Regionalt politiskt arbete

Av , , Bli först att kommentera 40

Jag känner mig orolig för det nuvarande regionala politiska arbetet (eller snarare brist på) och Vilhelminas synlighet ute i länet och i landet av nuvarande styrande majoritet, Koalitionen. Och om detta handlar mitt blogginlägg.

För dryga året sedan fick jag äran att kliva på uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd för Vilhelmina kommuns medborgare. Det medförde att jag i mångt och mycket ”flyttade ned” på Plassn där kontoret i förvaltningshuset blev min arbetsplats.

Många är de uppgifter som åläggs kommunalrådet och de innefattar en hel del resande främst i länet, men även ute i landet där Stockholm oftast är resmålet. Men detta gäller inte bara kommunalrådet utan kan likväl innefatta tjänstepersoner och andra politiker. Detta ingår i det regionala politiska arbetet och som enligt mig även måste göras, likväl de uppgifter som åläggs mig på hemmaplan.

Det blir mycket flängande med många möten, kostar skattebetalarna pengar i form av resor och boende och sällan ser man några direkta resultat av dem när man kommer hem.  Naturligtvis ska allt vägas samman och det ska tas noggranna beslut på vad som är försvarbart i det regionala politiska arbetet.

Jag hann ju blott bra med tio månader i ”jobbet”, men visst var det en ”våt dröm” att få komma hem och få berätta att ett regionalt möte resulterat i ett antal jobb eller liknande. Något sådant blev det inte, men jag skulle vilja lyfta några ”regionala” händelser och be er fundera över dem.

Just nu pågår ett projekt där Vilhelmina kommun ingår och som jag berättat om tidigare: En kommun fri från våld. Ett projekt där vi blivit tillfrågade att gå med tack vare framsynta tjänstemän och politiker. Ett projekt som genererar resurser både i form av pengar, men även i kunskap som tillförs oss och som vi kan använda i vårt dagliga arbete inom bl.a Un och Soc.

Vilhelmina kommun är nu ”ensam” kommun i Västerbotten som arbetar för att det samiska parlamentet ska etableras i Vilhelmina. Är det en slump?

Tack vare ett gediget regionalt arbete tillsammans med tjänstemän där vi via olika medier framhållit fördelarna med Vilhelmina som placeringsort och en politisk uppslutning där vi på ort och ställe vid olika plenum träffat parlamentsledamöterna och talat för vår sak har bidragit enligt min mening. Tillsammans är nyckelordet och jag hoppas på att Koalitionen som nu styr fortsätter i samma anda, ”ända in i kaklet” som det förra Socialdemokratiska styret. Mardrömmen vore en jämn omröstning där vi ”stupar” på någon/några röster och vi inte känner oss ha löpt linan ut.

I veckan är det Västerbotten på grand nere i Stockholm. Den enskilt största satsningen från Region Västerbotten och som hålls varje år. Den är ifrågasatt bl.a utifrån ekonomiska aspekter, men som jag skrev ovan måste varje kommun göra sina bedömningar. Det är även den största regionala arenan för Västerbotten och dess kommuner och de flesta brukar åka ned ”imorgon” på själva invigningen.

Det ska även delas ut stora Grandpriset (tisdag 22/1) och i år är det 13 personer/ företag eller organisationer som är nominerade till detta pris.

Glädjande är att tre av dessa från Vilhelmina: Stalon AB, Ida Oderstål och det lilla företaget Stalo Adventure.

Mindre glädjande är att Vilhelmina kommun inte representeras politiskt. Kommunchefen närvarar, men inte kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådet Annika Andersson (C).

Vi har duktiga, ambitiösa företagare som uppmärksammas med nomineringar, men även med chans att få ta emot Västerbottens mest hedrande pris inom företagandet, men ingen politisk representation från kommunen?

Företagarna ska hyllas som sig bör, och även tjänstemännen, men bakom dessa finns politiker och politiska beslut. Ett samspel och återigen: TILLSAMMANS. Och det är den bilden vi ska sprida ut i regionen. Ut i landet. I Vilhelmina jobbar vi TILLSAMMANS. Företag och kommunens tjänstepersoner och politiker. Det ger resultat i längden och skapar jobb och tillväxt i vår kommun.

Vi löser inte de stora utmaningarna och problemen enbart på hemmaplan och än vad vi tycker om det så är inte Vilhelmina mittpunkten i vår regionala/nationella omvärld. Vi måste ge oss ut till de arenor som erbjuds och de är sällan i Vilhelmina. För det är där vi träffar våra medspelare och de som delar våra utmaningar, men även de makthavare som äger frågorna och har något att säga till om.

Vilhelmina kommun har under lång tid framhållits som kommun i olika regionala sammanhang och det har iaf jag märkt då jag varit ute på mina resor och möten, men nu befarar jag att vi håller på att halka efter och det oroar mig.

Jag välkomnar en debatt och har även påtalat mina farhågor till kommunalrådet, men vi delar inte uppfattning i frågan.

Klart och kallt (-20) i Saxnäs denna måndag.

 

Bli först att kommentera

Regionalt högnivåmöte

Av , , Bli först att kommentera 24

Så har du arbetet rullat igång efter julen och jag hoppas alla har haft en bra ledighet.

Jag påbörjade min ledighet med en rätt så kraftig förkylning som förtog en del, men den gick över och nu känns det riktigt bra.

Före jul berättade jag om en motion jag skrivit och även om det arbete som lagts ned på att försöka komma någon vart med problemen vi fått i våra trakter med plogningen av de enskilda vägarna. Bl.a om mitt möte med länsstyrelsens tjänstemän där vi diskuterade frågan.

Idag tisdag är jag på väg ned till Plassn för ett högnivåmöte med kommunpolitiker från våra grannkommuner, Länsstyrelsen med landshövding Magdalena Andersson och regionchefen för Trafikverket. På agendan står just denna fråga om plogningen.

Vi får se vad det leder till…

Imorgon onsdag ska jag ned på det första mötet med PKB, Primärkommunala beredningen som är ett av de beslutande organen i den nya regionkommunen. Ett viktigt möte, men framförallt intressant då nya riktlinjer ska dras och den nya organisationen ska landa.

Jag återkommer.

Ha det gott!

 

Bli först att kommentera

Maraton i kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 16

Efter en dag som börjat kl 08 och som slutade strax före 24 så kändes kroppen lite mosig.

Morgonen började med ett extra KS föra tt kl 10 starta upp i ett fullmäktige.

Sista fullmäktige för året. Första fullmäktige med den nya majoriteten. Spänningen var på topp!

Ny ordförande med klubban som gjorde bra ifrån sig på det hela taget. Inte helt lätt att sätta sig mitt framför folket både i sal och direktsändning.

Några axplock från dagen/kvällen:

Allmänpolitisk debatt

Jag drog lite historia efter valet och passade på att gratulera F! till sina framgångar. Både valresultat, men även till att ha lyckats förhandla sig till ordinarie poster i styrelse och nämnder. Inte illa. Sossarna och Lövfen hade inte gjort det bättre.

En stor del av min tid behandlade jag det regionala arbetet där jag ser brister i engagemang från Koalitionen och dess främsta företrädare.

Jag har skrivit om det tidigare och hur Vilhelmina många gånger framstår som en kommun som står på tårna och vill framåt. Vi har drivit på. Ibland själva, ibland med andra. Det har gett resultat där vi är med i projekt med allt vad det innebär i form av att få ta del av olika resurser.

R10, En kommun fri från våld, plogningen av enskilda vägar och nu sist den digitalisering som vi nu genomför i vår kommun och förvaltning. Vi är med och påverkar i frågor som rör vår kommun och landsände.

Förra veckan var jag nere på Regionfullmäktige och en av de stora frågorna som där behandlas är det nya kollektivtrafiksystemet som ska sjösättas. En fråga som splittrar vårt län med både vinnare och förlorare.

Vilhelmina har en mycket hög kostnad för denna trafik i förhållande till sin folkmängd och här skulle jag behöva hjälp. Jag sitter på den ”röd/gröna” sidan, men det finns även en allianssida och det vore tacknämligt om min motsvarighet drev på även denna sida. Vi är nämligen två representanter från Vilhelmina. Undertecknad och Annika A (C).

Budget

Vi står inför stora utmaningar ekonomiskt där man kort kan säga att det är på intäktssidan som ställt till det hela och att vi inte har en regering med en budget gör inte saken bättre.

MEN vi kan konstatera att vi levt på en boostad ekonomi med hög finansiering, men där vi inte sett över den kommunala kostymen som är för stor. Ett jobb måste göras med kommunens kostnadssida.

Ett stort ansvar vi som förra majoritet får ta på oss via våra lagda budgetar, och det är inte frågan om att krypa från ansvar. Ett sätt är att rätta till det hela och ta tag i de problem som finns.

Tre förslag till budgetar hade kommit in. Från oss, Framtid Vilhelmina (S+V), Koalitionen (F!+ Pa+ C+ Kd+M) och SD. Det var på ren och skär god vilja att vi släppte fram SDs blad till fullmäktige då det lämnades fram i fredags och sålunda inte gått igenom den beredning som ALLT material som kommer till fullmäktige ska göras.

Den budget som presenterades oss från Koalitionen har ett ramverk/sifferverk som i mångt och mycket är detsamma som vårat egna förslag då de bygger på siffror vi fått fram från vår ekonomiavdelning, men det finns en viktig skillnad och det är på resultatet för år 2019.

I år pekar prognos och siffror på ett underskott på ca 36 miljoner. Nästa år på ett minus på ca 31 miljoner. Detta är allvarliga siffror och som kräver omedelbara analyser och åtgärder vilket vi föreslår i vår budget.

Under den budgetprocess som nu varit upptäckte jag även att stora delar av Koalitionens budget är ett plagiat av budgetdokument från Nordmaling. Helt i sin ordning enligt dem och ”varför uppfinna hjulet på nytt”…

Hafsigt och slarvigt enligt mig och ett bevis på att man inte tar budgetjobbet på allvar. Det är trots allt det viktigaste dokument vi har inom kommunen.

Vindkraftsetableringar Gråtanliden/Högbränna

Här råder en oenighet där vi Socialdemokrater ser att Gråtanliden/Högbränna skulle kunna lämpa sig för vindkraft. Vi ser möjligheter till jobb, men även att vi ska bidra till förnybara energikällor. Koalitionen var emot.

LSS 9:8

Bygget går vidare, men vi återremitterar till kommunstyrelsen de extra anslag på 5 miljoner för en konekvensbeskrivning.

Beredning skolans lokaler

Återremitteras där Utbildningsnämnd och kommunstyrelse ska få säga sitt om beredningens förslag.

Granbergsfastigheterna /DIÖS

Minoritetsåterremiss för att beredas bättre om fastigheternas standard.

Grön ÖP/LIS-plan

Vilhelmina kommun har numera en modern Översiktsplan och LIS-plan (kanske den modernaste i Sverige) som ger en fingervisning om hur vi ser på markanvändningsfrågor i vår kommun. Äntligen i mål med detta arbete! Jätteskönt!

Renhållningsförordning

Även här en ny, modern variant som diskuterats under många år.

Folkomröstning om naturreservat

Blir ingen folkomröstning, men vi skickar namnunderskrifterna till Länsstyrelsen.

Överförmyndarnämnd

I Vilhelmina har vi haft en överförmyndare, men ny bildas en nämnd i Lycksele där tanken är att Vilhelmina ska ingå. I valen till denna nämnd var vi inte riktigt överens.

Vi anser att detta är ett jobb som kräver sin man/kvinna då det är komplicerad lagstiftning det är frågan om och många gånger med människor som är ytterst sårbara. Det ligger i ämbetets natur och många gånger frågan om människor som inte anses ”kunna ta hand om sig själva” utan behöver hjälp från samhället. Vi hade gärna sett att en person med erfarenhet inom detta skulle valt som ordinarie och en ersättare som kunnat skolas in i uppdraget. Som nu är blir både ordinarie och ersättare nya människor utan dessa erfarenheter.

Mer behandlades under mötet och för den som vill finns den inspelad och på länk så har du tråkigt. Än är inte länken utlagd, men du kommer att finna den här.

Långt blogginlägg, men det var mycket denna dag.

Bli först att kommentera

Motion om plogning av de enskilda vägarna

Av , , 5 kommentarer 26

Ingen fråga har engagerat vare sig våra medborgare som mig personligen om plogningen av de enskilda vägarna.

Jag har ägnat åtskilliga samtal och timmar på detta.

Samtal med förtvivlade människor, infrastrukturminister, entreprenörer och trafikverk.

På min absolut sista dag som kommunalråd hade jag ett möte med länsstyrelsen och där lyftes frågan och vi bad om hjälp och hjälpen kom i forma av att även landshövding Magdalena Andersson är inkopplad. Med en tidigare bakgrund inom rikspolitiken och ett mycket brett kontaktnät känns det som en bra medspelare.

Den 8/1 har jag blivit kallad till ett högnivåmöte med bl.a henne och folk från Trafikverket där frågan åter kommer att lyftas.

I väntan på detta skrev jag en egen motion i detta ämne och som igår antogs på Vilhelmina arbetarkommuns representantskapsmöte och kommer sålunda att skickas till vår Distriktsårskongress i vår.

Jag kan känna att det kan vara som ett slag i luften, men vi måste göra allt vi kan för att få till en lösning i detta.

För den som är intresserad kan du gå in och läsa den här.

Idag kör vi ett Kommunfullmäktige och det kan bli spännande med en del högaktuella punkter.

5 kommentarer

Digitala Västerbotten

Av , , 4 kommentarer 22

Igår var hela kommunstyrelsen KS, med på en dag nere i Umeå som handlade om framtidens digitalisering. En framtidsfråga av yttersta vikt. Jag har skrivit om detta tidigare och Vilhelmina ligger långt framme i digitaliseringen och ses som ett föredöme i frågan och under dagen hörde jag Vilhelmina lyftas fram gång på gång. Ett kvitto på gott arbete från såväl politik som tjänstepersoner och även ett inspel i den debatt som ibland råder över det regionala arbetets vara eller inte vara.

Vi står inför ett paradigmskifte/systemskifte där digitaliseringen sedan något årtionde gjort sitt intåg och vi ser en revolution med förändrade beteenden.

En smartphone finns numera i var och varannan ficka och vi har omedvetet digitaliserat oss.

Google maps, Booking.com. Beställa pizza eller middagsmaten via en app är mer eller mindre vardag. Det finns snart appar för allt.

Detta gäller även kommunen och dess verksamheter.

Söka stöd och tillstånd. Få hjälp på distans via kamera och bredband.

I Saxnäs håller ett Samhällsrum på att växa fram. Den som vill och KAN ska kunna ta en del prover via det virtuella vårdrummet. I ett rum bredvid kan du via kamera stämma möte med Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan på distans. Allt helautomatiserat så det som krävs är att du är i rummet på den tid som avtalats.

Positivt/negativt? Jag ser möjligheterna där vi i glesbygden kan få tillbaka en del statlig service, men även sådant som vi måste hålla kolla på så att vi inte hamnar ännu mer ute i periferin.

Vad tycker du?

Bilden kan innehålla: 3 personer, personer som sitter

4 kommentarer

Fullmäktiggrupp och sölkorvar

Av , , 3 kommentarer 21

Igår måndag hade vi fullmäktig grupp, dvs alla vi som sitter i Vilhelmina kommuns fullmäktige (kommunens riksdag) fick oss information till livs. Vi hade även partivisa diskussioner där vi gick igenom de idag kända ärenden som kommer upp på fullmäktige den 10:e december. Några punkter från dagens möte:

* Dragning från Utbildningsförvaltningens chef om den delrapport som ska avges ang. beredning om skolans framtida lokaler. En sammanställning som alla partier nu ska få chans att tycka till om.

* En dragning från vår kommunikatör Emma Sandström om planer på ett nytt varumärke för Vilhelmina. Vad är det för känsla vi vill förmedla då vi träffar på folk som inte vet något om Vilhelmina?

På eftermiddagen drog sig de olika grupperna tillbaka och vi gick igenom det sista med vår budget som vi la fram (idag på KS, men den ska jag ägna ett eget inlägg om).

En sak som kan anses som en petitess, men som jag fullt vill lyfta är hur dåligt folk är på att passa tider och kommer insläntrande in då möten påbörjats. Alla kan vi vara sena, men det finns de som är notoriskt sena och de tycker jag kan ta och fundera på detta OM de råkar läsa dessa rader.

 

3 kommentarer

Skridskois i Saxnäs

Av , , 2 kommentarer 20

Ber om att det nu får frysa på ordentligt innan det kommer en massa snö….

IMG_20181118_125411_809

2 kommentarer

Nu kör vi!

Av , , 5 kommentarer 33

Efter att ha lett det sista Kommunstyrelsemötet i veckan packade jag ihop mina sista pinaler på kontoret igår.

10 månader går fort och nu tar den nya majoriteten (Koalitionen) bestående av de fem partierna, Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna, Feministiskt alternativ och Politiskt alternativ över.

Vi Socialdemokrater och Vänsterpartiet (Framtid Vilhelmina) går i opposition.

Som kommunstyrelsens vice ordförande kommer jag att tillsammans med mina kamrater leda vår del av oppositionen och tack vare den debatt och det motstånd vi förde i Kommunfullmäktige innebär det att jag har möjlighet att ta tjänstledigt (vilket jag gjort) för att jobba politiskt och kommer att vara tjänstledig en dag i veckan.

Alla partier har skyldighet att föra fram sitt partis politik och så kommer även vi i oppositionen att göra.

Vi Socialdemokrater har ett partiprogram vi gått fram med och även en ideologi som vi framgent kommer att driva. Ibland kommer vi att ha gemensamma ståndpunkter med majoriteten, men inte alltid och då kommer vi att driva våra frågor. Det är vi skyldiga våra väljare och Vilhelminabor.

Ett givande och tagande, men alltid med respekt.

Jag tycker att vi ska fokusera på morgondagen och framtiden, men en liten tillbakablick hade jag till sist tänkt göra på vad som hänt under dessa fyra år och under det styre som varit och vad vi åstadkommit tillsammans inom Vilhelminapolitiken.

* Trygghetsboendet inne på Plassn och som invigdes här i oktober.

* Ett gediget arbete (Två beredningar gjorda) med utvecklingen av våra bägge fjälldalgångar där ett nytt reningsverk byggts i Kittelfjäll.

* Bolagisering av South Lapland airport och utveckling av en ”ny”, längre start och landningsbana.

* Uppstart och snart spaden i jorden av ett LSS 9:8-hem för barn inom autismspektrat.

* Beredning barn och ungas mående (under pågående)

* Beredning skolans framtida lokaler (under pågående)

* Vilhelmina kommun värd och ordförandekommun under 2018

* Uppstart av en kommunal arbetsmarknadsenhet

‘ Ansökan i Södra Lapplands samordningsförbund

* Och mer därtill……

Med det sagt så blickar vi mot framtiden och kör stenhårt framåt.

Ha det gott allihop!

5 kommentarer

Het och lång debatt om vice kommunalrådsposten.

Av , , Bli först att kommentera 36

Ett långt manglande på kommunfullmäktige där vi i den blivande minoriteten opponerade kraftigt mot att man från den snart styrande majoriteten skulle lägga ”rabarber” på Vice kommunalrådsposten. En post som sedan länge följt med oppositionen.

Igår skrev jag ett inlägg om hur vi resonerade där.

Det blev som sagt en bitvis het debatt, men till slut nådde vi en ”förlikning” där Annika A (C) och majoriteten gick oss till mötes mot att vi kommande kommunstyrelse kommer att väcka ett ärende om att utreda ett delat ledarskap.

Jag tackade och tackar Annika och majoriteten för att de lämnade denna öppning och jag ser det trots allt som att vi kommit så pass långt i Vilhelminapolitiken att vi kunnat lösa detta utan att äventyra det samarbete vi trots allt alla vittnat om.

Nu är jag totalt slut och ska gå och lägga mig.

Tack till alla för denna gång!

Bli först att kommentera