Petter Nilsson(SD)

Regionens skattefinansierade personal-hijab!

Har tidigare skrivit inlägg kopplade till regionens skattefinansierade personalhijab.

Snackade med en företrädare från ett annat parti innan debatten, som menade på att berörd minsann kände en muslim, och att den muslimen stöttade kvinnor i sin närhet oavsett om kvinnan beslutade att bära hijab eller inte.

Försökte förklara problemen med hederskultur.

Hederskultur är en förmodern företeelse, som oftast kommer från länder med låg tillit till staten.
Länder där släkten i stället för staten garanterar trygghet genom att bland annat inneha våldsmonopolet (i stället för exv rättsstatens polis).

Problemet att hederskultur inte handlar om en enskild person.
Även om föräldrarna till ett barn tycker det är helt ok att dottern inte bär hijab, så kanske inte föräldrarnas föräldrar gör det.

Nu finns det ett gammalt inlägg kring den skattefinansierade personalhijaben här, här.

Regionens partier tycks emellertid vara mer eller mindre överens om att det är helt ok att skattefinansiera hijab för vårdpersonal, med möjligt undantag av moderaterna – beroende på hur den ”politiska beredningen av ärendet” faller ut.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

13 kommentarer

 1. Jonsson

  Det var alltså ett önskemål från personal att köpa in hijab. Då kan personal som använder dyra stödstrumpor av medicinska skäl (för att slippa åderbråck, när muskelpumpen blir trött av allt spring) också få komma med önskemål till inköpsavdelningen?
  Hijab är otillräckligt för gifta kvinnor, det krävs ett ytterligare tygstycke. Det är främst ogifta kvinnor som arbetar vårdnära (?) i regionen?
  En djupare, uppriktig diskussion kan vara på sin plats. För motargumenten lät ju politiska (jämställdhet, islamofobi, mångfaldsrättigheter). Förutom hotfulla tatueringar då Vänsterpartiet?
  Hur långt är rödgröna/ liberaler beredda att gå med personalförsörjningen?
  Positiv särbehandling är bra i dagens Sverige, där vissa religiösa uttryck måste döljas på grund av hot och hat från andra med annan ideologi. Men i Religion Västerbotten är alla varmt välkomna både som vårdare och patient?

 2. brorson

  Skribenter i Aftonbladet går nu till storms mot M, KD och L för att de inte tagit avstånd från Åkessons avståndstagande från det brutala överfallet på vänsteraktivister i Gubbängen. Åkesson hade nämligen sagt något om att han hade egna erfarenheter av hot och trakasserier från vänsterextremister. Varför han tog avstånd från både höger- och vänsterextremister. Det får man tydligen inte göra. Jag har en teori varför inte ens L tog avstånd från Åkessons uttalande. Jag känner nämligen till ett fall, då vänsterextremister hade brutit av armen på en äldre man, som hade delat ut kampanjmaterial för L inför ett tidigare val. De hade kanske inte vågat ge sig på SD:arna, så de misshandlade en försvarslös liberal i stället, trots att något samarbete mellan L och SD då var helt otänkbart. Allting till höger om mitten skulle tydligen stoppas.

  Så till dagens fråga. Bäste Petter, låt nu varje muslimsk kvinna själv få definiera vad hijaben symboliserar för just henne. Men jag noterade att du tydligt sa ifrån att du inte vill förbjuda bärande av hijab under arbetstid, utan att du vände dig mot finansieringen med skattemedel. Det handlar ju inte på något sätt om att förbjuda muslimer att arbeta i vården, som någon på vänstersidan påstod. Vem förbjuder, om någon hindras att jobba av de klädregler som gäller på arbetsplatsen? Jag har f.ö. ett kompromissförslag: Nämligen att regionen tillhandahåller plagget i fråga och ansvara för att alla hygienkrav är uppfyllda,. men att bäraren får betala en avgift, som täcker merkostnaden jämfört med andra tjänstekläder.

  Jag har svårt att förstå diskussionen, eftersom jag är gammal nog att minnas när svenska kvinnor bar huckle och det ansågs vara en synd av kvinnor som inte bära huvudbonad i kyrkan. Min fästmö har berättat att hon bar huckle fortfarande när hon fyllt 40. Men vi bodde då i olika delar av Sverige, hon i en del som dominerades av kristna frikyrkor och där gamla traditioner levde kvar längre. Men nog tycker jag att det är konstigt att gamla svenska traditioner, som kommit ur bruk hos den svenska ursprungsbefolkningen, har blivit förkastliga när de återintroduceras av invandrare. Det borde ju tvärtom underlätta den integration, som alla säger sig vilja ha.

  SD är ett ungt parti, som domineras av medelålders och yngre medlemmar, som knappt har hört talas om det verkliga Sverige. När Sverige var Sverige. Före avkristningen. Det går inte att stoppa islamiseringen av Sverige med symbolåtgärder. Det enda sättet är att byta avkristningen mot ”påkristning”. Det värsta hotet kommer inte från islam, utan från all nyhedendom, all religiös vidskepelse med rötter i förkristen tid, som alltmer har tagit över det politiska beslutsfattandet. Utan ”påkristning” kommer vanliga svenskar att uppfatta islam som det mest förnuftiga alternativet till detta vansinne.

  Noterade även att S-debattören beskyllde SD för att kallat könsdysfori för social smitta. Men SD var sannerligen inte först med det påståendet. Flera läkare har sagt det före SD. Så även en av Sveriges mest kända transpersoner, som efter att själv ha spridit denna ”smitta” under flera år, nu ångrar sin egen ”könskorrigering” och vill varna andra. En annan kritiker är Annika Strandhäll, S, som av partikamrater utpekas som något slags medlöpare till SD.

  Tror inte att SD har något emot att få förtjänsten varje gång någon säger någonting vettigt.

  • Mique

   Nu ljuger du igen ”Systerson”! ”Storsvensken” utgör inte ursprungsbefolkningen i det geografiska område som numera benämns Sverige. Sverigedemokraternas sympatisörer består inte av framför allt yngre och medelålders, däremot av yngre och äldre lågutbildade män. För en tid sedan, nämnde du att din ”fästmö” bor i Skåne, nu plötsligt hör din ”fästmö” hemma i trakterna av Jönköping och norra Småland. Du får gärna nämna källan till händelsen då vänsteranhängare misshandlade en liberal. Då jag för ett par år sedan, skrev att min sommarbarnsmamma, i slutet av sextiotalet, inte kunde vissa sig utan hyckle inne i Vimmerby, så blev jag kallad för lögnare och vänsteranhängare. Du har en märklig förmåga, att ständigt vända din mörkbruna kofta efter rådande vind! Låt Petter Nilsson själv svara för sina extrema åsikter angående kvinnor, ungdomar, barn, HBTQ-personer och invandrare, det är lätt att genomskåda din roll som Petter Nilssons ”målvakt”! Vad äter du för flingor/musli till frukost ”Systerson”? Det sverigedemokratiska partiet är absolut inte de svenska arbetarnas, invandrarnas, kvinnornas, ungdomarnas, barnens, HBTQ-personernas eller judarnas bästa vän, utan tvärt om!

   • brorson

    Eftersom rasisttrollet aldrig tillför debatten något, utan bara vräker ur sig glåpord och lögner och nu försöker skrämma mig till tystnad genom att kalla mig ”målvakt”, avstår jag från att gå i polemik med trollet. Som i sin retorik och sätt att etikettera har stora likheter med den vänsterextremist som misshandlades av nazister i Gubbängen. Samma person? Har han själv provocerat angreppet? Liknar gatuslagsmålen mellan nazister och kommunister i Tyskland under de första åren av 1930-talet. Samma revolutionsromantik nu som då? Bra att båda sidorna visar sina rätt ansikten,

 3. brorson

  Polisen har ännu inte identifierat angriparna i Gubbängen, men det står tämligen klart att det var nazister, som angrep skribenten Mahias Wåg för negativa skriverier om just nazister. Under dagen har det hållits en demonstration på plats, där Nooshi Dadgostar, V, och Magdalena Andersson, S, utmålat Ulf Kristersson för att dölja något och ovillig att fördöma attacken. Trots att Kristersson varit först att göra detta och med mycket starka ordalag. Med denna ”politisering” av frågan, har ND och MA förstör den enighet över parti- och blockgränserna, som annars hade varit möjlig. Om Kristersson på något sätt skulle vara medskyldig till det högerextrema våldet genom sitt samarbete med SD, torde Magdalena A vara medskyldig till det vänsterextrema våldet genom sitt samarbete med V. Denna medskyldighet är i båda fallen ytterst långsökt. Är det inte i själva verket vänstern som legitimerar det högerextrema våldet genom sitt stöd till Hamas? Vilka har skanderat ”from the river to the sea”, vilket är en uppmaning till utrotning av alla israelska judar? Är det okej beroende på vem som gör det, om förövarnas hudfärg är bara aningen mörkare än de tyska nazisternas?

 4. brorson

  Viktigare frågor. Det är mycket fokus på ”lagföring” av kriminella och för lite fokus på vad som sedan händer. Läste på nätet: ”18-åringen döms för sexköp och rån till tre års fängelse och utvisning. 16-åringen får sluten ungdomsvård i 1 år och 3 månader för grov våldtäkt, sexköp och två fall av rån. Hade han varit 18 hade han dömts till drygt sju års fängelse.” Varför inget om utvisning? Så, den av de båda kumpanerna, som har begått de grövsta brotten, ska alltså kunna härja fritt i Sverige redan efter ett drygt år. Med mitt förslag till straffrabatter för unga, hade han dömts till fängelse under minst 5 år.

  Jag har föreslagit att straffbarhetsåldern sänks från 15 till 10 år, som också blir lägsta ålder för ungdomsfängelse. Tidö-partierna har kommit överens om 13 år. Åkesson har på en direkt fråga svarat att en 13-åring ska kunna dömas till livstid fängelse. Strömmer har fegat ut och och vill inte besvara frågan och svamlar om ”vård”. Men hälften av livstid, räknat på genomsnittlig återstående livstid för en 13-åring blir drygt 35 år. Se mitt förslag till straffrabatter för unga, räknat som procent av straffet för vuxen.

  10 – <12 år: 0 – 25 % (I praktiken en flytande straffbarhetsgräns för dem, som inte fyllt 12 år.)
  12 – < 14 år: 25 – 50 %.
  14 – < 16 år; 50 – 75 %.
  16 – < 18 år: 75 – 100 %.

  Förvaring behövs som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff för särskilt farliga återfallsförbrytare, som inte kan utvisas, även för yngre än 18 år. Men även med förvaring på "livstid" hade blivit inlåsning under drygt 35 år för en 13-åring, och alltså inte resten av vederbörandes liv. (Fängelse 5 år + förvaring 30 år).

  Defintion: Med "återfallsförbrytare" bör avses en person, som har begått mer än ett brott. Att en 16-årig återfallsförbrytare, som begått flera allvarliga brott, döms till "vård" under bara ett dryg år, är en rättsskandal. Snarare en merit inför gänget än en brottsförhindrande åtgärd.

 5. brorson

  När jag skriver på bloggar ör syftet inte att korrigera lokala partiföreträdares eventuella avvikelser från partilinjen., utan att framföra egna idéer och förslag, oavsett förenlighet med den berörda partilinjen. Grundläggande för försök att som utomstående påverka ett parti (lobbyism) är dock att man inte söker gräl eller är oförskämd mot partiföreträdare, för då retar man ju upp dem mot sig själv, så att de blir mindre benägna att låta sig påverkas. Det är bättre att knyta an till något som partiet står för. Den metoden har jag använt även på M- och S-bloggar. Beklagligtvis finns numera inte så många S-bloggare, som publicerar kommentarer. Men givetvis är jag tacksam om även socialdemokrater, som läser Petters blogg, kan använda idéer och förslag från mig i sin politiska verksamhet, oavsett på vilken blogg de publicerades. Det sker just nu, när S beslutat driva kravet på arbetstidsförkortning som profilfråga i nästa val, och det med argument som jag varit först med. Rasisttrollet kommer förstås att påstå att nu går hela S-partiet i SD:s ledband.

  Jag har ö.h.t. inte diskuterat vilket folkslag, som var först med att invandra till den skandinaviska halvön, men det finns argument både för och mot att de hade mörkare hy än senare tiders svenskar. Visserligen dominerar svart över vit, men det gäller genetiskt arv och inte uppkomsten av mutationer, som när de väl har uppstått ärvs genetiskt. Detta kan man se på både kroppsstorlek och kroppsform samt päls- och hudfärg has djur och människor, som bor i sina ursprungliga områden. Jag tror inte att någon, som läser denna blogg, skulle bli upprörd av spekulationer om att de första ”svenskarna” var svarta. Vilket alltså inte hindrar att de var anfäder till dagens
  majoritetsfolk i Sverige. Fyndmaterialet är alltför litet för säkra slutsatser. Återigen visar det sig att de självutnämnda antirasisterna är de värsta rasisterna, med ett närmast sjukligt intresse för ras och hudfärg. Blir ”rasdysfori” nästa diagnos – efter könsdysfori – som ska behandlas inom sjukvården?

  En arbetstidsförkortning från 40 till 35 timmar / vecka med för 14,3 % förlorad arbetstid. Men detta beräknat på en genomsnittlig årsarbetstid om 40 timmar / vecka för hela arbetskraften. I själva verket torde genomsnittet vara lägre p.g.a kortare arbetstid för en del av arbetskraften p.g.a. deltid eller avtal längre semestrar eller annan ledighet än lagstadgad, Det finns ingen anledning till en motsvarande arbetstidsförkortning för de grupperna. Den förlorade arbetstiden kan därför ersättas med arbetslösa, särskilt om man räknar med den dolda arbetslösheten. Det kommer med största sannolikhet inte att bli full sysselsättning, d.v.s. flera procent fortsatt arbetslösa, även efter reformen.

  Men det kan självfallet uppstå arbetskraftbrist inom specifika sektorer.
  Lösningen är dock inte ökad invandring, bl. a. Eftersom det skulle driva upp arbetslöshet till nära nuvarande nivåer. Det kommer inte att vara statsfinansiellt möjligt att försörja lika många arbetslösa som idag, när många har gott från bidrag till lön. För tvärtemot vad Ulf Kristersson fantiserar om ligger de bidrag, som de flesta arbetslösa kan få, långt under arbetsmarknadens lägsta löner.

 6. brorson

  Nu har S börjat ”triangulera” SD, men döljer detta genom att överdriva (ljuga) om vad SD sagt. För faktum är att S, med sina nya och skarpa förslag går länge än SD. Åkesson har svarat ja på en direkt fråga om en 13-åring ska kunna dömas till livstid, vilket jag tagit avstånd från såsom överdrivet. Men han sa faktiskt inte att det ska gälla alla unga brottslingar. Jag tar medvetet risken att rasisttrollet kommer att kalla mig ”målvakt” åt SD. Vad ska trollet då kalla sossarna?

  Detta har Carvalho, S, sagt:
  ”– Vi behöver förändra påföljden för unga mellan 15 och 18 år, säger Carvalho. Påföljden ska inte vara tidsbestämd. Var sjätte månad ska det prövas om den unge riskerar att begå fortsatt brottslighet.– Det här innebär att en ung person kan sitta inne lika länge som om den vore vuxen, säger Carvalho. Ska en 15-åring kunna dömas till livstid?
  – En ung mördare som inte uppvisar någon förbättring, ja.
  Det handlar inte om att låsa in alla unga och ”slänga iväg nyckeln”, som Sverigedemokraterna vill, enligt S.”

  Jämför med mitt förslag till strafftider för brottslingar under 18 år. För en 13-åring HÖGST halva strafftiden för en vuxen. För en 15-åring HÖGST 3 / 4- delar av strafftiden för vuxen. Samma ungdomsrabatter ska, enligt mig, gälla förvaring, som jag föreslår ska vara en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff för särskilt farliga återfallsförbrytare. 3 / 4-delar av återstående livstid (enligt statistiken) för en 15-åring blir då c:a 45 år, vilket innebär att 15-åringen blir fri senast när han fyllt 63, om straffet för vuxen är fängelse i 10 år. Jag har då räknat tiden i fängelse plus tiden i förvaring.

  Enligt mitt kompletta förslag till lag om förvaring, som jag framfört på en M-blogg (Är jag ”målvakt” åt Moderaterna också?) ska domstolen bestämma max-tiden för förvaring samtidigt med fängelsedomen. Men det betyder dock inte att internen behöver sitta hela den tid i förvaring, som domstolen har fastställt som maxtid. Enligt mitt förslag ska nämligen omprövning om fortsatt förvaring behövs, ske tidigast efter fem år, efter ansökan av internen själv. Och därefter (vid avslag) vart femte år. Om han avstår från att begära omprövning, ska omprövning inte ske. Avståendet ska uppfattas som så, att han själv har bedömt att han inte klarar ett liv i frihet utan att begå nya brott.

  Rätten att begära omprövning redan efter fem år i förvaring, kan motiveras med att förvaringen påbörjas först efter avtjänat fängelsestraff för de begångna brotten. Man kan då fråga vad det är för skillnad mellan mitt förslag om förvaring och nuvarande system med omvandling av livstidsdomar till tidsbestämda straff. Jo, nuvarande system är en belöning till mördare för gott uppförande i fängelset, medan mitt förslag är en preventiv åtgärd för att en återfallsförbrytare, dom bl.a. gjort sig skyldig till grov misshandel, inte ska bli en mördare.

  Nuvarande system infördes på initiativ av advokaten Peter Althin, när han var rättspolitisk talesperson för KD, som en extra belöning till de grova brottslingar, som har lyckats med sitt uppsåt att slå ihjäl någon. Han lämnade partiet i protest mot valet av Ebba Busch som ny partiledare. Men det ligger KD i fatet att man tillåt Althin att under 15 års tid förstöra påföljdssystemet i partiets namn, utan att någon partimedlem protesterade, utom möjligen Ebba.

  En total missuppfattning av den kristna förlåtelse-läran.

 7. brorson

  För att återgå till frågan om tjänste-hijab, så tycker nog jag att Amanda Linds. MP, märkliga huvudbonad är mer stötande- Vad har hon att dölja? Har hon ett fågelbo i håret? Dessutom ska riksdagsledamöter bära överflödiga plagg, vars enda funktion är att visa politisk åsikt, exempelvis palestina-sjalar, i riksdagen.

 8. brorson

  Att någon har fått syndernas förlåtelse får inte stå i vägen för åtgärder, som är avsedda att hindra vederbörande för att återfalla i synd och kanske begå ännu värre synder än de, som han har dömts för. Jag talar givetvis om handlingar som både är brott enligt lagen och synd enligt religionen (kristendom och / eller islam). Det måste bli ett slut på missbruket av religionen i syfte godhetssignalering.

  S-gruppen, som har till uppgift att föreslå omläggning av den hittills förda S-politiken, föreslår också någon form av tvångsarbete för ungdomar, som varken arbetar eller studerar, utan bara driver omkring. Det är ett bra förslag, som bör stödjas av andra partier – och naturligtvis också av den socialdemokratiska partiledningen. Men det får inte bli arbetsuppgifter, som tränger ut ungdomar från den ordinarie arbetsmarknaden. Det ska ej heller vara en påföljd för brott, utan ha som syfte att hindra sysslolösa ungdomar, som ännu inte har begått brott, att börja begå brott.

  Personer, som inte har rätt att vistas i Sverige, ska – oavsett ålder –
  utvisas. S. k. ensamkommande flyktingbarn ska – oavsett om de själva vill det eller ej – återförenas med föräldrarna i hemlandet. Eller, om de saknar föräldrar i livet, med andra släktingar eller klanmedlemmar. Lika självklart som att svenska barn, som har rymt hemifrån och vistas i något annat land, ska återförenas med sina föräldrar i Sverige.

 9. Mique

  Då blev det till slut bekräftat, att sverigedemokraterna använder sig av internettroll och ”målvakter”, på olika internetforum. Bland kommentatorerna på Petter Nilssons VK-blogg finns, bland andra, signaturerna ”Brorson”, ”Marko” och ”Basic Rules”. Signaturen ”Basic Rules”, har en mycket tydlig koppling till rysk statskontrollerad media och dess trollfabriker. Signaturerna ”Brorson” och ”Marko” är två ”nyttiga idioter/målvakter”. Ibland gästföreläser en medlem från näste åtta, hos några av VK-bloggens mindre medvetna bloggägare, de flesta av bloggägarna har genomskådat dessa internettrolls funktion och publicerar ej deras kommentarer. Det är tragiskt att läsa dessa ”målvakters” eftetkonstruerade patetiska bortförklaringar!

 10. brorson

  Huruvida SD använder internettroll och målvakter har jag inte en aning, då jag varken är medlem eller anställd hos SÄPO. Men om någon är ett internettroll i SD:s tjänst, så är det sign Mique, som att döma av hens egna skriverier har full insyn i SD:s medlemsregister. Om det, som hen skriver, inte är rena fantasier, måste hen vara en medlem i den absoluta partitoppen. För några dagar sedan gjorde hen tvärsäkra uttalanden om medlemmarnas åldersfördelning och utbildningsnivå.

  Den f.d. socialisten Emanuel Macron, som numera är president i Frankrike med eget parti, varnar nu för att Europa inte kommer att bli en stormakt, om Ryssland vinner kriget i Ukraina och ”fel” partier vinner EU-valet. Om källan är rysk statskontrollerad media, har jag inte en aning. Men visst kan ledande svenska massmedier som SVT, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet vara kontrollerade av ryska staten. De brukar i varje fall pliktskyldigt publicera ryska dementier om saker som ”väst” påstår om Ryssland. Däremot inte ett enda ord, om att ”väst” har agenter som är verksamma i Ryssland. Vi kan verkligen fråga oss ”Vad f-n får vi för pengarna”, när vi rustar för krig mor Ryssland, om inget görs för att påverka den ryska opinionen för att underminera den ryska försvarsviljan.

  Nu rapporteras att någon fältbiolog har hittat årets första blåsippa i trollskogen.

  Den seriöst intresserade läsaren rekommenderas att läsa Lennart Holmlunds inlägg om statens tillkortakommanden (SiS). Han har faktiskt rätt. Men varför gjorde sossarna inget åt problemet under sina åtta år vid makten? Var S-regeringen styrd av Putin? Eller av SD:s trollarmé?

  Putin-noja.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.