Bussgods kvar!

Av , , Bli först att kommentera 15

Fick ett meddelande igår från VDn  i Länstrafiken i Västerbotten om att debaklet med Region Norrbotten och deras nedläggning av Bussgods var på väg mot en lösning. Har skrivit om det tidigare och du kan läsa om det här.

Trodde inte det var sant, men hörde nu på nyheterna att det var det och det känns så bra. Vi behöver vårt Bussgods.

Duktiga tjänstepersoner på vår Länstrafik och Bussgods som tillsammans med Regionen lyckats räta upp detta tillsammans med folk från Norrbotten.

Nu lägger vi detta till handlingarna och blickar framåt.

 

 

Bli först att kommentera

Samtal med länsstyrelsen och gruppfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 29

Kom hem igår kväll efter två givande dagar på Plassn.

På torsdagen träffade jag Tjänstemän från Länsstyrelsen som var ute på sin återkommande inforunda till fjällkommunerna. Sommar och vinterkeder anläggs. Broar, vindskydd och kojor byggs. Det läggs ned stora resurser i vår kommun. Detta trots M/KD 0ch SDs servettbudget som drog ned starkt på anslagen till naturvård, men som återställdes till stor del av den rödgröna regeringen.

Men vad är på gång? Vad har gjorts sedan sist? Hur ser vi från kommunen på vad vi tycker Lst ska prioritera? Bra och givande samtal tillsammans med kommunalrådet och kommunchefen.

Fredagen bjöd på en dag av genomgång inför Kommunfullmäktigemötet som går av stapeln nu på måndag i form av ett gruppmöte. Kort och gott kan man säga att vi gick igenom den dagordning och förberedde oss för de ärenden som vi ska avhandla. Interna diskussioner som avhandlas i de olika frågorna och där tankar stöts och blöts. Och vad kan det vara då?

Saxnäsgårdens äldreboende, kommunal upphandlingspolicy, beredningen av utbildningsnämndens lokaler ur ett hållbarhetsperspektiv- slutrapport, förslag till kommunalt säkerhetsprogram, resursfördelningsprogram -SKL (prislappsmodellen), redovisning av partistöd, avsägning valärenden, remissbetänkande ang. förslag till nya regler för reseavdrag osv, osv….Det finns att diskutera.

En ”briefing” från kommunchefen om det senaste läget i kommunen hans även med.

En bra dag som blev kväll innan jag kom hem.

Idag ska jag, mina syskon, barn och barnbarn och tjocka släkten hylla min lilla mamma som fyller prick 80 idag!

Ha en trevlig helg allihop!

Bli först att kommentera

Kollektivtrafik och vägupprustningar

Av , , 3 kommentarer 15

I veckan var jag nere till Lycksele där regionen anordnade samhällbyggnadsdagar i dagarna två. Det är seminarier och workshops och jag var nere på torsdagen.

För min del blev det  remisskonferens ang. det nya trafikförsörjningsprogrammet som ska skrivas och där kollektivtrafiken är av stor betydelse och likt en raspig skiva står jag och återupprepar mig. Alla som följer mig på bloggen och på dessa möten vet vad jag kommer att säga.

Det är många som står runt köttgrytorna och redan här finns det anledning att yppa sig till det remissunderlag som ska komma ut till oss i kommunerna under november månad.

Sedan tidigare har jag motionerat för ett bättre kostnads/ kollektivtrafiksystem där den sk. Västerbottensmodellen fått stå som förebild, men som bilden nedan visar så ingår inte den sk. fjälltrafiken i detta utan behandlas separat.

Inlandsbana och flygplats kom även upp till diskussion, men då det inte är Regionen som står för detta berörs det inte direkt. Dock kan Regionen tycka i dessa så viktiga frågor för oss.

Väster om Sorsele, Dorotea och Vilhelmina finns inga stomlinjer utan dessa förbinder enbart våra befolkningscentra. Det är så att man blir lätt deprimerad då man ser kartan med ”mycket lite röda” linjer i vår västra dela av Västerbottens län. Synd för dessa tre fjällkommuner att dess centralorter inte ligger vid norska gränsen. Iaf om man ser till kollektivtrafiken…

Sista passet för min del blev ett samtal med Trafikverket om deras inriktningsplanering och länstransportplan.

För min/vår del i Vilhelmina fick jag anledning att ta upp frågan om vägen mellan Stalon – Dikanäs. Huruvida det hjälper återstår att se, men det är till att tjata och argumentera för vår sak och förhoppningen är att vi ska ta oss framåt.

Stomlinjenär Ac

3 kommentarer

Saxnäsgården

Av , , Bli först att kommentera 18

I Saxnäs har kommunen ett äldreboende på Saxnäsgården som i folkmun till en början kallades SMHI (ServiceHus Med Helinackordering). Det byggdes i samband med den stora om/tillbyggnaden av Saxnäsgårdenpå tidigt 90-tal och drevs av Mössebergkoncernen som även ägde och drev hotelldelen.

Hela anläggningen såldes av denna koncern för att i dag hamna i nuvarande ägares händer. Dessa valde att dela upp verksamheten i två bolag. Ett driftsbolag som driver hotelldelen samt ett fastighetsbolag som kommunen hyr lokaler (äldreboendet) av. Dock med egen kommunal personal.

I våras hamnade fastighetsbolaget Saxnäsgården i ekonomiskt trångmål och är numera under rekonstruktion. Man försöker göra upp med sina fodringsägare och om detta inte går och man inte finner ekonomiska medel hamnar bolaget sannolikt i konkurs.

Vad händer då med äldreboendet på Saxnäsgården? Vem tar ansvar för våra äldre på boendet? Vad skulle hända om kommunen köper lös de lokaler som nu är äldreboende?

Detta är frågor som väcktes och som vi tog med Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Politiken har resonerat, diskuterat och frågan har undersökts av kommunens tjänstemän och ekonomer. Stötts och blötts med ett köp av denna del av fastigheten.

Uppdraget gick till det kommunala fastighetsbolagen som besitter olika specialistkunskaper då det gäller själva fastighetens beskaffenheter, skick och sådant som är av vikt och värde. Efter ett beslut i VIBOs styrelse om ett köp av fastigheten under förutsättning att Kommunfullmäktige ställer sig positiv till affären har nu frågan landat hos oss i kommunstyrelsen för att den slutgiltigt ska landa för avgörande för ett ev. köp hos kommunfullmäktige den 21/10.

Bli först att kommentera

Bussgods, en uppdatering

Av , , 2 kommentarer 14

Sedan ifjol sitter jag i styrelsen för Länstrafiken där Bussgods i Västerbotten ingår och det har visat sig vara under en turbulent tid.

De stora drakarna DHL, Schenker i all ära, men då jag pratar med folk ute i bygderna så är man inte speciellt nöjd då man inte vet när godset kommer fram. Speciellt då det är smågods det är frågan om. Bussgods har setts som ett bra alternativ med dagliga turer och med god service.

Dessa stora drakar har inte heller sett Bussgods som en konkurrent då man vill ha större volymer att köra och då blir det inte lönsamt att köra småpaket och halvtomma lastbilar. Med bussgods och dess bussar har detta problem varit löst. Allt frid och fröjd.

Som ett led i att stärka Bussgods tog man från de fyra länen och dess länsbussbolag i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten ett strategibeslut om att bilda ett gemensamt Bussgodsbolag. Detta för att stärka organisationen och trygga godsfrakterna i de fyra länen. En bra tanke och arbetet inleddes under 2018.

Jämtland backade tidigt och lade ned sitt Bussgods. Resten fortsatte.

I vintras signalerade Bussgods i Norrbotten att de bytte VD som behövde tid att se över det hela. Det slutade med ett chockbesked att de lägger ned sitt Bussgods. Katastrof för oss i Västerbotten då vi har väldigt mycket ihop med norrbottningarna. Febrilt arbete från vår sida att ta reda på vad som hänt och hur de tänkte.

Medan Bussgods i Västerbotten gått med miljoner i vinst har dess ”syster” i Norrbotten gjort tvärtom. Blött pengar under ett flertal år. Dock har de två bolagen sett diametralt olika ut i form av struktur och fordonsflotta.

Bl.a kör man förutom med buss även med egna lastbilar (ett 25-tal). Något man inte gör i Västerbotten där Buss/godsbussar är huvudtransportalternativet.

Vad man däremot verkar ägnat lite arbete åt är att titta på vilka konsekvenser detta skulle få för dels deras egna geografiska område och medborgare och företag, dels deras grannar i söder i Västerbotten och deras medborgare och företag.

Det kan bara beskrivas som mer eller mindre katastrofala.

I Västerbotten har vi dock inte suttit overksamma och VD, styrelse och politiker i regionen har jobbat för en lösning och det råder en enighet inom Västerbottenspolitiken över hela linjen där alla har ett gemensamt mål i en positiv lösning för Bussgods och fortsatt transporter ut i vårt glesbefolkade län.

Förra veckan var jag nere på styrelsemöte med Länstrafiken Västerbotten som är modern till Bussgods i Västerbotten och fick den senaste informationen.

Kort sagt kan man säga att det verkar börjat svänga i Norrbotten, men att man kommer att fullfölja sina nedläggningsplaner. Dock är man medveten om problematiken och jobbar nu TILLSAMMANS med oss i Västerbotten för att lösa det hela och en liten strimma hopp har börjat skönjas.

Mycket arbete återstår, men finns bara viljan så finns det förutsättningar att lösa det hela på ett bra vis.

2 kommentarer

Nu drar vi igång igen!

Av , , 2 kommentarer 11

Nu är hösten här på allvar. Första snöflingorna har till och med börjat komma och fjällen börjar vara vita.

Jobb och politik har dragit igång sedan någon dryg månad tillbaka. Bloggen har legat i träda sedan början av sommaren.

Men nu är det slut med det.

Vi hörs!

2 kommentarer

Ytterligare ett slag mot landsbygden i norr – Vad händer med Bussgods?

Av , , 1 kommentar 21

I förra veckan var jag iväg upp till Arvidsjaur där bl.a frågan om Bussgods framtid togs upp och jag tillsammans med mina kamrater i R10 skrev en skrivelse till Region norrbotten:

Sedan många år tillbaka har Regionerna i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten haft ett gemensamt ”barn” i form av Bussgods.

Bussgods är ett logistikföretag med lång och stolt historia. Genom åren har vi transporterat gods för både privatpersoner och företag över hela Sverige. Godset fraktas i huvudsak med buss i linjetrafik, vilket innebär att passagerare och paket körs i samma fordon. Miljövänligt och punktligt!”

https://www.bussgods.se/om-oss

Ett företag som ligger rätt i tiden helt enkelt, inte minst med tanke på hotet mot miljön och synen på kombinerad mobilitet.

Bussgods är en affärsdrivande verksamhet som erbjuder kunderna godstransport i den reguljära linjetrafiken med buss. Godsverksamheten bedrivs på persontrafikens villkor, vilket innebär att vid planering av trafiken sätts alltid persontrafiken i första rummet.

I Västerbotten genererar Bussgods årligen ett par miljoner kronor i överskott – medel som dels går till de kommuner som väljer att bedriva linjetrafik med godsrumsfordon, vilket är något dyrare än trafik med ”vanliga” bussar. Den part som får den största intäkten är Region Västerbotten, som finansierar merparten av trafiken med godsrumsfordon.

Bussgods måste generera överskott, eftersom man konkurrerar på den privata marknaden och kan inte finansieras med skattemedel.

I Västerbotten har Bussgods 28 anställda och verksamheten omsätter knappt under 45 mnkr. Verksamheten bedrivs på många busstationer i länet, både med egen personal men också genom entreprenadavtal med lokala företag. På samtliga platser där verksamhet bedrivs svarar man för service både till godskunder och resenärer. Bussgods är alltså en förutsättning för att vi ska ha bemannade busstationer i länet.

Under senaste åren har ett närmare samarbete diskuterats och målet har varit ett gemensamt Bussgodsbolag i Norrland. Allt för att möta en kommande framtid och hårdnande konkurrens. Jämtland/Härjedalen valde dock 2017 att avveckla sin verksamhet. Ett beslut som fått stora konsekvenser för näringslivet i den regionen. De kvarvarande 3 länen har fortsatt arbeta för ett gemensamt Bussgodsbolag. De största bussgodslänen har alltid varit Norr- och Västerbotten, vilket förklaras av de stora avstånden och glesa befolkningen.

Bussgods har alltid varit livlinan för just våra mer glesbefolkade områden där man varit ensam om att med dagliga turer leverera gods till och från kunderna. Kåbdalis, Ammarnäs, Vittangi, Ramsele och Funäsdalen – listan kan göras lång över små orter som har länkats samman via Bussgods. I Norrland finns flera länsgränsöverskridande busslinjer som upphandlas gemensamt av de län som är berörda – vilket innebär att både passagerare och gods fraktas och tillsammans skapas ett fungerande flöde. För alla mycket betydelsefullt – i Västerbotten har vi till exempel mycket nära samarbeten med företag och kommuner i Norrbotten.

Under våren började oroande signaler sippra ut över att Bussgods i Norrbotten var på väg mot en kursändring. Informationen till övriga var knapphändig och det slutade i ett dråpslag där Länstrafiken i Norrbotten helt abrupt tog beslut på att lägga ned Bussgodsverksamheten. Detta utan dialog med vare sig kommuner, eller samarbetspartners på andra sidan länsgränsen.

Ett gott samarbete med transparens och ömsesidig respekt har övergått i hemlighetsmakeri och sekretess där en seriös konsekvensanalys gällande verkningarna för näringslivet i Norrbotten samt Bussgods i Västerbotten lyser med sin frånvaro. En skandal att detta inte presenterats öppet för andra Bussgodsaktörer och berörda beslutsfattare.

En snabb analys av konsekvenserna visar på allvarliga effekter för såväl Bussgods i Västerbotten, men framförallt för de företag i Norrbotten som nu lämnas åt sitt öde.

Hur har man tänkt lösa godstransporterna så att företag kan fortsätta verka i hela Norrbotten, men även i Västerbotten?

R10 består av åtta inlandskommuner i Västerbotten och två kommuner från Norrbotten och vi ser med mycket stor oro på Region Norrbottens nedläggning av Bussgods i Norrbotten och vad det kommer att innebära för deras partner i Västerbotten inom såväl infrastruktur, godsleveranser och ekonomi.

Vi 10 kommuner kräver en grundlig konsekvensanalys som på ett transparent och öppet sätt delges oss i denna för oss mycket angelägna fråga.

Vilhelmina 190625

För Region 10 räkning gm.

Magnus Johansson

Kommunstyrelsens v. ordf. Vilhelmina

Lilly Bäcklund

Kommunstyrelsens v. ordf. Lycksele

Britta Flinkfeldt kommunstyrelsens ordf. Arjeplog

 

1 kommentar

Jag vill skicka en Norsjöbo till EU

Av , , 9 kommentarer 15

Det pratas mycket om att få politiker som ”vet vad de sysslar med” och som förstår hur ”vi” har det uppe i norr.

Nu har vi chansen då Erik Bergkvist från Socialdemokraterna kandiderar till EU.

Den ende valbara norrlänningen då han är på plats 4 på Socialdemokraternas lista.

Född och uppvuxen i Norsjö. Hamnat i Umeå via Skellet. Nationalekonom och jobbar inom regionen med utvecklingsfrågor. Få i vårt län kan mäta sig med honom då det gäller kunskaper om EU och dess betydelse för oss.

Detta är hans tre viktigaste frågor som han vill driva:

  • Regional utveckling

    Att hela Europa får utvecklas. Ökande klyftor mellan länder och regioner kommer öka konflikterna. Ett jämlikt Europa utan klyftor gör alla rikare

  • Miljö och klimat

    Klarar vi inte klimatfrågan återstår inte så mycket annat. Ska vi få med oss människorna i detta krävs att de nödvändiga besluten inte slår orättvist.

  • Sysselsättning och sociala frågor

    Full sysselsättning och bra villkor på arbetsmarknaden gynnar alla

Jag har förtidsröstat och jag kryssade nr 4: Erik Bergkvist

9 kommentarer

Regionledningsmöte och Mötesplats Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 10

Under onsdagen träffades ”ledningarna” i de 15 Västerbottenskommunerna i Lycksele för att diskutera de olika frågor som finns uppe på den Västerbottniska agendan.

Ett mycket intressant föredragande var från Gmc, Glesbygdsmedicinskt centrum om HUR vi kan jobba för att stärka attraktionskraften för att locka till oss kompetens inom vård och omsorg. Sjukvårdspersonal, läkare/tandläkare, sjuksköterskor etc, etc.

Det är INTE bara lön det är frågan om utan det är mer komplext än så där arbetsmarknad, fritid, boende och livet i övrigt påverkar vid rekrytering.

Möjligheten till forskning har tidigare varit främst utifrån universitetssjukhuset i Umeå och det gentemot läkare. Nu diskuteras forskningsmöjligheter även för sjuksköterskor och detta via tex Storuman och Vilhelmina. En chans att jobba, forska och göra karriär håller på att öppna sig. Mycket bra och tror jag något som kan bidra till att rekryteringen av sjukvårdspersonal blir lättare/mindre svår.

Länets ”framtidsplan”, RUS (Resultat och UtvecklingsStrategi) diskuterades utifrån de mål som tagits fram utifrån Agenda 2030 och jag satt tillsammans med två representanter från Skellefteå och plockade fram formuleringar som vi ville trycka lite extra på. Kompetensförsörjning, företagande och kultur såg vi som våra bidrag bland alla andra.

Dag två bjöd på seminarier där jag återigen satt med i en grupp som pratade RUS (jag gillar att jobba framtid) tillsammans med bl.a regionens tjänstepersoner som ska ta fram det slutliga dokumentet som ska staka ut riktningen in i framtiden.

En uppgift var att gruppvis skåda in i framtiden (år 2035) och beskriva utifrån vissa förutsättningar hur vi trodde det såg ut. Detta på 15 minuter så det gäller att hålla fokus.

Nästa pass handlade om AI, artificiell intelligens och hur vi tar vara på den teknik som kommer och använder den inom region och kommun till allas vårt bästa.

Två hektiska dagar går mot sitt slut. Sitter och väntar på att klockan ska bli 18 för ett styrelsemöte i AK (ArbetarKommunen). Sedan upp till fjället.

Ha det gott allihop!

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

South Lapland airport, SLAAB. Vad gäller?

Av , , 4 kommentarer 18

Senaste tiden har vår flygplats, South Lapland airport (SLAAB) diskuterats i olika sammanhang. Dels den utbyggnad som nu pågår och dels ur ett ekonomiskt perspektiv och kommunens ansträngda ekonomi.

Både jag som avgående styrelseordförande i SLAAB och bolagets VD Johan Hagelberg har sett detta som bekymmersamt att löst tyckande florerar och därför ville vi gå ut med information om vad som VERKLIGEN gäller för vårt gemensamma kommunalägda flygplatsbolag. Till vår hjälp hade vi Vilhelmina kommuns kommunikatör och du kan läsa resultatet HÄR.

Har du sedan frågor är du välkommen att ställa dem till mig. Jag ska svara så gott jag kan.

Med det vill jag önska alla en trevlig helg. Ser ut att bli värme och det kan vi nu behöva!

 

4 kommentarer
Etiketter: