Petter Nilsson(SD)

Bra förslag till nya valsedlar!

Valmyndigheten har ett nytt förslag på valsedel.

En valsedel där möjligheten finns att rösta på samtliga partier.

Detta är ett bra förslag. Måste säga att jag tror inte att en sån här valsedel kommer ett ögonblick för sent.
Det blir lättare bevara valhemligheten, därtill mindre risk att mindre partier inte hinner med att fylla på valsedlar där de tagit slut.

Etiketter: , , , , , ,

25 kommentarer

  • brorson

   Bra att du säger till om det här. Det är inte bara SD-väljare som har svårt att se och kan kryssa i fel rutor. Jag tycker att hela förslaget ska sågas och återgång ske till den ordning som gällde före senaste valet, men med det skillnaden att valförrättarna ska bevaka att det finns valsedlar (utanför vallokalen, men i direkt anslutn till denna). för alla partier, som ställer upp i valet. Men denna service bör kanske begränsas till en lista per parti i varje val. Jag vill inte förbjuda mågot parti att ställa upp med flera listor i samma val, men i så fall får de själva sköta distributionen av extra-listorna.

   Problemen med långa väntetider, etc, i senaste valet, beror på otrolig inkompetens hos Valmyndigheten, som nu vill krångla till det hela ytterligare i stället för att erkänna att man klantat till det i senaste valet.

 1. Drutten

  Mycket nra förslag. Sen kan ju den som händelsevis anser att rutorna är för små inhandla ett förstoringsglas.

 2. Marko

  Inte direkt rocket science art göra något liknande.
  Att det ej är infört trots påpekande om problem med nuvarande system måste ha en annan orsak.
  Kanske tror dessa självutnämnda ”skyddare av demokrati” att vissa får fler röster om systemet ändras?

  • brorson

   Det är stor risk att det blir ett helt annat valresultat. Förslaget är så dåligt, så att det måste stoppas. Det är första steget mot röstmaskiner, som i amerikanska presidentval. Tillverkaren av maskinerna har krävt miljard-skadestånd för kritik mot maskinerna. Problemen med de svenska valen började, när det blev möjligt att poströsta på valdagen (vilket ökade poströstningen) och postkontoren försvann. Och ersättas av helt undermåliga lokaler för den stora tillströmningen av poströstande. Med de långa köerna framför ställen med valsedlar försvann valhemligheten.

   Problemen fanns, men var inte betydande, i näst senaste valet. Senaste valet var en skandal, med långa köer långt efter vallokalernas officiella stängningstider och radio-TV sände prognoser innan alla hade röstat. Hur många ändrade sitt partival p.g.a. detta? Det borde media undersöka, men journalisterna skäms väl. Det var fel på organisationen,. inte på valsedlarna,

 3. Marko

  Hycklarkungen tror nu på fullt allvar att isen smälter och jorden går under om några veckor pga regeringen tagit bort bidrag för att köpa elbil.
  Denna klimathysteri debatt är på sån löjlig nivå.
  Dessutom har alla som bidragit till att avveckla vår enda räddning mot denna påstådda katastrof, kärnkraften, absolut ingen trovärdighet i frågan.
  Dit hör hycklarkungen, MP och hela sosseriet.

  • brorson

   Ja, vad ska man tro? Hela jordklotet kommer att kollapsa. Imploderar som den där ubåten under trycket från inkommande energier från yttre rymden? Vad hjälper elbilar mot det? Detta beror på avkristningen och att islam inte har lyckats fylla det religösa tomrummet. Människor behöver en religion. Koldioxiden är synden och elektriciteten är frälsningen från detta onda. Rena nyhedendomen. Asa-guden Tor, som framkallar elektriska urladdningar(åskan) med sin hammare, när han åker över himlavalvet.

 4. brorson

  Linda Lindberg, SD, föreslår att Sverige ska driva krav på en ny asylordning i EU. Förslaget stämplas som ”ytterst tveksamt” av Johan Pehrson, L. Jag häller faktiskt med Pehrson på den punkten, men tycker att Pehrson borde presentera ett eget och bättre förslag med samma syfte. SD-förslaget går ut på att EU ska skriva avtal med länder utanför EU att skicka dit personer, som sökt asyl i EU, och att de länderna ska pröva asylansökningar och asyl ska ges i de länderna om asyl beviljas.

  Jag föreslår att Dublin-konventionen, som säger att flyktingar ska söka asyl i första EU-land, de kommer till, ska gälla i hela världen. Detta innebär:
  1. att en flykting, som kommer in i EU. ska skickas tillbaka till första kända land utanför sitt eget land, som han kommit till.
  a) om det landet är Libyen, ska han skickas tillbaka till Libyen-
  b) om det kan fastställas att han kommit in i Libyen från Egypten, ska han i stället skickas tillbaka till Egypten.
  c) det är känt att flera av de omkomna i den fruktansvärda båtkatastrofen på Medelhavet nyligen, var pakistanska medborgare. Första land de kommit till utanför Pakistan torde ha varit Iran eller Indien eller något annat närbeläget land. Kan det fastställas vilket land, borde de ha skickats dit.

  2. Om något land, som flyktingar skickas tillbaka till p.g.a fattigdom eller kaotiska förhållanden inte klarar av de asylutredningar, som måste göras. bör FN ombesörja de utredningarna och även ordna med drägliga flyktinläger.

  3. Om en flykting har kommit in i EU och han varken vill avslöja varitfrån han är och ursprungligen kommer ifrån eller ens vilket land han senast passerat genom, ska han hållas interneras i ankomstlandet i EU tills han tröttnar och vill åka hem. Identiteten och närmaste släktingar i hemlandet torde i så fall kunna fastställas genom DNA-prov. Om det efter utredning visar sig att han saknar asylskäl, ska han ha hjälp att komma hem till sitt land.

  4. Om det efter utredningen visar sig att han haft asylskäl och fortfarande hyser en berättigad rädsla för att återvända till sitt hemland, bör ankomstlandet inom EU söka en förhandlingslösning med något land inom hans egen värlsdel, i första hand med ett grannland till hemlandet.

  Det måste göras klart att absolut minsta chans att få uppehållstillstånd i EU ska vara att resa in i EU illegalt. Och att största chans för en flykting att få uppehållstillstånd i EU ska vara att söka och få asyl i ett grannland till sitt eget land, och efter några år där, ansöka om vidarebosättning i ett EU-land.

  Under anse världskriget kom många tyskar som flyktingar till Sverige och fick asyl här. Efter någon tid i Sverige ansökte en del av dem vidarebosättning i USA, vilket som regel beviljades om de kunde försörja sig själva i USA och i övrigt hade en hedrande vandel.

 5. brorson

  SD:s asylförslag för EU har alltså stämplats som ”ytterst tveksamt” av L. Eftersom det är ytterst angeläget att det, som SD vill uppnå med sitt förslag, verkligen uppnås och det snarast möjligt, måste SD och L sätta sig ner och komma överens om ett gemensamt förslag, som Sverige kan driva i EU. Det borde inte vara omöjligt. Enligt min mening har SD tittat för mycket på Danmark och för lite på andra EU-länder, hur de har hanterat liknande problem.

  Om jag har förstått SD-förslaget, som jag bara läst som hastigast. går det ut på skriva avtal med något land i ex-vis Afrika, att det landet ska ta emot flyktingar, som sökt asyl i ex-vis Sverige och utreda deras asylansökningar och ge dem asyl i det landet, om de har asylskäl. Och det på Sveriges bekostnad. Under flyktingens hela återstående livstid, om han inte återvänder till hemlandet?

  Både Danmark och Storbritannien har beslutat att anlita Rwanda som asylland, vilket Storbritanniens Högsta domstol nyligen har underkänt med motivering att Rwanda, som skakades av ett folkmord 1994, inte är tillräckligt säkert. Rwanda är ett av Afrikas minsta länder, med en yta något mindre än Smålands och en folkmängd något större än hela Sveriges. Mig veterligt har inget annat land i Afrika, eller någon annan del av världen, hittills visat intresse. Om något annat land till slut gör det, kommer det sannolikt att bli mycket dyrt för det land, som kommer att skicka dit asylsökande. Och ska asylsökande även från Mellanöstern, övriga Asien och Latinamerika skickas till Rwanda?

  Enligt FN-deklarationen för mänskliga rättigheter har flyktingar rätt att söka asyl ”i andra länder”, vilket verkar tolkas som en rätt för flyktingarna själva att välja asylland, utom i EU. där de ska söka asyl i första EU-land de kommer till. Polen och Litauen menar dock att flyktingar som kommer från Belarus, men med ursprung i länder längre bort, ska söka asyl i Belarus, som därför har upprättat egna flyktingläger för sådana flyktingar. Detta är en modell, som enligt min mening bör studeras under de överläggningar som bör ske mellan SD och L.

  Migrationsmyndigheten i Belarus har tillgång till passagerarlistorna för ankommande flyg till Belarus, vilket Polen och Litauen inte har. Belarus vet i vilka länder flygen har startat från, och kan skicka flyktingarna vidare dit för asylutredning, såvida det landet inte är flyktingarnas hemland. I så fall är ju Belarus första land utanför hemlandet, som flyktingarna kommit från. Detta torde dock förutsätta en ändring av FN:s flyktingkonvention, vilken tvingar flyktingar att söka asyl i första land, de kommer till. Se vidare vad jag skrev i förra kommentaren i detta ämne.

 6. brorson

  ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.” Detta står i den svenska översättningen av FNs deklaration om mänskliga rättigheter, art. 14.1.från 1948. När Jimmie Åkesson för något år sedan sa att flyktingar bör söka asyl i första säkra land de kommer till, även utanför EU, reagerade jag och menade att hans uttalande saknar uppenbart stöd i FN-deklarationen. Men borde inte det, som Åkesson sa, stå i någon FN-konvention? Borde inte EU arbeta för det?

  Dublin-förordningen, som säger att en flykting, som kommer in i EU ska söka asyl i första EU-land de kommer till, saknar också uppenbart stöd i FN-deklarationen. Förklaringen är att FN-deklarationerna inte gäller som lagar i några länder, som inte frivilligt har implementerat någon FN-deklaration eller konvention i sin egen lagstiftning. Och även i de fallen är det landets egna domstolar som tolkar och tillämpar FN-deklarationerna. Inom EU dock EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som är två olika domstolar.

  Förslaget att EU ska skriva avtal med något land utanför EU, för att kunna skicka dit flyktingar, som kommit in i EU, för utredning och ev. åtnjutande av asyl, kan tyckas vara en enklare lösning än att ändra eller komplettera FN-deklarationen. Men svårigheterna för Danmark och Storbritannien att i praktiken genomföra avtalet med Rwanda, visar att det inte heller är en enkel lösning.

    • Mique

     Vad är det internettrollet vill att signaturen ”Kim” ska utveckla? Förstår du inte svenska grabben!? Har du någonsin utvecklat något av dina faktaresistenta påståenden!

     • Marko

      Inte min uppgift att hjälpa dig med dina brister i grundläggande läsförståelse.
      Och svara inte åt någon annan när varken begriper frågan eller har något att tillföra.

    • Kim

     Underlaget är på exakt samma nivå som det du vräker omkring dig mot tex Holmlund. Det är liksom hela poängen. Vill du utveckla dina påståenden? Det skulle förvåna… Då kanske man måste ta hänsyn till fakta och det brukar du noga akta dig för.

     • Marko

      Mitt påstående är fakta, kolla upp.
      Ditt är ren lögn och komplett galet.

 7. Mique

  Svar till signaturen ”Markos” kommentar den 3 juli, 2023 kl 19:04. Först whataboutism, därefter en uppmaning på grammatiskt ofullständig svenska. Ja du grabben, du utmärker dig jämnt och ständigt med att göra dig svensk!

   • Kim

    Marko –
    Här har vi det igen. Personangrepp utan underlag då du inte har något att komma med.

    • Marko

     Om du läser, och klarar av att förstå, så ser du att detta är ett revenant svar I sammanhanget

     Alternerar du och trollet förresten?
     Någon som har sett er samtidigt?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.