81 vägar tappar bidraget

Centerpartiets uppfattning är att bidraget för enskilda utfartsvägar inte ska dras in.      Vi anser att beslutet försvårar förutsättningarna att leva och bo på landsbygden. Dessutom är det en rättvisefråga. Kommunens krav på medborgarna är i många frågor olika i jämförelse mellan tätort och landsbygd och förstärks då ytterligare med denna typ av beslut.

Sparförslaget har passerat både kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.     I arbetsutskottet yrkade moderaterna på en indragning och i kommunstyrelsen kom samma yrkande från socialdemokraterna. Vårt yrkande i kommunstyrelsen om att bidraget ska vara kvar stöddes endast av kristdemokraterna.

I Vännäs kommun drabbas nu ett 80-tal utfartsvägar, totalt ca 30 km vägsträcka, av beslutet. Hur många medborgare som berörs vet jag inte men det handlar inte bara om en fastighet per väg. Vi anser att boende efter vägar som inte erhåller statsbidrag från Trafikverket till sommar- och vinterunderhåll har rätt till ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Om bidraget uteblir drabbas de boende fullt ut för samtliga kostnader för att hålla vägen farbar sommar som vinter.

Dessa vägar är en viktig del i den infrastruktur som kommunens alla vägar utgör. Vägar som ska vara farbara för den samhällsservice medborgarna har rätt att få. Det handlar om posten, hemtjänsten, hemsjukvården, räddningstjänst mm. Dessutom är många av dessa vägar en tillgång för sommarstugeägare och det rörliga friluftslivet för att nå skog och vatten.

Inget bra beslut om man ser till landsbygden som en tillväxtfaktor i kommunen.

Tidigare har också sparförslaget om att dra in vintervägunderhållet för enskilda statsbidragsberättigade vägar diskuterats. En avisering till vägföreningarnas kontaktpersoner gick också ut innan kommunstyrelsens beslut var fattat vilket skapade stor irritation hos berörda medborgare. Tack vare rektioner från berörda och politiska påtryckningar innan kommunstyrelsen valde socialdemokraterna att inte lyfta frågan utan föreslog istället en utökning av budgetramen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och då fick bidraget vara kvar. Bidraget för vintervägsunderhållet är räddat för 2014 men vad händer 2015 och framåt? Men däremellan är det ju ett val!

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

  1. Höj skatten

    Vore intressant att veta hur mycket som satsas på infrastrukturen i övriga Sverige jämfört med Norrland. Har du några siffror på det?

  2. Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

    Tyvärr har jag inte det. Kräver nog en omfattande utredning där Trafikverket har uppgifterna.
    Men min bestämda känsla är att Norra Sverige drar det korta strået när pengarna ska fördelas mellan norr och syd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier