Petter Nilsson(SD)

SD:s arbete för mänskliga rättigheter betalar av sig i Novus!

Nu är jag väl snudd på sist på bollen kring TV4:s opinionsundersökning. Novus. Men.

SD går fram mest av alla med 0,5%. Rödgröna backar 0,3%. Regeringssidan backar 0,2%. Båda blocken har således tappat förtroende.
Övriga klättrar upp med 0,5%.

Har ju varit en hel drös medier, opinionsmakare och för den delen politiker som bråkat på rätt bra mot SD:s konsekventa stöd för demokratiska och mänskliga rättigheter i Sverige.

Att SD går fram i opinionen trots att man angripit SD och partiets fokus på mänskliga och demokratiska rättigheter i Sverige visar att vi står helt rätt i frågorna.
Yttrandefriheten är viktig att värna.

Etiketter: , , , , ,

27 kommentarer

 1. Mique

  Gör dig inte svensk, grabben! Mänskliga och demokratiska rättigheter har inte sverigedemokraterna ens sett på vykort! Väx upp, du springer inte runt längre på en mellanstadieskolgård! Jag skriver som signaturen ”Brorson”: ”Petter Nilsson är för ung för att få ha en åsikt”. Vem är bloggägaren, Petter Nilsson eller signaturen ”Brorson”?

 2. Hasse

  Det är ju bara löjligt att kommentera siffror och procent som ligger inom felmarginalen. Att SD inte har backat beror enbart på att partiets flesta sympatisörer, likt Trumps anhängare i USA, inte bryr sig/kan något om fakta och forskning utan endast tycker att partiledaren är en cool person. Det är ingen hemlighet att många av SD:s anhängare är outbildade arbetslösa ungkarlar i Norrlands inland som enbart vill ha billigare bensin!

     • Kim

      Fin formulering… Talande.

      Och rätt talande om du inte satt dig in i hur liten skillnaden skulle vara och dessutom tycker SDs ständiga blåljug känns helt ok.

 3. Kim

  Är det undersökningen där Novus skriver ”Inga statistiskt säkerställda förändringar”?
  Och SD kopplar det till ”sitt arbete för mänskliga rättigheter”?
  Varför tänker man på andra nationalister då man läser denna retorik? Luktar Trump, Putin och Orban lång väg.

 4. brorson

  Mänskliga rättigheter är inte SD:s starka sida. Det är en klen tröst att alla riksdagspartier är dåliga på detta. Moderaterna kanske aningen bättre än andra, men inte mycket. Stödjer SD M:s förslag att hindra utlänningar från att missbruka svenska fri- och rättigheter? SD verkar inte ens förstå hur viktigt det är att skydda svenskar mot utländska brottslingars kriminella verksamhet. Det handlar dels om de enorma polis-resurser, som förbrukas för att hjälpa Momika att begå sina illdåd, vilket i stället borde användas för att skydda svenska brottsoffer. Och dels om svenska myndigheters hjälp till kriminella att finna sina brottsoffer och planera sina brott. Som Hanif Bali skrev om i sin krönika i Expressen här om dagen. En sak, som SD inte verkar ha förstått är att den enes rättigheter kan vara den andres orätt, att det alltså finns en intressekonflikt vem som ska skyddas.

  Naturligtvis är det inte bara svenskar, som måste skyddas mot brott, utan även utlänningar som befinner sig här legalt. T.o.m.”papperslösa” som begår brott, måste skyddas från att utsättas för ännu värre brott än de, som de själva begår. Ett aktuellt exempel på utlänningar, som inte fått det skydd, de borde ha, är de båda mördade 14-åringarna. Det bästa skydde för dem, hade kanske varit att de blivit utvisade ur Sverige omgående?

 5. brorson

  Jag tror att Petter inte förstår skillnaden mellan folkrätt och mänskliga rättigheter. Folkrätten handlar inte om folkens rättigheter, utom om staters rättigheter i förhållande till andra stater. I extrema fall t.o.m. om staters rätt att förtrycka sitt eget folk utan att andra stater lägger sig i. Om Sverige tvingas ändra lagar till följd av andra staters påtryckningar och hot faller detta alltså inom folkrättens område.

  Om samma lagändring , t. ex. förbud mot skändning av heliga skrifter, sker till följd av åsiktsbildningen bland oss svenskar, faller det inom medborgarrättens område , som är en del av de mänskliga rättigheterna. Islamist-kollaboratören Momika, som omger sig med svenska flaggor, när han skändar Koranen, är inte svensk medborgare, och kan alltså inte åberopa mänskliga rättigheter, när han begår sina illdåd.

  När han dessutom säger att han ska fortsätta tills Koranen förbjuds, vill han förbjuda oss svenskar att läsa vilka böcker vi vill, och är därmed en fiende till VÅRA mänskliga rättigheter. Om inte ens ledande sverigedemokrater förstår detta, tyder det på okunnighet (beroende på ointresse?) om mänskliga rättigheter – Som försvar för SD kan kanske anföras att de ”lagkloka” personer, som skrivit den svenska grundlagen verkar ha varit ännu okunnigare

  Detta framgår tydligt om man jämför rättigheterna i den svenska grundlagen (RF 2 kap 1 §) där det står efter nästan varje rättighet att den gäller ”gentemot det allmänna”. Medan Europakonventionen för mänskliga rättigheter, där denna begränsning saknas, i praktiken lägger ett större ansvar på staten att tillse att rättigheterna inte kränks.

  Jag uppmanar DIG att läsa vad som står i konventionen artikel 17. I Sverige anses det däremot vara en mänsklig rättighet för t.o.m för utländska brottslingar, som inte ens befinner sig i Sverige, att få hjälp av svenska offentliga myndigheter att planera brott mot enskilda svenskar. Det är ju inte de hjälpsamma myndigheterna, utan de utländska ligaledarnas hejdukar i Sverige – kanske pojkar i nedre tonåren – som fysiskt begår brotten,

  Och när Momika säger att han ska fortsätta att bränna boken, begår han konventionsbrott, Med hjälp av svensk polis, som synnerligen grovt missköter sin uppgift att förhindra brott samt spåra upp och utvisa ”papperslösa” – som begår brott redan genom att vistas här och dessutom inte kan försörja sig på hederligt sätt, Momika borde gripas och sitta i Migrationsverkets förvar under omprövningen av hans tillfälliga uppehållstillstånd.

  Det hade kanske varit lika illa, om en svensk hade skändat boken.. Men det måste göras skillnad mellan svenskar och utlänningar, som kanske inte ens har rätt att vistas här. Det måste göras skillnad mellan VAD som sägs, HUR det sägs ,och av VEM det sägs. Och det måste göras skillnad mellan MP och SD angående utlänningars rättigheter i Sverige.

 6. brorson

  Lyssnade på en del av Åkessons tal i Sölvesborg, där han sa att det gått flera hundra år sedan religionen och politiken skiljdes åt i Sverige. Det stämmer ju inte alls. Det har bara gått ett drygt halvsekel sedan det var straffbart även här i Sverige att skända ”sådant som hålls heligt av här i riket verksamt trossamfund”. Motsvarande lag i Finland finns fortfarande kvar, och därför ges inga tillstånd att bränna koraner i Finland.

  I en efterföljande (?) intervju sa Åkesson att Finland inte är mindre demokratiskt för det. utan att problemet i Sverige är om vi ska ändra lagar under påtryckningar utifrån. Det tycker jag också är ett problem, men tycker att vi trots allt bör göra det. Om inte av andra skäl för att stoppa Momika och kasta ut honom ur landet. Det finns ju stöd i den svenska grundlagen (RF 2 kap 25 §) för en begränsning av den s.k. yttrandefriheten för icke svenska medborgare.

  Återigen: Med vilken rätt ska utlänningar, som bara har tillfälliga uppehållstillstånd eller kanske inget uppehållstillstånd alls (!) tillåtas dra in Sverige i andra länders interna konflikter – eller skapa motsättningar mellan olika folkgrupper i Sverige?

  När jag föddes, och det var inte för flera hundra år sedan, fanns fortfarande en lag i Sverige som krävde att alla barn skulle uppfostras i Svenska kyrkans lära. Enda undantaget var barn till föräldrar, som var medlemmar i andra kristna samfund, vilka fick uppfostras i de samfundens tro. Men redan då var ateisten Arthur Enberg, S, verksams som kyrko- och skolminister och verkade för avkristning av Sverige. Men fortfarande är många svenska lagar präglade av kristen rättsfilosofi.

  Om de lagarna skulle ersättas av sharia, skulle det vara ett stort steg i fel riktning – vilket vi måste våga säga. Men de mer humana tolkningarna av sharia är dock bättre än den totala laglöshet, som nu breder ut sig i Sverige som en direkt följd av avkristningen – vilket vi också måste väga säga.

 7. brorson

  Friskolekoncernen Academedias vid uppmanar nu skolans personal till lagtrots, om vi får en lag som ålägger lärare att rapportera ”papperslösa” elever, om vi får en sådan lag. För det första utgör skolledningen ett dåligt föredöme för eleverna, att lagar inte ska följas. För det andra kan koncerfnen misstänkas för ekonomisk brottslighet, om man tänker ta emot skolpeng för elever, som inte ens har rätt att vistas i Sverige. Academedia bör omgående fråntas tillståndet att driva skolverksamhet.

  Dessutom främjar denne skurk till skolchef genom sin kriminella hållning tvångsprostitution för papperslösa skolflickor och rekrytering av skolpojkar till kriminella gäng. Och även om den nya lagen också kommer att omfatta skattefinansiera privat verksamhet, kommer det inte att bli ett äläggandefr enskilda lärare att utreda elevers rätt att vistas i Sverige. Det kommer att göras av Migrationsverket, som dock måste underrättas.

  Utredningen kan faktiskt sluta med att ungen faktiskt får uppehållstillstånd, förutsatt att han / hon verkligen har asylskäl. Annars bör ungen försstås återförenas med föräldrarna i hemlandet. Vad skulle skolchefen säga om hans eget barn rymmer hemifrån och hamnar i en skola i ett främmande land, och hålls gömd av skolpersonal? Det skulle han kalla kidnappning- Det är kanske inte utan grund som partiet Nyans anklagar svenska myndigheter för att kidnappa muslimska barn? Det måste det bli slut på.

  Visst förekommer det att utländska föräldrar lämnar sina barn i flyktingsmugglarares händer för att hamna i Sverige som s.k , ankarbarn for att föräldrarna ska komma efter som anhöriginvandrare. Menäven det kräver någon form av kontakt med svenska myndigheter. Och ävem det måste det bli ett slut på. Det är f.ö. ytterst osannolikt att ett barn kan ha egna asylskäl, men ingen av föräldrarna.

  Föräldrar som agerar på det sättet kan förvisso ifrågasättas om de är lämpliga som vårdnadshavare-, Men det ska avgöras av de sociala myndigheterna i hemlandet och inte av penning ungriga svenska skolkapitalister. Eller – om sociala myndigheter saknas i hemlandet – av den klan, som familjen tillhör.

 8. brorson

  ”Förslaget bygger på att de som köper knark av barn ska straffas med fängelse. Jag tycker spontant att det är en mycket bra idé”, skriver L H på sin blogg idag 27 / 8. Det tycker jag också, men bara spontant- För när jag täker efter är det ett ganska dåligt förslag. Det luktar klasskamp. Det socialdemokratiska arbetsgivarepartiet låtsas vara fortfarande ett arbetarparti. nu genom att utpeka välbeställda medelklassungdomar som skyldiga till allt elände genom sitt partyknarkande.

  Och visst är det en del av problemet, men inte hela problemet, Även om vi f¨r stopp på medelklassungdomarnas partyknarkande, kommer de kriminella gängen att fortsätta rekrytera barn, men till andra brottsliga uppgifter. Det är relkryterarna, som ska låsas in, men det vill inte S. arbetsgivarepartiet, som som uppfattar de värsta skurkarna som de verkliga brottsoffrenä De unga partyknarkarna bör i stället straffas med skyhöga böter, som – om de inte själva har höga inkomster – får betalas av deras välbeställda föräldrar, för att de ska slippa fängelse.

  Fängelse ska i första hand vara för dem, som behöver den formen av straff, för att hindras begå nya brott. Och för det andra för dem, som har för låga inkomster för att kunna betala böter – och dessutom saknar utmätningsbara tillgångar. Men det kanske föräldrarna har. Om föräldrrna betalar böterna kan det ses som ett förtida arv. Och i det fallet ska dagsböterna baseras på föräldrarnas, och inte på den unge partyknarkarens tillgångar. Jag utgår då naturligtvis från att den unga partyknarkaren inte i övrigt har en kriminell livsstil,

  Onödiga fängelsestraff medför skyhöga utgifter för det allmänna. Rejäla bötesstraff ger däremot inkomster till det allmänna. Dessutom behövs förvaring som en extra påföljd efter avtjäånat fängelsestraff för särskilt farliga återfallsförbrytare, som kan befaras komma att begå nya brott av allvarligt slag efter frigiivningen från fängelset,

 9. brorson

  Jag vägrar bestämt kalla Lennart H hycklare. Man kan ha olika åsikter. Man kan t o.m. ha fel. Man kan ändra sig, om man upptäcker att man haft fel. Men för det är man ingen hycklare. En socialdemokrat som däremot verkligen är en hycklare är förre justitieministern och nuvarande utrikespolitiska talespersonen för S Morgan Johansson. Som justitieminister hade han chansen att stoppa koranbränningarna.

  Antingen aktivt genom ny lagstiftning eller passivt genom att låta behöriga myndigheter och domstolar göra det genom att hitta ett passande lagrum. Jag kan naturligtvis inte garantera att så verkligen hade skett. Men Morgan satte sig över grundlagen och talade om för myndigheterna och domstolarna hur de skulle tolka befintliga lagar och rättspraxis. Naturligtvis har även ministrar yttrandefrihet, men de representerar även regeringen, som är en myndighet. Morgan kunde ha gjort reservationen att hans uttalande till stöd för högerextremisten Rasmus Paludans koranbränningar bara var hans personliga åsikt, och inte regeringens. Vilket dock sannolikt hade lett till regeringskris, men det är en annan fråga.

  Koranbränningarna i Sverige hade då ännu inte fått internationell uppmärksamhet och Turkiets vägran att släppa in Sverige i Nato var ännu inte på tapeten. Det hade varit rätt tillfälle att stoppa koranbränningarna utan risk att Sverige skulle hamna på något slags sluttande plan. Nu har Morgan, som själv är den yttersta orsaken till den nuvarande korankrisen, gjort en helomvändning och konstruerar anklagelser mot SD ifall Sverige skulle drabbas av ett terror-attentat.

  Men det är fortfarande koranbränningarna och inte några mindre väl valda ord i tal eller skrift som väcker förargelse hos muslimer här hemma och hos främmande stater, Vad gör Johansson och Shekarabi i det läget? Jo. de talar om för muslimerna och de muslimska staterna att de ska hata Sverige för att någon svensk politiker – enligt vad de påstår – hatar muslimer. De sprider alltså sverigehat i dessa länder.

  Naturligtvis gillar inte muslimer negativa omdömen om deras älskade profet. Och för en icke-muslim kan det tyckas ologiskt att bli mer upprörd av att ett föremål (en bok) skändas än av negativa omdömen om profeten. Men för muslimer är Koranen mer än en bok. Den är Guds heliga ord. Däremot var Muhammed inte mer gudomlig än vilket människa som helst. Medan Jesus enligt kristen tro hade både en mänsklig och en gudomlig natur, hade Muhammed enligt muslimsk tro bara en mänsklig natur. För en icke muslim är Koranen påhittad av en människa, troligen Muhammed eller hans närmaste. För en muslim är Koranen inte någon människas verk. Vem är den verklige författaren enligt muslimsk tro?

  Som jag tidigare har skrivit var Muhammed ingen gud – inte ens enligt muslimsk tro. Detta uttrycks mycket tydligt i den muslimska trosbekännelsen ”Det finns bara en Gud. och Muhammed är hans profet”.

  Sett som en yttrandefrihetsfråga framgår inget begripligt yttrande av att bränna böcker, utan enbart förargelseväckande beteende, varför ett förbud enligt min mening inte vore en inskränkning av yttrandefriheten. Men hur skulle ett förbud uppfattas nu, efter Morgans elefantdans i porslinsbutiken?

 10. Agneta

  Har lyssnat på delar av Magdalena Anderssons sommartal.
  Allting är sig likt, där står hon som en domedagsprofet och anklagar regeringen och SD för allt elände i Sverige.
  Ingen självrannsakan, inte ett ord om det egna partiets ansvar för hur det ser ut i landet. Bekvämt förstås att skylla på andra och bortse från ansvaret hennes egen regering haft.

 11. brorson

  Alla partier måste skärpa sig och tänka om. Och med det menar jag alla åtta riksdagspartierna. Så mycket har förändrats, så att tankemönster och beslut som verkade riktiga för några år sedan, kanske måste omprövas. Men omprövningen måste dock ta längre tid än några timmar. Alla konsekvenser måste tänkas igenom. SD måste acceptera ändringar av ordningslagen. Polisen får inte fortsätta att försumma sina brottsbekämpande uppgifter för att skydda utländska huliganer, som missbrukar svenska fri- och rättigheter.

  Sossarna måste byta ut Morgan Johansson som utrikespolitisk talesperson. Det var ju han som i egenskap av justitieminister i strid med Sveriges grundlag uppmuntrade högerextremisten Rasmus Paludan att bränna koraner. Vad ska han säga i möte med muslimska regeringar? Sossarna måste också sluta skylla allting på regeringen. Polisbristen i Stockholm är inte den nuvarande regeringens fel, utan en följd av Morgans ministerstyre.
  Stockholms-sossarna har rätt i att Stockholm behöver fler permanenta poliser, men det behöver resten av landet också. De borde kräva att de permanenta poliser, som finns i Stockholm får ägna sig åt polisarbete och sluta vara något slags stödtrupper år utländska huliganer.

  Sossarna måste också sluta skrämma upp hederliga och laglydiga invandrare med giltiga uppehållstillstånd med att regeringen vill införa en ”angiverilag”m som kommer att göra Sverige till en diktaturstat. Det är visserligen ett faktum att andelen kriminella bland invandrare är högre än bland genomsnittsbefolkningen. Men det är också andelen brottsoffer. Om du är en ung man med orientaliskt utseende löper du en avsevärt större risk att skjutas av ”misstag” i en gängkonflikt än om du har svenskt utseende.

  Dessutom är det helt fel att utländska medborgare, som vistas illegalt i Sverige, kallas invandrare. Genom att klumpas ihop med verkliga invandrare försämras brottsstatistiken för gruppen invandrare ytterligare. Dessutom rekryterar de kumpaner bland invandrare, ibland med våld och hot. Invandrarbarn bjuds på knark och rekryteras till gängen. Brottsoffer bland invandrarna skräms till tystnad och vågar inte anmäla brotten, de utsätts för-På TV ser du hur polisen griper en kvinna med brandsläckare, som om hon vore en farlig brottsling. För att hon har stört Momikas förehavanden.

  Hur vore det om Polisen i stället använde dessa resurser till att utvisa ”papperslösa” innan de begår brott, som kräver mycket mer resurser för att utredas? Enbart genom att vistas här begår ”papperslösa” ett brott, och lär sig därigenom hur lätt det är att bryta mot svenska lagar utan att drabbas av några som helst konsekvenser, Så det är bara att prova sig fram och bryta mot fler lagar. Och som papperslös kan man ju inte försörjas sig på något lagligt sätt. I detta läge driver Socialdemokraterna kampanjer för att offentliganställda inte ska följa lagen, om vi får en lag som ålägger dem att anmäla illegala.

  Om en lärare upptäcker att en av hans / hennes elever saknar tillstånd att vistas i Sverige, måste läraren agera. Och bör helst veta hur. Läraren vet ju inte vad elev kan ha utsatts för eller kommer att utsättas för- Och samma sak
  om läraren en dag upptäcker ett nytt barn i klassrummet, som ö.h.t. inte finns med på någon elevförteckning?

 12. brorson

  – Rätten till utbildning påverkas inte av informationsplikten då de här barnen kan gå i skola i hemlandet, säger Ludvig Aspling Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson och menar att förslaget inte står i strid med barnkonventionen.

  En lärare, som INTE rapporterar en ”papperslös” elev gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot barnkonventionen. Läs vad jag har skrivit i sista stycket i min föregående kommentar. Jag vill dessutom komplettera Asplings uttalande (eller den del av hans uttalande som har återgivits av media) med att det inte kommer att bli den enskilda lärarens uppgift att utreda elevens rätt att vistas i Sverige och eventuella rätt att fortsätta vistas i Sverige, och vem som i så fall ska betala för den vistelsen. Samt, i så fall, om elevens fortsatta skolgång. Det finns särskilda myndigheter för de uppgifterna.

  Riksdagsman Fredrik Malm, L , som vill undanta lärare från den kommande anmälningsplikten stödjer pedofiler, trafficing och barnprostitution. Det är saker som redan förekommer i Sverige. och redan har krävt papperslösa barns liv. Jag vill också veta hur det blir med skolpengen från kommunen till de papperslösa eleverna.

  Uppger friskolekoncernen Academedia, var vd motsätter sig anmälningsplikten för lärare, falska person-nummer för de eleverna? Får man också skolpeng för obefintliga elever eller för elever som har lämnat Sverige? I så fall en omfattande ekonomisk brottslighet med skolpengar. Är Fredrik Malm en medveten skurk, som själv är insyltat i illegal verksamhet, eller en aningslös jubelidiot som låter sig utnyttjas av skurkar?

  En sak till: Varje svensk politiker, oavsett parti, som motverkar effektiva åtgärder mot skuggsamhället i Sverige är medskyldiga till att illegala immigranter mister sina liv på Medelhavet eller utanför Afrikas västkust. Det är just möjligheten att leva illegalt i Europa som lockar. För att få stopp på detta måste illegala skickas tillbaka till sina hemländer.

  Läste just att islamist-kollaboratören Momika har meddelat att han ska sluta med koranbränningar ”av personliga skäl”, sedan Tiktok har strypt penningflödet. Genom att omge sig med flaggor med gult kors mot himmelsblå botten när han skändat den heliga skriften, har han hetsat extrema islamister att märda kristna i muslimska länder. Han bör gripas av polis och utredas för medhjälp till massmord.

  De polis-resurser, som frigörs om koranbränningarna upphör, bör användas till att verkställa utvisningar. Börja med dem, som redan är dömda till utvisning p.g.a. brott, men har gått under jorden i Sverige,

 13. Marko

  Sosseriet tycker nu att islamisering går för långsamt
  Att dom har ägnat decennier åt att släppa in potentiella terroristceller är såklart SDs fel.
  Att Danmark saknar ryggrad och böjer sig för islamister och ökar hot mot Sverige är oxå SDs fel.
  Att sosseriet själva byter åsikt om detta varje dag är såklart också SDs fel

 14. kenth

  Om allt som S sopat under mattan skulle komma fram
  skulle dem vara ute ur politiken…t.ex mordet på Palme
  mycket där som bara försvann.

  • Kim

   SD drar åt sig många foliehattar. Undrar varför … Kan det ha att göra med att deras undvikande av fakta och glidande på sanningen tilltalar likasinnade?

 15. brorson

  Nu stödjer även lärarnas fackförening slavhandel och barnprostitution; ”Om lärare får anmälningsplikt finns risk för att papperslösa barn inte skulle våga komma till skolan. – Det är otroligt negativa effekter för de här barnen. En tioåring har ju inte valt att leva papperslös i Sverige.

  Fackförbundet ifråga uppmanar alltså sina medlemmar till arbetsvägran. Och det är en grund för uppsägning¨.Vad gör en lärare, som råkar upptäcka ett nytt, tidigarfe okänt barn i klassen. Eller om ett barn, som har skrivits in under falskt namn, råkar försäga sig och säger sitt rätta namn?
  Läraren kontaktar rektorn, som i sin tur kontaktar den kommunala skolförvaltningen, som hör sig för med andra förvaltningar, om de känner till eleven och eventuella anhöriga till denna. Varefter skolförvaltningen eller annan instans inom kommunen gör polisanmälan, om eleven kan antas vara utsatt för brott. Annars görs anmälan direkt till Migrationsverket.
  Någon skyldighet för enskilda tjänstemän, lärare eller läkare, som kommer i kontakt med papperslösa, att personligen göra polisanmälan har inte föreslagits, såvitt jag förstår, Detta borde fackförbundet, som påstår sig vara politiskt oberoende, självt ha tagit reda på. Innan man ställt upp i sossarnas desinformationskampanj.

 16. brorson

  När Tidö-avtalet talar om undantag från anmälningsplikten handlar det om specifika situationer och inte om hela verksamheten. Det kan exempelvis gälla en person, som behöver aktut vård mot en livshotande sjukdom, men inte vågar söka vård utan att löfte om att inte bli anmäld.
  Läste just att det finns minst 1000 personer i Sverige, med försvunna anhöriga. Enligt Röda korset är knappt 30 % av dem barn. Enligt Röda korset har man ett bra samarbete med Röda halvmånen i muslimska länder, i arbetet med att hitta anhpriga. Det kan vara muslimska föräldrar, som under flykt inom landet, som har tappat bort sina barn, som har hamnat i klorna på människohandlare, som fört dem till Sverige.

  Jag anser bestämt att det finns en grund för kritiken både från muslimer här hemma och från muslimska stater, att svenska myndigheter medverkar vid kidnappning av muslimska barn. Allt måste göras för att återförena dessa barn med deras föräldrar eller nära släktingar, Anmälningsplikten är en del i detta.

 17. Drutten

  Säg ett endaste parti Kenth om vi ska vara ärliga, ett endaste som inte dragit till sig s k foliehattar. Kan du hitta ett endaste parti som du säger är befriade från s k foliehattar så vet jag och alla andra att du far med osanning. Det är ju bara att våga se även om det är smärtsamt ibland. Däremot kan det ju finnas mer eller mindre av dessa i alla olika partier. Den människa som aldrig kan se något fel på det parti denne röstar på eller har röstat på är ju blind då säger jag INTE att du m fl är blinda.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.