Petter Nilsson(SD)

Välkommen till SD!

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?
Välkommen till gemenskapen!

 

Etiketter: ,

2 kommentarer

 1. Brorson

  Jag har liknat Sverige vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in, men nästan inga flyttar ut. Om fler flyttar ut, borde väl fler flytta in? Jag drar inte den slutsatsen, men andra kan ju göra det. Om syftet är att rädda så många som möjligt, i stället för ett fåtal som ändå är för många. Verkliga flyktinghjälpare borde väl ändå resonera på det viset, att de som inte längre behöver skydd ska åka hem.

  Alla borde därför vara överens om att återvandring ska vara en självklar del av flyktingpolitiken, oavsett volymmål och dylikt. Vad SD vill med återvandring, har inte framgått klart av medias rapportering från landsdagarna. Den förvirring som råder om partiets avsikter är delvis SD:s eget fel. Delvis hela myndighets-Sveriges fel, när det inte finns tydliga begrepp. Vem är egentligen invandrare? Det finns ingen officiell diskussion, men Migrationsverket kallar informellt, alla som vistas i Sverige under minst ett år, för ”invandrare”. Vilket är helt missvisande, enligt min mening.

  Jag har tidigare föreslagit att begreppet invandrare bör förbehållas personer, som har flyttat från ett land till ett annat land i avsikt att bosätta sig permanent i det andra landet, och har fått tillstånd att göra så av det andra landets migrationsmyndighet, d.v.s. personer med permanent uppehållstillstånd, enligt nuvarande svensk lagstiftning.
  Personer med tillfälliga eller tidsbegränsade uppehållstillstånd bör kallas asylanter, om de är flyktingar, turister om de har turistvisum, gästarbetare om de är här som arbetskraft och har arbetstillstånd.

  Gemensamt för alla dessa är att de ska åka hem, när tillstånden har gått ut, vare sig de vill eller inte. Det gäller även asylsökande, som fått avslag. De ska därför inte kallas återvandrare, och ska naturligtvis inte heller ha betalt från svenska staten för att åka hem. Saknar de pengar till hemresa, får de begära pengar från hemlandets ambassad. Det får ju svenskar, som befinner sig utomlands i samma situation, göra. F.ö. är det ett villkor för att få turistvisum att man har pengar både till uppehälle och hemresa.

  Det bör vara regel att asylsökande, som har med sig pengar och värdesaker, får deponera dessa vid ankomsten, bl.a. till hemresa. Under tiden som asylsökande får de ju både kostnader betalda och dagpengar från Migrationsverket, c:a 11.000 kr / mån. Jag föreslår alltså inte att asylsökandes pengar och värdesaker ska konfiskeras, utan deponeras för betalning av kostnader som inte ska betalas av svenska staten. Det som blir över, ska de givetvis få tillbaka, när de fått beslut, vare sig det blivit bifall eller avslag.

  Begreppet årervandrare bör alltså förbehållas invandrare, som av egen fri vilja vill återvända till det gamla hemlandet:
  1. Personer med permanent uppehållstillstånd, som inte ska utvisas p.ga. brott.
  2. Svenska medborgare, som har invandrat till Sverige, och som frånsäger sig sitt svenska medborgarskap.
  Eftersom dessa personer avstår från de förmåner, som de haft som lagligen bosatta i Sverige utan bortre tidsgräns, ska de ha ekonomisk ersättning, i form av återvandrings- och återetableringsbidrag för en bra omstart i det gamla hemlandet.

  Det blir ju en vinst för alla parter, både den enskilde och för svenska staten – och även för det gamla hemlandet.

 2. Brorson

  Till förvirringen har bidragit att även fullvuxna SD-företrädare har tryckt på att återvandring ska vara för personer, som har misslyckats med anpassningen till svenska seder och värderingar, vilket fått medlemmar i ungdomsförbundet att gå ett steg längre och föreslå inrättandet av en särskild återvandringsmyndighet. Med uppgift att avslå ansökningar om återvandringsbidrag från välanpassade? Eller vad? Naturligtvis måste någon myndighet bedöma att en sökande har rätt till bidrag,

  1. Att så långt som möjligt kontrollera att det är den sökandes egen fria vilja att återvandra, d.v.s. att det inte har förekommit påtryckningar i någon form
  2. Att den sökande har laglig rätt att bo i Sverige resten av livet, men alltså frivilligt avstår från denna rätt.

  Följande personer ska alltså inte ha rätt till återvandringsbidrag:
  1. Personer som har utvisats p.g.a. brott.
  2. Personer med tidsbegränsade eller tillfälliga uppehållstillstånd.
  3. Personer, som vistas illegalt i Sverige.

  Dåliga kunskaper i svenska språket och dålig anpassning till svenska seder och bruk ska däremot inte alls tillmätas någon betydelse, så länge vederbörande inte begår brott, som leder till utvisning. Att exempelvis fira eid (avslutningen på ramadan) i stället för jul, är helt okej och får inte medföra att de, som gör det, betraktas som icke önskvärda i Sverige. Många, som har kommit som flyktingar till Sverige, har gjort det, därför att de har tillhört en religiös eller etnisk minoritet i hemlandet och har sett en möjlighet att bevara sin särart i Sverige.

  Det gäller bl.a. kristna från muslimska länder, men även andra religiösa eller etniska minoriteter. De får inte utsättas för samma intolerans i Sverige. Detta är en sak. En annan sak är att det vore bra, om kristna flyktingar kan återvända till sina gamla hemländer. För där behövs de för att föra det kristna arvet vidare i de länderna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.