Petter Nilsson(SD)

Etikett: länstransportplan

Satsa på väg i Glesbygd!

Av , , 3 kommentarer 24

Har själv länge drivit behovet av att stärka väg i glesbygd. Vi måste stärka infrastrukturen över huvud taget.
Det finns absolut en poäng i att lägga in bärighets/beläggningssatsningar även i länstransportplanen. Även om medel i länstransportplanen är blygsamma så är signalvärdet stort.
Vi måste helt enkelt visa var vi behöver infrastruktursatsningar.

Det bekymmersamma är att övriga partier inte prioriterar detta. Man ser helt enkelt inte behovet.

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,