Petter Nilsson(SD)

Etikett: demokrati

När facket vill åsiktsregistrera sina medlemmar….

Av , , 2 kommentarer 30

Helgens nyheter inkluderade bland annat en artikel kring facket som vill åsiktsregistrera sina medlemmar. Det vill säga en förtroendevald som har försökt luska ut vilka fackliga medlemmar som också är medlem i ett politiskt parti. Åsiktsregistrering är förstås ingen särskilt vacker syssla – särskilt illa klädsam för en förtroendevald att företa sig.

Även om det än så länge endast tycks vara Sverigedemokrater som vissa fack valt att utesluta, så finns det förstås inga garantier för att de med annorlunda partisympati ska komma att exkluderas över en framtida godtycklig värdegrund.

Man blir inte imponerad över deras så kallade värdegrund, som uppenbarligen tycks stå väl över våra demokratiska värderingar som rimligen bör utgöra grunden för en arbetstagarorganisation.

Det är viktigt för den fackliga rörelsen att ta itu med den typen av ageranden, ifall man vill ha förtroende från sina medlemmar som i allt högre grad utgörs av Sverigedemokrater.

Är Regionmajoriteten redo stoppa medel till Ibn Rushd?

Av , , 20 kommentarer 30

Sverigedemokraterna har gång-på-gång i Region Västerbotten försökt förmå regionmajoriteten att ifrågasätta finansieringen till Ibn Rushd. Så sent som förra året hanterades en motion i ämnet i regionfullmäktige. Det illa granskade studieförbundet har emellertid endast satts under luppen vid två mer uppmärksammade tillfällen. Dels folkbildningsrådets egna utredning, ”När tilliten prövas”.
Dels genom Sameh Egyptsons avhandling ”Global politisk islam?”.

Studieförbundets mindre demokratiska kvalitéer är väl klarlagda. Det har lett till att bland annat Göteborg valt att inte göra någon utbetalning till berört studieförbund.
Region Västerbottens majoritet har emellertid gjort bedömningen att skattemedel ska gå till detta studieförbund – märkligt nog.

Ytterst få observatörer var överväldigade över nyheterna som uppmärksammades förra veckan. Nyheterna kring ibn rushds utbildningar i sharia och barnaga.
Det man rimligen bör fråga sig nu är huruvida regionmajoriteten är redo att pröva frågan om ibn rushd pånytt.
Det borde vara självklart även för den mest islamistvurmande politikern att studieförbundet bedriver verksamhet som går stick-i-stäv med demokratiska värderingar, likväl som folkbildningens grunder.

Bra förslag till nya valsedlar!

Av , , 25 kommentarer 15

Valmyndigheten har ett nytt förslag på valsedel.

En valsedel där möjligheten finns att rösta på samtliga partier.

Detta är ett bra förslag. Måste säga att jag tror inte att en sån här valsedel kommer ett ögonblick för sent.
Det blir lättare bevara valhemligheten, därtill mindre risk att mindre partier inte hinner med att fylla på valsedlar där de tagit slut.

Demokrati – När lotten får avgöra!

Av , , 17 kommentarer 26

Det finns mycket att säga om partifinansiering.

Sverige har en väsentligt annorlunda modell än USA, där privat finansiering – även om den sker – någonstans utmattas med partistöd som finansieras av offentliga medel.
Offentliga medel går även till ungdoms- och kvinnoförbund i Sverige.

Jag tycker att Lotteriverksamhet för med sig en etisk dimension. Bevisligen avser partier som ägnar sig åt lotteri – sko sig på vanligt folks bekostnad.

Samtidigt tycker jag att taktik som nyttjats av de bolag som Socialdemokraterna använt för att utföra sina lotterier rimligen borde påverka förtroendet för partiet. Ur expressenartikeln:

”När kunderna säger att de inte har råd att köpa lotterna ska säljarna svara:

’Nää, jag förstår, min mormor är vad man kallar för fattigpensionär och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden men jag menar… nu när det handlar om ynka 99 kronor – det är inte ens en bulle och kaffe på pressbyrån i dag…’.

– Jag kände att jag lurade folk, säger ”Daniel” som tidigare jobbade för företaget.”

Oaktat allt ovan måste man komma ihåg att marknadsföring och annat kopplat till partier förstås finansieras av de resurser ett parti har.
Självklart påverkar det valresultat. Självklart påverkar det vem som styr.

När partier finansieras till 50% av lotterier bör man rimligen också fråga sig ifall Sveriges framtid verkligen ska avgöras genom lotteri.

Gängkriminell kupp inom S?

Av , , 47 kommentarer 31

Min kontorskollega, också politisk sekreterare i regionen, Pontus Persson uppmärksammade mig på en kommenterande text i Aftonbladet.
En text skriven av Oisín Cantwell, titulerad ”Kriminella inblandade då ledande politiker kuppades bort”.

För det första. Om det stämmer att gängkriminella har kommit att samarbeta sig med en politisk falang inom ett politiskt parti så är det oerhört!

Det sagt.
Man har sett människor hantera sina kliv ur politiken på väldigt olika sätt, särskilt när politiker förlorar förtroendet inom sitt parti för att man driver politik tvärtemot viljan hos de som bygger upp partiet. Då brukar det oftare än inte präglas av diverse falsarier.
Själva anledningarna är förstås höljda i mörker. Partier vinner inget på att lyfta att det sker. Enskilda representanter kan ha anledning att vilja svära sig fri från ansvar, skylla på faktorer utom sig själv, eller bedyra sin oskuld.
Säkert finns det sällan en enskild klar förklaring.

Det är förstås en handfull som vet ungefär vad som inträffat.

Oavsett finns det en klar lärdom som jag vet att jag och representanter från andra partier har lyft: Vill vi ha en välfungerande demokrati i Sverige, måste människor engagera sig för demokratin – inom partierna. Det är dessutom en garanti mot korruption eller radikal populism och skapar legitimitet för systemet.

Jag rekommenderar dig att engagera dig i det parti som står dig närmast. Kanske inte är en hit att höra det av en skallig gubbe från SD om du är ung och miljöpartiet eller vänsterpartiet är ditt hjärta närmast, men jag tror i ärlighetens namn att det är viktigt för demokratin oavsett vilket parti du engagerar dig i.

Inte bara demokratin, utan även för medborgarna och samhället i stort. Sen begår jag kanske tjänstefel om jag inte särskilt lyfter att du som har SD nära hjärtat, på ett enkelt sätt kan bli medlem här.

VK:s vacklande steg från demokrati!

Av , , 33 kommentarer 25

Krönikören Ola Nordebo(VK) skriver känslomässigt manipulerande i sin senaste inlaga av vad som kommit att bli en lång artikelserie mot den – för honom – vedertagna ondskan, ”SD”.

I sitt inlägg lyfter Nordebo rena falsarier, men förstås med hans egna ideologiska prägel. Vidare avslutar han inlägget med något märkligt. Han vagt uppmanar hans läsarskara till att göra motstånd.

Han skriver:
”Det gäller för alla andra krafter att säga ifrån och stå emot i ett så tidigt skede som möjligt. Vänta inte. Ingen ska inbilla sig att det stannar vid detta om motståndet uteblir.”

Polarisering av debattklimatet är inget som gynnar någon. Även om Nordebo formulerar sig förhållandevis vagt, så kan jag inte låta bli att känna att detta är en ytterst märklig slutsats att dra.
Människor, inklusive politiker – oavsett ideologisk hemvist – ska inte behöva genomleva hat och hot, etc. Kommer ihåg ett möte vi hade innan valet 2014, för att snacka om vår kommunpolitik i Umeå, när man ”gjorde motstånd”, i form av ett bombhot. Var själv arrangör.

Detta istället för att snacka om lösningar i dialog. För ett bättre samhälle, för bättre förutsättningar för kommunen (i det fallet).

Jag tror på dialog. Har själv inga bekymmer att samtala med Ola. Att bombastiskt försöka skrämma människor är något man ska vara försiktig med – då det snarast kan leda till polarisering och krympande av en redan snäv åsiktskorridor.

Noterade att Ola också lyfte två av hans orosmoment från SD. Utan att egentligen problematisera ämnena i sak, eller för den delen beskriva ärendena på ett rättvisande sätt:

”Det är det vi ser när ett luciatåg på Bollnäs folkhögskola aktivt stoppas av en sverigedemokratisk ordförande i regionfullmäktige eftersom den tänkta lucian i tåget var en HBTQI-person som vill bli kallad för ’hen’.”

”Det är också det vi ser när SD-politiker, som i Kalmar tidigare i vinter, vill förbjuda sagostunder med dragqueens vid arrangemang för barn på offentliga bibliotek. I Malmö tvingades ett sådant arrangemang hyra in väktare och i Olofström ställde man in helt och sände i stället en inspelad version i efterhand.”

Mina svar ikring dessa:
1. Att Regionfullmäktige i Gävle sa nej till ett Luciatåg under fullmäktige ser jag inte som något kontroversiellt oavsett vilket kön Lucia har. Tvärtom kan jag tycka att det är viktigt att politik, dialog och diskussion får ta plats under fullmäktigesammanträden.
Att lägga skattemedel för alla ledamöter att sitta ned och bevittna ett luciatåg – där man dessutom väljer att vara kreativa så till den grad att man utmanar medarbetares och medborgares förtroende för regionfullmäktiges val av luciatåg – blir bara märkligt.

2. Jag har ytterst svårt att tro att många vill att skattemedel ska gå till att ”Miss Shameless” och ”Lady Busty” ska berätta sagor för barn.

Jag tror inte VK eller dess krönikörer har något att vinna på den här typen av inlägg. Inte heller samhället i stort.
Räcker kanske med VK-medias alldeles egna motsvarighet till Alex Jones i form av folkbladets debattsidor?

En odemokratisk fackföreningsrörelse?

Av , , 37 kommentarer 26

Såg att Novus (rullande december) visar att partisympati för SD ligger på 29,8% inom LO.
Ungefär en tredjedel. Regeringsunderlaget är med det störst inom LO.

Mitt gamla fack, IF Metall, har valt att skriva in i stadgarna att man uttryckligen inte får vara Sverigedemokrat för att företräda arbetares intressen som förtroendevald inom IF-metall.

Att aktivt exkludera en tredjedel av arbetare baserat på ideologi menar man på riktigt skulle vara ett demokratiskt ideal.
Misstänker att man snarare ser det ur ett socialdemokratiskt ideal.

Har tidigare problematiserat detta ur ett representativt hänseende. Ifall färre av LO-anslutna upplever att facket styrs av ett ideologiskt parti – som dessutom inte sällan verkar för försämringar för arbetare – kommer det svårligen leda till fler engagerade inom fackföreningsrörelsen.

Vidare leder det till splittring inom fackföreningar.

Även om det kanske för kaviarkonsumerande fackpampar i toppen kan upplevas som en delikat åtgärd för ett estetiskt tilltalande rött fackförbund, så är det svårligen för fackföreningsrörelsens väl att diskriminera baserat på åsikt.

Det fria ordet på bloggen, VK:s!

Av , , 17 kommentarer 28

Naturligtvis är det viktigt att alla röster får höras i en demokrati. På samma vis försöker jag moderera kommentarer.
Observera, ”försöker”. Godkännande av kommentarer är viktigt, men inte min främsta uppgift – är mer något man gör i mån av tid.

Nej. Jag godkänner inte alla kommentarer. Kommentarer som endast syftar till att angripa en person, utan något som helst övrigt stoft brukar jag i regel skippa godkänna. Det innebär också att det finns ett utrymme för godtycke i det.
Det händer att jag godkänner kommentarer som rimligen borde ha underkänts, det händer också att jag underkänner kommentarer som kanske borde fått komma in. Människor är felbara, så även jag.

Auktoritetsargument, personargument med mer – har tyvärr ofta fattig relevans på bloggen. Tycker mig ha märkt att populära personangrepp, såsom ”troll”, har fått ett stort utrymme på sistone.

Nu är det förstås subjektivt hur stor relevans argument har för slutsatsen man presenterar.
Min mening är emellertid att personangrepp oftast brukar vara ett resultat av en förlorad debatt. Alternativt något en tar till som det ökända motmedlet mot idioti. Men som talstävet säger: ”Debattera int mot en idiot, dem tar dig ned på deras nivå – och slår dig med erfarenhet!”. Eller ja, någonting sådant.

”Onsdagsrösterna”

Av , , 2 kommentarer 21

Mycket politik i nyheterna för stunden. Självklart.
Tänker mig att det finns de som inte är fullt lika intresserade av politik. Jag förstår dem inte alls. Men tänker mig att de kan vara relativt trötta på alla de återkommande uppdateringarna.

För egen del blir det iallafall spännande följa onsdagsrösterna. Gjorde en enkel sammanställning kring SD:s eventuella vunna/förlorade mandat beroende på hur de sista rösterna faller ut, såvitt jag förstått dem.

Vissa av mandaten kan bli på håret.