Petter Nilsson(SD)

Regionstyrelsen 10 Januari!

En kort summering från styrelsen.

Handlingarna finner ni här!

Sverigedemokraterna lyfte ett initiativ om att se över rutinerna kring fakturor som jag skrivit om tidigare. Viktigt att politiken också tar ett grepp om problemet och blir av med onödigt svinn.

Vi ville Vi ville inte ha en beredning för folkhälsa eftersom vi vet att sådana beredningar kostar pengar och tar resurser som behövs på annat håll.

Att ha en beredning för en verksamhet som i regionstyrelsen endast har en budget om ca 10 miljoner kronor är inte rätt väg att gå, däremot finns det en poäng med att få ett bättre fokus på fastighetsfrågor på grund av att det är en verksamhet i miljardbeloppsklassen på investeringssidan. Tidigare har vi också föreslagit ett fastighetsutskott (som utskott så innebär det inga större kostnader), just för att få bra styrning på fastighetssidan.

Därtill hade vi invändningar avseende förslaget till reviderad delegationsordning där vi lyfte följande perspektiv:

Det är viktigt att slå vakt om de frågor som rör den principiella beskaffenheten också lyfts i regionfullmäktige, det är också en fråga om transparens.
Det är viktigt att tjänstemän inte svarar på remisser som har politiska dimensioner.
Det blir ytterst märkligt att regionstyrelsen – vars majoritet är densamma som regionens – ska tolka de föreskrifter som fastställts av den politiska majoriteten.

Etiketter: , , ,

11 kommentarer

 1. brorson

  ”MC-gänget höll ordning-” Jag vet förstås inte om det var ett kriminellt MC-gäng, men det måste ha uppfattas som sådant, berett att ta till våld, om det lyckades hålla ordning genom sin blotta närvaro. Det är svenskhataren Villy Hansen, som tror att svenska poliser är nazister, som har anlitat MC-gäng för att göra polisjobb. Han fortsätter att skrodera med sina kunskaper i klassisk filosofi och slår ett slag för dygdetiken, som av dess motståndare brukar förklaras så hår: ”De ville så väl (och ska därför inte straffas för konsekvenserna), men det blev så fel”. Motsatsen är konsekvensetik, d.v.s, att inte bara vilja göra rätt, utan också att faktiskt göra rätt.

  Akademeia, därav det nutida ordet akademi, så hette en liten skogsdunge utanför Aten, och där samlades filosoferna för arr bl.a. reda ut begreppen rätt och fel. Mdf det lyckades de bättre än Hansen, som tydligen bara har läst grundkursen i filosofi. Här måste jag inflika att den kristna / västerländska straffrätten har inslag av dygdetik, exempelvis skillnaden mellan vållande oich uppsåt, mean de nuslimska sharia-rätten mer präglas av konsekvensetik. Visserligen delar jag inte en del av denna bloggs läsares mycket negativa syn på sharia, eftersom det råder stora skillnader i tillämpning mellan olika muslimska länder. men det finns förfärliga överdrifter, som måste kritiseras.

  Mern då ska observeras att det finns extrema överdrifter av både dygdetik och konsekvensetik i straffrätten. där de värsta överdrifterna reprensenteras av Sverige, som inte längre är ett kristet land, och Afghanistan, som fortfarande är ett muslismkt land. I Sverige har stenkastare frikänts från anklagelsen om våldsamt upplopp, för att de – enligt tingsrätten – inte bevisligen har siktat på polisen. De ville bara väl..Och i Afghanistan hugger man händerna av tjuvar, som kanske bara var hungriga, Hur tänker en ung man, som har flyttat från ett land vars straffrätt präglas av extrem konsekvensetik, till ett land, vars rättspraxis präglas av extrem dygdetik? Det kan kallas ”kulturkrock”.

  När svensk polis, trots allt försöker, inplantera ett minimum av konsekvenstänkande hos de unga huliganerna, anklagas polisen för nazism av Hansen, som vill ersätta polisen med något slags informella skyddskårer, var vandel inte ens har kontrollerats .Efdter att i inlägg efter inläggha beskrivit den tyska ockupationen av Danmark som något självupplevt och påstår att kriget gick ”spårlöst förbi” i Sverige, ursäktar han nu sitt hatiska betende med att han bodde i Danmark ett helt år, om nyfödd, fem år efter ockupationens slut.

  Hans mormor hade fått beök av tyskar, som hade letat efter någon. Något sådant förekom förstås inte i Sverige, eller…? Men faster, som var kommunaltjänsteman, hade fått besök av tyska agenter, som ville ha listor på judar, so bodde i kommunen. Vägrade hon, skulle hon skickas till koncentrationsläger i Tyskland tillsammans med sin bror (min pappa) och hans familj, sedan även Sverige hade ockuperat, vilket var planerat till 1943. Det pågående kriget runtomkring, och risken att även Sverige skulle dras in i kriget, präglade på alla sätt det svenska samhället, både under kriget och resten av 1940-talet. Det minns jag mycket väl, men däremot inte Hansen, som inte ens var född då.

  Jag påstår inte att Sverige drabbades lika hårt som våra nordiska grannländer. Och jag förnekar inte att det har funnits – och delvis forfarande finns – en svensk naivitet, som yttrat sig har trott alla utlandsfödda, som något slags ädla vildar (Roseaus( uttryck, som inte varit kapabla till något ont De illussionerna i Danmark och Norge fick ett brutal slut, när dessa länder ockuperades..När vi svenskar äntligen börjat förstå riskerna med att ens eget land tas över av främlingar med helt andra värderingar,.kallas vi nazister av sådana som Hansen. som inte har några personliga minnen av möte med verkliga nazister i Danmark.

  • Mique

   Petter Nilsson brukar då och då påpeka, att kommentarer till hans inlägg, ska beröra ämnet ifråga. Petter Nilsson brukar även påpeka, att personangrepp, nedvärderande och kränkande epitet visar på kommentatörens oförmåga till saklig argumentation. Varken Villy Hansen eller jag hatar överhuvudtaget några svenskar! För min del, skulle det te sig mycket märkligt om så var fallet. Mina barn och barnbarn är alla födda i Sverige, svenska medborgare (såsom min hustru och jag) och identifierar sig själva som svenskar, även om mitt yngsta barnbarn, för en tid sedan blev tillfrågad på dålig engelska av ett par i sextioårsåldern, vilket land hon kommer ifrån, mitt barnbarn förstår inte engelska, utan frågade det äldre paret, på svenska, vad de frågade om. En person behöver inte personligen ha upplevt nazismens härjningar i Europa på trettio-och fyrtiotalet. Min mor flydde tillsammans med sina föräldrar i slutet av trettiotalet, från judeförföljeserna i Tyskland till Kanada, där hon träffade min far. Mina föräldrar flyttade senare till min fars födelseland i Sydamerika, där jag föddes. I mitten av sextiotalet flydde vi till Sverige, eftersom den högerextrema militärjuntan fängslade, torterade och avrättade oliktänkande. Tre fjärdedelar av min släkt, på min mors sida, förintades av nazisterna under andra världskriget. Min mors stående devis var : ”Släpp aldrig någonsin brunskjortorna över bron igen”!

   • brorson

    Din släkthistoria är totalt ointressant (Jag har inte kommit dragandes med min) och rättfärdigar inte ditt dåliga uppförande, när du kallar alla ”brunskjortor”. Det är bara en chose (ett sätt att göra sig märkvärdig. spela överlägsen). Ända sedan du började kommentera här, har du bara hånat och trakasserat.

 2. Ove

  Har en fråga. Är inlands och fjällkvinnors liv mindre värda än kvinnor vid kusten? Lägg ner bb i Skellefteå och ha kvar Lycksele och Umeå.

  • brorson

   När jag skrev föregående kommentar, tänkte jag själv att det nog var off topic. Men efter att ha läst Oves kommentar, tycker jag att det är i högsta grad on topic. Hansen har skrivit ett nytt inlägg, som dignar under filosofisk begreppsanalys, uppenbarligen för att han vill uppfattas som opartiskt. Men han menar uppenbarligen att det är både sant och relevant att SD har varit ett nazistiskt parti (sant) och fortfarande är det (relevant och därför behövs inga bevis. Medan det är sant att S och C har ett rasbiologiskt förflutet, men att det inte är relevant .Jaså inte!?

   Rasbiologin hävdade att befolkningen i de perifera landsdelarna, såsom Norrlands inland, led av inavelsdepression och därför inte borde få så många barn. Enligt en lärobok i biologi 1953 hotades de svenskar, som hade goda rasegenskaper att trängas undan av de svenskar, som hade dåliga rasegenskaper, så att hela den svenska rasen hotades av försämring, ansåg ledande ”experter” och politiker. Kustbor hade bättre rasegenskaper än inlandsbor, eftersom utländska sjömän har spridit sin sperma i de svenska hamnstäderna. Den enda grunden för dessa påståenden är extremavel bland djur, såsom uprepade syskonparningar och föräldrar – barnparningar. Kyrkböcker från de norrländska inladssocknarna visar att denna risk inte fanns för den mänskliga populationerna. Det ingicks många äktenskap över sockengränserna. Och även över riksgränsen mellan Sverige och Norge.

   Dessa totalt ovetenskapliga teorier har nämnda partier aldrig tagit avstånd från, trots att dellvis låg till grund för invandringspolitiken under 19550- och 1960-talen, Det förekom att sydeuropéer, som fick komma till Sverige som arbetskraftinvandrare anlagsiestades av svenska experter i sina hemländer. Vilket ledde till farhågor inom LO att svenska arbetare skulle bli utkonkurrerade – med följd att LO beskylldes för ”rasism” av våra präktiga journalister. Västerbottniska regionpolitiker driver nu en BB-politik, som är ägnad att försvåras födslar hos inlandsbefolkningen.

   Oves fråga ”Är inlands och fjällkvinnors liv mindre värda än kvinnor vid kusten?” är alltså ytterst relevant. Men inte sant. Men upppenbarligen är det de rasbiogiska fördomarna som styr det politiska beslutsfattandet i regionen..

 3. Ove

  Måste få fortsätta.
  Besiktigat bilen idag, tog en semesterdag, körde 26 mil.
  Våra blivande mammor ska plågas efter ojämna vägar i 40 mil när dom ska föda.
  Skåningar gnäller över elpriset och att vi ska få stöd. Men dom tänker inte på alla människor som fick flytta när vattenmagasinen fylldes på 60-talet, dom får väl sluta odla rovor och bygga vindkraft över hela slätten. Eller visa lite tacksamhet över att dom har lyse.
  Våra vägar ska få sämre underhåll, trodde inte att det kunde bli sämre.
  Men detta är väl målet för att få Umeå att växa, töm fjällen och inlandet.
  Men jag ger mig tusan på att om landstingsråden bryter benet i skidbacken , då ska dom ha helikopter.

  Men jag är inte bitter…..

  • brorson

   Det är som om danska kvinnor, som bor på norra Jylland, längst från gränsen mellan Danmark och Tyskland, måste åka till Tyskland för att föda.

 4. Ove

  Dessutom blir jag väldigt less på att man stämplar SD som brun. Ska skriva något nu.
  ” Den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement, samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar” slut citat.
  Detta antogs 1933 på Bondeförbundets ( centern) förbundsstämma, grundprogram.

  Vänsterpartiers historia. Bara för att man tog bort p och k, så har man ju Stalin i gömmorna, och han värnade ju om dom mänskliga rättigheterna.

  Alla partier har sina lik, dom ska sopa framför sina egna dörrar innan dom slänger skit.

   • Agneta

    På vilket sätt är det ”whataboutism”? Ofta är ju brunsmetningen av SD det enda argumentet man har att komma med. Då är det väl rimligt att påminna om att även många andra partier har en mörk historia.

 5. brorson

  De kommunistiska ränderna går tydligen aldrig ur Vänsterpartiet. som fortsätter att rätta sig efter de kommunistiska kamraterna i Moskva. Naturlgtvis inte efter den nuvarande regeringen i Moskva. V agerar nu på precis samma sätt som dåvarande Vpk i början av Vietnamkriget (eller det vietnamesiska fortsättningskriget) i början av 1960-talet

  I början av året (1960) hade USA;s hot om ett globalt kärnvapenkrig tvingat Sovjetunionen att plocka hem sina kärnvapen från Cuba, varefter hemliga avtal ingicks mellan USA och Sovjet. Men det hindrade inte den vietnamseiska befrielserörelsen (Viet Minh / FNL) att återuppta kriget, som temmporärt hade upphört genom delningen av Vietnam 1956. Detta gillades inte av kamraterna i Moskva, som gav stränga order till Vpk att inte stödja FNL, d.v.s att i praktiken stödja USA. Enligt det amerikanska ”narrativet” hade Nordvietnam angripit den suveräna staten Sydvietnam. Känns ”narrativet” igen? Ryssland har angripit den suveräna staten Ukraina (men fullt så enkelt är det inte), och V stödjer USA och dess ”demokratiska” president Biden.

  Sedan förr-förr-förra V-ledaren Gudrun Schyman uppmatat marionettregimen i Kiev att söka en förhandlingslösning med Ryssland, tar V skarpt avstånd och partiets utrikespoliska talesperson Svenneling säger att ”det urkainska folket”, d.v.s några anonyma oligarker i Kiev, ska bestämma om eventuella förhandlingar med Ryssland. Vad det ukrainska folket egentligen tycker, får vi inte veta, och den ukrainare som säger emot Kiev-regimen riskerar döden eller långa fängelsestraff. Och får all sin egendom konfiskerad. Men det har man väl ändå inte kunnat läsa på svenska main stream-media? Jodå, men notiserna om Kier-regmens brott mot de mänskliga rättigheterna plockas bort efter några timmar.

  Likheten mellan Kiev-regimens agerande och kommunismen är slående, exempelvis de godtyckliga konfiskeringarna av privat egendom, stängningen av rysk-ortodoxa kloster, os, .v. är slående. Presidenten är en skådespelare, som spelade president innan han blev president, lanserad som presidentkandidat av sitt TV-bolag, som är ett av de största i Ukraina och ägs av en ”västvänlig” oligark. Samma oligarkvälde i Ukraina som i Ryssland, om inte värre. Multimijardärer, som fått sin skolning i kommunistpartiet och har tagit för sig efter Sovjetunionens upplösning och har tagit för sig av folkets gemensamma egendom.

  Borgerliga partier i Sverige påstår inte att detta är demokrati, men att Ukraina gör ”framsteg i demokratisk riktning”. Det är gamla moderat-stofiler, som nu söker revanch för att de hade fel om Vienamkriget, stödde USA in i det sista, Och V jamsar med. Vill påminna om att i början av Vietnamkriget stödde 97 % av svenska folket USA, i slutet av kriget högst 10 %. Jag tror att Schyman, precis som jag själv, minns vad som hände, både i Sverige, Vietnam och USA . .Svenneling är den politiska fegheten personfierad. Jonas Sjöstedt också.

  Och Magda ska man bara inte tala om, som skriver avtal med en semi-diktator om att lämna ut politiska flyktingar till straff i hemlandet för sina åsikter. Nu vill hon dessutom lämna ut listor til kriminella om vilka som får elstöd och hur mycket.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.