditet har stigit och landar 2017 på 67% och med det så är Robertsfors kommun en av de minst belånade kommunerna i landet. Det är en enorm styrka då vi står inför en rad år med höga investeringsvolymer. 2017 investera kommunen för ca 30 miljoner och 2018 är beräkningen 41 miljoner.

Vissa konton inom sociala prognostiserar ett minus och då framför allt insatser inom funktionshinderområdet med ett minus på 2,9 miljoner.

För barn och utbildning är det barnomsorgen som visar på minus resultat och det beror framför allt att det är  betydligt fler barn inom förskolan. Det är väldigt roligt och viktigt att barnantalen stiger i kommunen. Totalt prognostiserar barn och utbildning ett noll resultat vilket är väldigt bra.

Befolkningen fortsätter att öka, första halvåret med 15 personer jämfört med föregående period 2016.

Kommunens höga sjuktal fortsätter att vara ett mycket prioriterat område i det pågående utvecklingsarbetet. Mycket glädjande är att sjuktalen har sjunkit med 0,6% och ligger nu på 7,5%. Kommunledningen arbetar kontinuerligt på flera sätt konkret och strategiskt med denna mångfacetterade fråga, med sektorsspecifika och arbetsplatsnära analyser samt åtgärder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.