Petter Nilsson(SD)

Kom förbi på Åsele marknad!

Det är alltid underbart med sommar i Västerbotten. Marknaderna i Västerbotten är också underbara.

Då man får chansen träffa väljare, intresserade, medlemmar och för den delen meningsmotståndare. För den delen är det också trevligt att få chansen att umgås med de inom ens egna parti som man sällan träffar på grund av de avstånden som präglar vårt län. Dessutom får man träffa knallar som utgör grunden för marknadskulturen vi har.

Ofta när man snackar med kollegor runtom i landet, så har många inte alls samma marknadskultur som vi i Västerbotten har. Den är värd att bevara.

Till er alla önskar jag en fantastisk helg. Varmt välkomna till oss i Åsele, där representanter från flera olika delar av länet sluter samman vid olika tillfällen under Åsele marknad

.

Etiketter: , , , , , , ,

3 kommentarer

 1. brorson

  Jan Guillou har skrivit på din kolumn i Aftonbladet 16 / 7; ”Ytrandefriheten är alltså ingalunda oinskränkt. Vi behöver därför inte begå det politiska misstaget att stifta särskild lag mot koranbränning. Det vore idiotiskt. Det vore att till synes vika ner sig inför diverse gapiga diktaturstater och yttrandefrihetsmotståndare. Vi behöver bara ställa frågan om koranbränning kan anses lika förargelseväckande som nakenbad i Stockholms ström.”

  Äntligen någon som håller med mig om att skrftbränning bör vara straffbart som förargelseväkande beteende. Han har helt rätt i att det vore ett misstag att stifta nya lagar NU, som det har blivit. Guillou skriver också att Momika har nekats asyl och måste göra något riktigt farligt för att slippa utvisning. Ja, hyr många falska flyktiingar, som har ljugit om politisk ativism i hemlandet, har vi inte i Sverige, och vad gör de här? För de nöjer sig väl inte med dagersättningen från Migrationsverket?

  Om Guillou har rätt om Momikas asylansökan, har Momika lyckats lura en massa svenskar, som vanligtvis vill ha en restriktiv invandringspoltik, hårdare asylbedömningar, fler utvisningar och ökad återvandring, att han är en sanningsägare, som hr berikat Sverige och t. o.m. borde ha sändningstid i TV för att sprida sin krittk mot islam. För mig är han en snyltare, som i egennyttigt syfte har missbrukat en av våra medborgerliga rättigheter, som bara borde vara för svneks medborgare.

  Men den heta potatisen vägar ingen ta i, att medborgerliga rättigheter i Sverige ska vara för svenskar, och inte för alla som vistas här, lagligt eller t.o.m olagligt. Och som en logisk följd av detta, bör svenska medborgarskap ges mycket mer restriktivt, vartill fubbla medborgarskap måste förbjudas.Till all lycka lät jag mig inte provoceras av en person, som påstår att han blev snsk medborgare för mästan 50 år sedan, utan att behöva avstå från sitt utländksa medborgarskap. Vilket verkar skumt. Rätten för svenska medborgare att ha dubbla medborgarskap infördes tör ganska exakt 23 år sedan. Sedan dess harden utlänska kriminaliteten i Sverige formligen exploderat.

  SD, som tidigare begärt ut uppgifter om dömda brottslingars verkliga nationalitet och för det har kritiserats för ”rasism”, har nu hoppat i galen tunna, när man (för att kvala in som stödparti till regeringen?) genom att accepera de dubbla medborgarskapen. Det är alltså SD och inte jag som har ändrat åsikt i den frågan, Och det är SD, och inte jag, som vill avskaffa rättsinstitutet permanent uppehållstillstånd. Det är ett bra alternativ för utlänningar, som bor i Sverige och uppfyller d formella kraven för svenskt medborgarskap, men hellre vill vara medborgare sitt gamla hemland som de kanske vill återvända till, men inte just nu.

  Regeringen har nu lovat att processen för EU—medlemskap för Turkiet ska återupptas med svensk hjälp samt förenkla visumreglerna för turikar, som vill resa in i EU. Fler kriminella? I Turkiet finns nästan 4 miljoner syriska flyktingar samt afghaner m.fl. som låtas vara turkar och kan köpa falska turkiska ID-handingar. Erdogan kräver att Sverige ska lämna ut flyktingar, som fått asyl i Sverige. Men vägrar själv lämna ut kriminella, som beordrar mord i Sverige, men har köpt (!) turkiska medborgarskap. Sina svenska medborgarskap har de förstås kvar, men är de ö.h.t. etniska svenskar?

  • Mique

   Mitt kanadensiska medborgarskap erhöll jag vid min födsel genom ”jus sanguinis”. Medborgare i mitt födelseland blev jag då min far gifte sig med min mor, min far har alltid varit medborgare i mitt födelseland. Svenskt medborgarskap erhöll jag genom ”naturalisation”, dubbelt eller flera medborgarskap var då och är fortfarande tillåtet i både Kanada och mitt födelseland. Jag avsade mig aldrig mina medborgarskap i Kanada eller mitt födelseland, vid min ansökan om svenskt medborgarskap.

 2. brorson

  Detta står i FN.deklarationen om mänskliga rättigheter, artikel 15:

  1 Everyone has the right to a nationality
  2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

  I den officiella svenska översättningen har nationality översatts med nationalitet , varmed menas medborgarskap, och arbetrarily med godtyckligt, vilket är de mest korrekta översättningarna. I både engelska och svenska språket har dock nationality / nationalitet bibetdelsen etnisk grupp. medan arbitralys även förklaras med laglig och förnuftgrundad. Hur ska det förstås, när på ena sidan alla har rätt till en nationalitet, medan han å andra sidan kan fråntas (även sitt enda medborgarskap) om det är förnuftgrundat? Och är inte kurderna, som är en etnisk grupp i Turkiet, Syrien, Irak och Iran, inte rätt till en egen nationalitet?

  Detta har tydligen varit svensk politik, som inget riksdagsparti har motsatt sig, tills Sveriges inofficiella president Erdogan, har sagt ifrån .Det framkommer alltmer att för Erdogan handlar protesterna mot koranbränningarna i Sverige inte om respekt för den heliga skriften (Finns ö.h.t. något som är heligt för Erdogan?) utan det är utpressningspolitik mot USA, för att leverera amerikanska stridsflygplan, som kan sättas in mot den kurdiska nationen i grannländerna, särskilt Syrien .Erdogan vill dessutom förbjuda demonstrationer i Sverige till stöd för kurdiska organisationer inte bara i Turkiet utan även i Syrien.

  Ingenting i FN-deklarationen kan tolkas som en rätt för enskilda personer att vara medborgare i mer än en stat samtidigt eller en rätt för någon stat att beröva en medborgare, som bor permanent i en annan stat, att avsäga sig sitt ursprungliga medborgarskap. Deklarationen förbjuder inte heller någon stat, att kräva att invandrare, som vill bli medborgare i de staten,. att avsäga sig sitt ursprungliga medborgarskap. Borde inte Sveriges regering kräva att Turkiet erkänner FN-deklarationen fullt ut, innan man ställer krav på Sverige att ´verka för ett turkiskt EU-medlemskap. Och dessutom sluta sälja turkiska medborgarskap till kriminella,. som vill ha skydd mot utlämning för att straffas till länder,. som de faktiskt har beordrat mord i?

  Som enskild svensk medborgare med yttrandefrihet har jag rätt att kritisera alla riksdagspartier, inkl. SD, för deras ställningstagande i medborgarskapsfrågan och alltså kräva att Sverige återgår till principen att man inte ska vara medborgare i mer än en stat samtidigt samt verka internationelltför att den principen ska gälla i alla länder samt rätten för utvandrare att avsäga sig sitt urpsrungliga medborgarskap, under förutsättning att utvandraren har bosatt sig permanent i ett annat land, och har beviljats eller lovats medborgarskap i det landet.,

  Problemet är att FN-deklarationerna inte är överordnad någon stats nationella lagar (vilket även gäller flyktingkonventionen) utan måste implementeras i varje lands nationella lagar genom beslut på nationell nivå i respektive land. Och bra är väl det, med tanke på vilka dumheter vi hade påtvingats (exempelvis förbud mot bensinbilar) om FN hade varit något slags världsregering. Det är illa nog med alla dumheter som kommer från EU. Men detta får inte undanskymma att det finns problem även med att FN inte är en världsregering. I medborgarskapsfrågan är det snarare ”djungelns lag” än FN-deklarationen som gäller, när nästan varje land har sin egen särlagstiftning.

  Och Sverige tycks – sedan början av 2000-talet, vara ett av de mest generösa länderna med att dela ut medborgarskap till kreti och pleti- Vilket utnyttjas av kriminella. Och det har definitivt gått för långt, när ivnandrfare, som anser sig representera en högre kultur än den västerländska och svenska, reducerar den svenska ursprungsbefolkningen till andra klassens medborgare och ersätter offentliga myndigheter, som de delvis har infilterart med sina egna klaner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.