Petter Nilsson(SD)

”Pensionskostnaden för utrikes födda är en bomb”

Självfallet följer en rad konsekvenser efter den ansvarslösa invandringspolitik övriga partier fört. När Sverige under Reinfeldt öppnat kommande generationers hjärtan avseende invandring så var den mediala retoriken och diskursen främst fokuserad på att invandringen skulle rädda framtida pensioner, likväl som lösa de demografiska problemen.

Den nyliberala lösningen skulle till synes lösa alla problem som sjuklövern hade identifierat. Janerik Larsson, tidigare vice-vd för Svenskt Näringsliv problematiserar emellertid även invandringens långsiktiga kostnader nu i DI. ”Pensionskostnaden för utrikes födda är en bomb” lyder rubriken.

”Vissa kostnader kan antas öka markant över tiden. Pensionsmyndigheten prognostiserar till exempel att pensionskostnaderna för grundskyddet för utrikes födda kommer att stiga från dagens 4,1 miljarder (Pensionsmyndigheten, 2017) till elva miljarder 2030 för att 2060 uppgå till hela 69 miljarder. Enligt prognosen kommer kostnaderna enkom för grundskyddet motsvara 1,2 procent av BNP. Till detta kommer svårkvantifierbara kostnader i form av minskad tillit, kriminalitet och sociala problem i kölvattnet av bristande ekonomisk integration och låg självförsörjningsgrad. Utan att fördjupa oss i dessa kostnader nöjer vi oss med att konstatera att om det finns en önskan att minska dem är det nödvändigt att öka självförsörjningsgraden.” skriver han.

Han frågar sig också hur detta perspektiv är som bortblåst ur svensk debatt. Personligen så är jag rätt övertygad om att debatten kring långtidsperspektiv och politiska strategier tyvärr hamnar i skymundan idag. Samma förbannelse vilar exempelvis kring reinvesteringar.
Det är olyckligtvis symptomatiskt för det politiska och mediala klimat vi lever i. Kantänka sociala media och korta enrads click-bait har fått styra en alltför stor del av politiken, tillsammans med snällhetssignalering förstås.

6 kommentarer

 1. Brorson

  Förra gången vi diskuterade pensioner påstod någon (minns inte exakt vem) att en invandrare med kort tid i Sverige kan få högre pension totalt än en svensk låginkomsttagare med garantipension, vilket avfärdades som en myt av Pensionsmyndigheten. Jag trodde inte heller att det var möjligt, eftersom äldreförsörjningsstödet (för den som inte har full garantipension) är drygt 100 kr lägre än garantipensionen. Men tyvärr är det möjligt, vilket jag kom fram till efter en del räknande på Pensionsmyndighetens exempel. Bostadstillägget gör skillnad.

  Har man äldreförsörjningsstöd och en hög boendekostnad, har man ett högt bostadstillägg, vilket sammantaget kan ge högre utbetalningar från Pensionsmyndigheten än full garantipension och ett lågt bostadstillägg, som man har om man har en låg bostadskostnad. En låg boendekostnad kan bero på att man har gnetat och sparat hela livet och investerat i ett billigt boende. När man ansöker om bostadstillägg ska man redovisa alla inkomster, även utländsk pension. Men kan den svenska Pensionsmyndigheten kontrollera detta?

  Garantipensionen är till för personer, som har bott minst 40 år i Sverige och ha en låg inkomstpension. De flesta i den situationen är kvinnor, som har arbetat i typiska kvinnoyrken. Löneskillnaden mellan män och kvinnor var större förr och man valde därför i många familjer att kvinnan skulle jobba deltid eller inte alls för möjliggöra mycket övertidsarbete för mannen.

  Den, som inte har bott minst 40 år i Sverige, kan inte få full garantipension, utan avdrag görs med exempel 10 år, om man har bott 30 år i Sverige. Garantipensionen blir i det fallet 30 / 40-delar av full garantipension. Har man redan uppnått pensionsåldern vid invandringen till Sverige får man ingen garantipension, vilket hade givit kommunerna höga kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag) om äldreförsörjningsstödet inte hade funnits. Jag vet inte när och varför äldreförsörjningsstödet infördes, men gissar att det var för att befria kommunerna från kostanden för invandrare med pension.

  Härigenom har man skapat ett oerhört fett lockbete, som lockar äldre att komma till Sverige. Vid jämförelse ska man också beakta att den, som inte har arbetat i Sverige före pensioneringen inte har svensk inkomstpension, varför äldreförsörjningsstödet ersätter både inkomstpension och garantipension. Vid uträkning av garantipension räknas givetvis inkomstpensionen av vilket betyder att en svenskfödd pensionär, som får full garantipension (40 / 40-delar) kanske bara får några hundralappar i månaden i garantipension – och inget bostadstillägg, om man bor i en liten seniorlägenhet.

  Om den relativt nyinvandrade pensionären bor i en stor och dyr lägenhet och har maximalt bostadstillägg, kan man undra om han / hon verkligen bor ensam i den lägenheten. Många kommunala bostadsbolag vet inte hur många, som egentligen bor i deras lägenheter. Såvitt jag vet har regeringen sagt nej till den folkräkning, som bl.a. KD har krävt. Slutligen något om begreppet anhöriginvandring och begreppet humanitärskyddsgrund. Handlar det om gamla föräldrar till personer, som inte heller har arbetat en enda dag i Sverige. men har levt på försörjningsstöd under15 år eller mer?

 2. kenth

  Inget förvånar en numera. Sverige i ett nötskal…Ta från ursprungsbefolkningen och ge åt de nyanlända.
  Vi måste få bort sittande regering nästa val för att kunna åtminstone försöka rädda moder Svea.

 3. Brorson

  Förut, det var länge sedan nu, hade invandrare jobb och en lönsom låg en bra bit över socialnormen (ung tre gånger så mycket före skatt för en ensamstående arbetare) och skickade pengar till sina föräldrar i hemlandet. Hur klarade sig alla äldre i hemländerna, vilka inte hade barn i andra länder? Nu lever de vuxna barnen i Sverige i många fall på försörjningsstöd.

  Det talas mycket om försörjningsstöd, som är högre än lönen för ett heltidsjobb, men så vitt jag kan förstå att är det för bidragstagare med många barn. Och i de fallen torde det inte bli mycket pengar över, som kan skickas till äldre släktingar i hemlandet. Det talas mycket om pengar som skickas från invandrare (men att de är invandrare sägs sällan rent ut) till terroristorganisationer i hemländerna. Varifrån kommer de pengarna? Att en privatperson (invandrare) står som avsändare, behöver ju inte betyda att det är lön eller socialbidrag till samma person.

  Dessa pengar kan ju inte gå till någon behövande släkting i hemlandet, om man vet att mottagaren är en terrorist-organisation. Till det kommer att en för mig okänd andel av Sveriges officiella bistånd också går till terroristorganisationer, vilket givetvis förnekas av biståndsministern, som efter valet 2014 brukar vara en miljöpartist. Att svenska skattemedel används till finansieringen av terrorism i andra länder, torde inte minska flyktinginvandringen till Sverige.

  Expressen idag har skrivit om en 97-åring som är återbetalningsskyldig över en miljon kr för garantipension och bostadstillägg, som han fått fastän han inte bor i Sverige, utan har haft uppdrag för hemlandets regering. Tipset till polisen kom från någon som känner till förhållandena i hemlandet, troligen någon annan och mer hederlig invandrare. Samma sak var det med Iraks f.d. försvarsminister, som förutom ministerlönen levde på försörjningsstöd från Sverige. Även det tipset kom från en annan invandrare.

  Jag läste för någon månad sedan i en samling rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (används av lägre domstolar för vägledning hur de ska döma i liknande mål) om en turkisk medborgare, som hela tiden haft permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, trots att han för många år sedan hade flyttat tillbaka till Turkiet, där han bott i ett hus, som han själv äger. Under åren har han gjort semesterresor till Sverige, där han bott hos släktingar. Fallet upptäcktes av passkontrollen på Arlanda, med följd att Migrationsverket upphävde det permanenta uppehållstillståndet eftersom han under flera år inte har uppfyllt kraven för att ha ett sådant (permanent bosättning i Sverige).

  Mannen överklagade till förvaltningsdomstolen, som avslog överklagandet. Mannen överklagade vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, som upphävde förvaltningsdomstolens dom, så att mannen fick behålla sitt permanenta uppehållstillstånd. Det kan också ha spelat in att mannen p.g.a. stigande ålder och ändrad familjesituation fått behov av kommunal hemtjänst, vilket man tydligen inte kan få i Turkiet, trots att han under alla år betalat skatt till den turkiska staten.

 4. Brorson

  Detta är alltså en vägledning till andra domstolar hur de ska döma.. Varenda flyktingadvokat vet nu vad de ska kräva för sina klienters räkning. Så även Svenska kyrkans rådgivningsbyråer, Hur kan jag då tycka att vi ska behålla de permanenta uppehållstillstånden? Jo, om bara reglerna följs och domstolarna dömer efter lagen, så behövs PUT som en lång prövotid innan någon kan bli svens medborgare.

  1. PUT kan (och skall, om lagen följs) återkallas, om man vistas mer än sex månader i annat land. Ett medborgarskap kan inte återkallas.
  2. En svensk medborgare har alltid rätt att återvända till Sverige, oavsett hur långe han har bott utomlands. För en person med PUT gäller sex månader.
  3. En svensk medborgare får inte utvisas ens om han har begått ett mycket allvarligt brott eller är en säkerhetsrisk. En person med PUT får däremot utvisas p.g.a. brott. Dock inte om han har vistats mer än fyra år i Sverige och ”synnerliga skäl” talar mot utvisning. Denna idiotiska bestämmelse måste naturligtvis upphävas. Brottslinngar har sluppit utvisning med motivering att de saknar anhöriga i hemlandet.
  4. Medborgarskapet skyddas av grundlagen och kan inte ändras med vanlig lag. PUT kan däremot skärpas till med vanlig lag.

 5. Håkan

  Trodde i min enfald att en pension var något som utbetalades efter ett långt arbetsliv,och något man jobbat ihop till.

 6. Brorson

  Sverige fungerar som hela världens socialbyrå. Det är bara att komma hit och ta för sig. Om man lyckas få någon form av uppehållstillstånd, vill säga, och det har ju åtminstone tidigare varit hur enkelt som helst. Nu säger Pensionsmyndigheten att det går inte och menar om reglerna följs. Men vem kontrollerar det? Någon invandrare, som på tillfälligt besök i hemlandet, råkar upptäcka att en hög statstjänsteman där lever på bidrag från svenska skattebetalare.

  Vad Pensionsmyndigheten än säger, kan en nyinvandrad 65-åring, som inte har arbetat en enda dag i Sverige få upp till 2.000 kr mer i månaden än en utförsäkrad svensk, om inte fyllt 65, och får försörjningsstöd från kommunen. Det hade alltså varit en bra affär för svenska staten att ersätta äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg från Pensionsmyndigheten med försörjningsstöd från kommunen. Det hade blivit billigare för staten, även om staten hade kompenserat kommunerna för denna kostnad.

  Hur gör man i andra länder? Om du som svensk vill leva som pensionär i Thailand, kräver thailändska migrationsmyndigheten att att du har en svensk pension, som betalas ut med minst 18.500 kr / mån efter skatt till dig i Thailand. Om du blir sjuk i Thailand får du betala hela vårdkostnaden själv eller åka hem till Sverige för att få skattefinansierad vård. Om du inte har en sjukförsäkring som täcker hela vårdkostnaden, Och en sådan försäkring torde inte vara billig för pensionärer. Thailand har ett särskilt pensionärsvisum med längre giltighet än ett vanligt turistvisum.

  Och hur är det med dessa skatteparadis, som välbärgade svenskar bor i, för den låga skattens skull? Frågan är vad de får får för den skatt de betalar i skatteparadiset. Men som svenska medborgare har de alltid rätt att flytta tillbaka till Sverige för att få del av de skattefinansierade förmåner som vi har här.

  I Tyskland talar man om ”die dumme schweden”. Det gör man nog i många andra länder också, men på de språk som talas där. Jag har inte nämnt fusket med assistans-ersättningarna, hur man anställer släktingar som arbetskraftinvandrare med lön från svenska skattebetalare,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.