Årstämma SRFF i Övik

Av , , Bli först att kommentera 8

Det finns många regionala flygplatser ute i vårt stora, avlånga land som har dåligt med alternativ inom kollektivtrafiken.

Flyg är det enda alternativet för oss för någorlunda rimliga resor. För företag, turism och privatpersoner.

Som ordförande i vårt kommunala flygplatsbolag, South Lappland airport (SLAAB) är jag tillsammans med vår egna ledningen och andra regionala flygplatsbolag på vår gemensamma förening, SRF (Svenska Regionala Flygplatser) årsstämma i Övik.

Viktiga frågor för vår region.

Bli först att kommentera

R10, Gymnasium och fjällbussar

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår fredag styrelsemöte med R10 på Anisa i Lycksele med viktig diskussion om framtidens gymnasieskola med bra föredragningar:

* Gymnasieorterna inom R10 är måna om sina skolor
* Gymnasieskolorna viktiga för att behålla våra ungdomar i Inlandet.
* Gymnasieskolorna inom R10 är jämförelsevis dyra vilket ger en hög ”prislapp” (IKE)
* De orter som inte har gy.skolor ser höga kostnader (IKE) för gymnasieutb. som belastar ansträngda kommunala ekonomier
* Till syvende och sist väljer ungdomarna SJÄLV var de vill gå sin gy.utbildning.

Samarbete mellan våra kommuner MYCKET viktigt för att komma fram i denna fråga.

En annan fråga som jag drivit under årens lopp är finansieringen av de tre ”fjällbusslinjerna” i Sorsele (Ammarnäs), Vilhelmina (Klimpfjäll och Kittelfjäll) och Dorotea (Borgafjäll).

Men jag gör det inte ensamt utan tre fjällkommuner, Vilhelmina, Sorsele och Dorotea driver det även som en gemensam fråga i det regionala arbetet i den framtida finansieringen av våra fjällbusslinjer.

Undertecknad, Kjell Öjeryd (V) Sorsele och Greger Lindqvist (S) Dorotea sökte stöd i från våra kamrater i R10-gruppen och det fick vi. Känns bra!
Nu får framtiden utvisa vad som händer. Bollen ligger hos regionen.

I helgen kör vi en distriktskongress med Västerbottens Socialdemokrater!

Bilden kan innehålla: 3 personer, personer som ler, personer som står och kostym

 

Bli först att kommentera

Kongresshelg

Av , , Bli först att kommentera 20

Så sitter jag på planet hem mot norr, Vilhelmina och slutligen bil upp till Saxnäs. Några hektiska dagars kongress är avslutade och jag känner mig ganska mör.

Vi har kongress vartannat år och detta år var det sagt att det inte skulle behandlas några motioner utan vi jobbade med vårt interna partiprogram.

Rent konkret innebar det att vi tillsammans i de olika delegationerna har suttit och jobbat med dessa texter och olika formuleringar för att de ska passa in med den politik vi vill driva. Sedan har det yrkats ändringar och förslag ute i plenisalen.

Jag kan tycka att det är ett väldigt ineffektivt sätt att jobba och hade gärna sett att man delat upp texterna, förslagsvis i dess tre olika kapitel i utskottsgrupper. Gett dessa grupper ett antal timmar att nå konsensus och sedan tagit det resterande ute i plenisalen. Då hade vi sparat inne ett antal timmars debatt och undvikit omröstningar om div. petitesser. Ord bär mening, men i en del fall blir det lite extremt petigt.

Partiledning har varit på plats och det är alltid trevligt att få träffa dem och få en pratstund, informella korridorsnack och de ska INTE underskattas. Jag fick mig en pratstund med både Infrastrukturminister Tomas Eneroth och landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Även våra ”egna” riksdagsledamöter, Björn Wiechel, Helen Pettersson, Åsa Karlsson och Isak From var med oss och det är ett tight Västerbottensgäng som varit nere (17 ombud + några från distriktskansliet). Nya rookies och gamla rävar har blandats i en salig röra. Män och kvinnor.

På den allmänpolitiska debatten var jag uppe och talade om vikten av våra regionala flygplatser. Malin Malm från Umeå pratade glesbygdspolitik och vikten av att hålla ihop stad och landsbygd och Fredrik Stenberg, Skellefteå talade också infrastruktur men med betoning av järnvägen.

Med två minuters talartid hinner man inte säga mycket utan måste försöka få en kärna och konkreta frågor.

En slutsats jag drar av denna flera timmar långa debatt var att huvudämnet i debatten var just landsbygdspolitik, tätt följd av infrastruktur och miljö. Januariavtal och regeringsbildning nämndes i stort sett inte över huvud taget.

Första kvällen (fredag) drog ut på tiden och vid 02 på natten kändes det skönt att få lägga sig i sängen för att få sig några timmars sömn.

Lördagen bjöd på idel debatter för att något försenat övergå i kongressfest. Mycket trevligt att få lite samvaro under festligare former.

Ett sista pass nu idag söndag och de sista skrivningarna togs.

Talen har varit många från olika partiföreträdare och det mest ”inspirerande” stod nog både Statsminister Stefan Lövfen, men även Los ordförande Karl- Petter Thorvaldsson för. Den sistnämnde måste nog sägas vara en riktig agitator och rev ned rungande applåder så till den milda grad att filmkameran började skaka och darra. Mäktigt.

Nu laddar jag om. Jobb med barnen på skolan i morgon.

Bli först att kommentera

Glesbygdsröst på Sossekongressen i Örebro

Av , , 9 kommentarer 18

Idag drar Sossarnas 40:e kongress igång här i Örebro.

Jag sitter med från Vilhelmina som ett av ombuden från Västerbotten.
Tillsammans med Fredrik Stenberg från Skellefteå och Malin Malm från Umeå ska jag upp i talarstolen på den allmänpolitiska debatten ikväll. Alla tre kommer vi att försöka spegla vårt Västerbotten och våra väljare.
Fokus för oss kommer att ligga på landsbygd och infrastruktur; tåg och flyg. De utmaningar och möjligheter vi ser inom detta område och utifrån våra förutsättningar. Stort län med stora avstånd. Landsbygd, glesbygd.
Med 2 minuters talartid var gäller det att få fram en kärna. Inte helt lätt.

Mer kommer under helgen då jag kommer att lägga ut en del (på Facebook dock). Men SVT kommer att sända hela kongressen.

Jag kommer sedan när tid finnes att återkomma på denna sida, men kollar av den med jämna mellanrum om DU vill framföra något.

Välkommen att delta!

9 kommentarer

LEADER Lappland

Av , , 3 kommentarer 16

För några veckor sedan fick jag ett telefonsamtal och en frågeställning om jag var villig att sätta mig i styrelsen för LEADER Lappland. Jag har för länge sedan varit i kontakt med denna förening och måste ärligt säga att det inte varit direkt positivt.

Mitt svar blev att få fundera på saken och återkomma.

Vad är då LEADER?

Kort förenklat kan man säga att det är en del i hur EU fördelar ut ekonomiska medel ur sina strukturfonder i sina medlemsländer via sk. LEADER-områden. I Sverige finns det 48 områden och Vilhelmina hör tillsammans med 7 andra Inlandskommuner till LEADER Lappland.

LEADER kommer från franskan och betyder, Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale och betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

”Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.”

Det är ett sätt att jobba där företag, kommuner och föreningar kan söka ekonomiska stöd och dessa ansökningar går då in till LEADER Lappland som består av en styrelse med folk från alla kommuner och från tre olika områden: Offentlig, privat och ideell. Dessa bildar ett LAG, En Lokal AktionsGrupp och som är de som utifrån ansökningarna prioriterar dessa för att sedan gå vidare till jordbruksverket som tar beslut om bifall eller avslag.

Med andra ord är det Jordbruksverket som tar besluten, men vi ”gräsrötter” som prioriterar och förordar. Så har jag förstått det hela.

Man jobbar i programperioder (nuvarnade är 2014-2020) och denna period förfogar man över ca 41 miljoner. Denna programperiod snurrar med andra ord på sista versen och vi får se hur det blir framöver då denna är slut.

Hur blev det då med mitt ställningstagande?

Jag funderade och hörde mig för om detta och mina farhågor visade sig vara sanna, MEN de härrörde sig från den förra programperioden som upplevts som byråkratisk, krånglig och allmänt jobbig. Tyvärr är det något som man nu i denna period fått dras med och som ligger det hela till last. Det har även bitvis varit dåligt med representation i föreningen och jag vill inte bidra till den bilden. Tar jag på mig något ska jag fullfölja det hela.

Min fråga var OM man trodde att jag kunde göra någon nytta?  Jag har varken tid eller lust att sitta med något för bara ”sittandets skull”.

I onsdags var jag på mitt första styrelsemöte och det kändes bra och spännande och jag lär få anledning att återkomma i ärendet.

Små/stora projekt? Företag eller ideella föreningar? Sitter du/ni med frågor och funderingar utifrån det syfte som finns längre upp i texten tycker jag att du/ni ska gå in via länkarna. Du/ni har bara att vinna på läsa igenom det hela. Har du frågor så hör av dig. Antingen till vår verksamhetsledare Lovisa eller till undertecknad.

3 kommentarer

Kollektivtrafikkurs

Av , , 1 kommentar 23

Sedan fjolåret har jag suttit med i Länstrafiken Västerbottens styrelse och fått ta del av vad som görs inom kollektivtrafiken och bussgods. Två viktiga delar då bränslepriser och miljö är högaktuella och ska vi klara av de utmaningar vi står inför då det gäller miljön, men även att kunna utveckla vår landsbygd så är kollektivtrafiken otroligt viktig enligt mig. Men som allt annat är det mycket att sätta sig in i och därför tog jag chansen att förkovra mig i ämnet då tillfälle gavs.

Idag har jag sålunda varit nere på en kollektivtrafikkurs nere i Stockholm som hållits av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting (vilket snart lär ändras då vi går in i regioner….)

Full rulle och ämnena för dagen:

* Kollektivtrafikens aktörer – vilka är det?
* Vilka lagar och regler styr?
* Resenären i fokus! Så reser vi och det här behöver vi
* Kollektivtrafiken i siffror – så ser det ut
* Infrastrukturplanering och bebyggelseplanering
* Linjeläggning, turtäthet, enkelhet och framkomlighet
* Upphandling och avtalsformer
* Framtidsspaning – vad är på gång?

En väldigt intressant dag, med några guldkorn var det och föreläsningen om Linjeläggning osv. var nog den som gav mig mest aha-upplevelse.

Det var en doktorand från K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som visade oss problematiken och utmaningarna med att lägga ut kollektivtrafiklinjer och vad som händer när man ruckar på omloppstider för tex. bussar som ska gå fram och åter. En minut här och där kan få väldigt stora följder i de resurser som måste sättas in.

Vi fick även via mentometer gissa oss till med olika scenarier och vad som enligt forskning ger mest ”pang för pengarna”, men även vad folk värdesätter då det gäller kollektivtrafik.

Många trodde att priset var en stor faktor, men det visade sig att pålitlighet är den främsta faktorn då det gäller kollektivtrafik och det som folk värdesätter mest. Något att tänka på.

Ett 40-tal deltagare uppdelade på på olika bord där vi var 6 st runt vårat bord. Ensam norrlänning (jag var ensam deltagare norr om Västernorrland) och det märktes i diskussionerna och bitvis var det mycket fokus på kollektivtrafiken inom storstäderna. Jag lyssnade, men fick även chans att delge ”min” syn på kollektivtrafiken. Nog så viktigt och de konstaterade att vi hade olika utmaningar.

Nu sitter jag på Terminal 3 på Arlanda och väntar på mitt plan som går 19:15. Buss och tåg göra sig icke besvär en sådan här gång, men det tar vi en annan dag.

1 kommentar

Lägga ner eller inte?

Av , , 2 kommentarer 18

Jag har inte skrivit på min blogg på väldigt länge, närmare 1 ½ månad närmare bestämt.

Lusten har helt enkel inte infunnit sig. Och varför det då?

Helt enkelt för att jag har funderat på detta med skrivande på sociala medier och vad dessa tjänar till? Jag gillar inte den utveckling jag ser, men då måste jag fundera om jag ska göra något åt den eller lägga ner?

Härom dagen fick jag ett mail som jag besvarade och nu känner jag det vara dags att börja skriva igen. Vad jag däremot ska försöka med är att hålla ned längden på texterna, men det är svårt ibland.

Mer blir det inte för denna gång, men jag hoppas du vill vara med.

Ha det gott allihop!

2 kommentarer

Regionalt politiskt arbete

Av , , Bli först att kommentera 44

Jag känner mig orolig för det nuvarande regionala politiska arbetet (eller snarare brist på) och Vilhelminas synlighet ute i länet och i landet av nuvarande styrande majoritet, Koalitionen. Och om detta handlar mitt blogginlägg.

För dryga året sedan fick jag äran att kliva på uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd för Vilhelmina kommuns medborgare. Det medförde att jag i mångt och mycket ”flyttade ned” på Plassn där kontoret i förvaltningshuset blev min arbetsplats.

Många är de uppgifter som åläggs kommunalrådet och de innefattar en hel del resande främst i länet, men även ute i landet där Stockholm oftast är resmålet. Men detta gäller inte bara kommunalrådet utan kan likväl innefatta tjänstepersoner och andra politiker. Detta ingår i det regionala politiska arbetet och som enligt mig även måste göras, likväl de uppgifter som åläggs mig på hemmaplan.

Det blir mycket flängande med många möten, kostar skattebetalarna pengar i form av resor och boende och sällan ser man några direkta resultat av dem när man kommer hem.  Naturligtvis ska allt vägas samman och det ska tas noggranna beslut på vad som är försvarbart i det regionala politiska arbetet.

Jag hann ju blott bra med tio månader i ”jobbet”, men visst var det en ”våt dröm” att få komma hem och få berätta att ett regionalt möte resulterat i ett antal jobb eller liknande. Något sådant blev det inte, men jag skulle vilja lyfta några ”regionala” händelser och be er fundera över dem.

Just nu pågår ett projekt där Vilhelmina kommun ingår och som jag berättat om tidigare: En kommun fri från våld. Ett projekt där vi blivit tillfrågade att gå med tack vare framsynta tjänstemän och politiker. Ett projekt som genererar resurser både i form av pengar, men även i kunskap som tillförs oss och som vi kan använda i vårt dagliga arbete inom bl.a Un och Soc.

Vilhelmina kommun är nu ”ensam” kommun i Västerbotten som arbetar för att det samiska parlamentet ska etableras i Vilhelmina. Är det en slump?

Tack vare ett gediget regionalt arbete tillsammans med tjänstemän där vi via olika medier framhållit fördelarna med Vilhelmina som placeringsort och en politisk uppslutning där vi på ort och ställe vid olika plenum träffat parlamentsledamöterna och talat för vår sak har bidragit enligt min mening. Tillsammans är nyckelordet och jag hoppas på att Koalitionen som nu styr fortsätter i samma anda, ”ända in i kaklet” som det förra Socialdemokratiska styret. Mardrömmen vore en jämn omröstning där vi ”stupar” på någon/några röster och vi inte känner oss ha löpt linan ut.

I veckan är det Västerbotten på grand nere i Stockholm. Den enskilt största satsningen från Region Västerbotten och som hålls varje år. Den är ifrågasatt bl.a utifrån ekonomiska aspekter, men som jag skrev ovan måste varje kommun göra sina bedömningar. Det är även den största regionala arenan för Västerbotten och dess kommuner och de flesta brukar åka ned ”imorgon” på själva invigningen.

Det ska även delas ut stora Grandpriset (tisdag 22/1) och i år är det 13 personer/ företag eller organisationer som är nominerade till detta pris.

Glädjande är att tre av dessa från Vilhelmina: Stalon AB, Ida Oderstål och det lilla företaget Stalo Adventure.

Mindre glädjande är att Vilhelmina kommun inte representeras politiskt. Kommunchefen närvarar, men inte kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådet Annika Andersson (C).

Vi har duktiga, ambitiösa företagare som uppmärksammas med nomineringar, men även med chans att få ta emot Västerbottens mest hedrande pris inom företagandet, men ingen politisk representation från kommunen?

Företagarna ska hyllas som sig bör, och även tjänstemännen, men bakom dessa finns politiker och politiska beslut. Ett samspel och återigen: TILLSAMMANS. Och det är den bilden vi ska sprida ut i regionen. Ut i landet. I Vilhelmina jobbar vi TILLSAMMANS. Företag och kommunens tjänstepersoner och politiker. Det ger resultat i längden och skapar jobb och tillväxt i vår kommun.

Vi löser inte de stora utmaningarna och problemen enbart på hemmaplan och än vad vi tycker om det så är inte Vilhelmina mittpunkten i vår regionala/nationella omvärld. Vi måste ge oss ut till de arenor som erbjuds och de är sällan i Vilhelmina. För det är där vi träffar våra medspelare och de som delar våra utmaningar, men även de makthavare som äger frågorna och har något att säga till om.

Vilhelmina kommun har under lång tid framhållits som kommun i olika regionala sammanhang och det har iaf jag märkt då jag varit ute på mina resor och möten, men nu befarar jag att vi håller på att halka efter och det oroar mig.

Jag välkomnar en debatt och har även påtalat mina farhågor till kommunalrådet, men vi delar inte uppfattning i frågan.

Klart och kallt (-20) i Saxnäs denna måndag.

 

Bli först att kommentera

Regionalt högnivåmöte

Av , , Bli först att kommentera 26

Så har du arbetet rullat igång efter julen och jag hoppas alla har haft en bra ledighet.

Jag påbörjade min ledighet med en rätt så kraftig förkylning som förtog en del, men den gick över och nu känns det riktigt bra.

Före jul berättade jag om en motion jag skrivit och även om det arbete som lagts ned på att försöka komma någon vart med problemen vi fått i våra trakter med plogningen av de enskilda vägarna. Bl.a om mitt möte med länsstyrelsens tjänstemän där vi diskuterade frågan.

Idag tisdag är jag på väg ned till Plassn för ett högnivåmöte med kommunpolitiker från våra grannkommuner, Länsstyrelsen med landshövding Magdalena Andersson och regionchefen för Trafikverket. På agendan står just denna fråga om plogningen.

Vi får se vad det leder till…

Imorgon onsdag ska jag ned på det första mötet med PKB, Primärkommunala beredningen som är ett av de beslutande organen i den nya regionkommunen. Ett viktigt möte, men framförallt intressant då nya riktlinjer ska dras och den nya organisationen ska landa.

Jag återkommer.

Ha det gott!

 

Bli först att kommentera

Maraton i kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 16

Efter en dag som börjat kl 08 och som slutade strax före 24 så kändes kroppen lite mosig.

Morgonen började med ett extra KS föra tt kl 10 starta upp i ett fullmäktige.

Sista fullmäktige för året. Första fullmäktige med den nya majoriteten. Spänningen var på topp!

Ny ordförande med klubban som gjorde bra ifrån sig på det hela taget. Inte helt lätt att sätta sig mitt framför folket både i sal och direktsändning.

Några axplock från dagen/kvällen:

Allmänpolitisk debatt

Jag drog lite historia efter valet och passade på att gratulera F! till sina framgångar. Både valresultat, men även till att ha lyckats förhandla sig till ordinarie poster i styrelse och nämnder. Inte illa. Sossarna och Lövfen hade inte gjort det bättre.

En stor del av min tid behandlade jag det regionala arbetet där jag ser brister i engagemang från Koalitionen och dess främsta företrädare.

Jag har skrivit om det tidigare och hur Vilhelmina många gånger framstår som en kommun som står på tårna och vill framåt. Vi har drivit på. Ibland själva, ibland med andra. Det har gett resultat där vi är med i projekt med allt vad det innebär i form av att få ta del av olika resurser.

R10, En kommun fri från våld, plogningen av enskilda vägar och nu sist den digitalisering som vi nu genomför i vår kommun och förvaltning. Vi är med och påverkar i frågor som rör vår kommun och landsände.

Förra veckan var jag nere på Regionfullmäktige och en av de stora frågorna som där behandlas är det nya kollektivtrafiksystemet som ska sjösättas. En fråga som splittrar vårt län med både vinnare och förlorare.

Vilhelmina har en mycket hög kostnad för denna trafik i förhållande till sin folkmängd och här skulle jag behöva hjälp. Jag sitter på den ”röd/gröna” sidan, men det finns även en allianssida och det vore tacknämligt om min motsvarighet drev på även denna sida. Vi är nämligen två representanter från Vilhelmina. Undertecknad och Annika A (C).

Budget

Vi står inför stora utmaningar ekonomiskt där man kort kan säga att det är på intäktssidan som ställt till det hela och att vi inte har en regering med en budget gör inte saken bättre.

MEN vi kan konstatera att vi levt på en boostad ekonomi med hög finansiering, men där vi inte sett över den kommunala kostymen som är för stor. Ett jobb måste göras med kommunens kostnadssida.

Ett stort ansvar vi som förra majoritet får ta på oss via våra lagda budgetar, och det är inte frågan om att krypa från ansvar. Ett sätt är att rätta till det hela och ta tag i de problem som finns.

Tre förslag till budgetar hade kommit in. Från oss, Framtid Vilhelmina (S+V), Koalitionen (F!+ Pa+ C+ Kd+M) och SD. Det var på ren och skär god vilja att vi släppte fram SDs blad till fullmäktige då det lämnades fram i fredags och sålunda inte gått igenom den beredning som ALLT material som kommer till fullmäktige ska göras.

Den budget som presenterades oss från Koalitionen har ett ramverk/sifferverk som i mångt och mycket är detsamma som vårat egna förslag då de bygger på siffror vi fått fram från vår ekonomiavdelning, men det finns en viktig skillnad och det är på resultatet för år 2019.

I år pekar prognos och siffror på ett underskott på ca 36 miljoner. Nästa år på ett minus på ca 31 miljoner. Detta är allvarliga siffror och som kräver omedelbara analyser och åtgärder vilket vi föreslår i vår budget.

Under den budgetprocess som nu varit upptäckte jag även att stora delar av Koalitionens budget är ett plagiat av budgetdokument från Nordmaling. Helt i sin ordning enligt dem och ”varför uppfinna hjulet på nytt”…

Hafsigt och slarvigt enligt mig och ett bevis på att man inte tar budgetjobbet på allvar. Det är trots allt det viktigaste dokument vi har inom kommunen.

Vindkraftsetableringar Gråtanliden/Högbränna

Här råder en oenighet där vi Socialdemokrater ser att Gråtanliden/Högbränna skulle kunna lämpa sig för vindkraft. Vi ser möjligheter till jobb, men även att vi ska bidra till förnybara energikällor. Koalitionen var emot.

LSS 9:8

Bygget går vidare, men vi återremitterar till kommunstyrelsen de extra anslag på 5 miljoner för en konekvensbeskrivning.

Beredning skolans lokaler

Återremitteras där Utbildningsnämnd och kommunstyrelse ska få säga sitt om beredningens förslag.

Granbergsfastigheterna /DIÖS

Minoritetsåterremiss för att beredas bättre om fastigheternas standard.

Grön ÖP/LIS-plan

Vilhelmina kommun har numera en modern Översiktsplan och LIS-plan (kanske den modernaste i Sverige) som ger en fingervisning om hur vi ser på markanvändningsfrågor i vår kommun. Äntligen i mål med detta arbete! Jätteskönt!

Renhållningsförordning

Även här en ny, modern variant som diskuterats under många år.

Folkomröstning om naturreservat

Blir ingen folkomröstning, men vi skickar namnunderskrifterna till Länsstyrelsen.

Överförmyndarnämnd

I Vilhelmina har vi haft en överförmyndare, men ny bildas en nämnd i Lycksele där tanken är att Vilhelmina ska ingå. I valen till denna nämnd var vi inte riktigt överens.

Vi anser att detta är ett jobb som kräver sin man/kvinna då det är komplicerad lagstiftning det är frågan om och många gånger med människor som är ytterst sårbara. Det ligger i ämbetets natur och många gånger frågan om människor som inte anses ”kunna ta hand om sig själva” utan behöver hjälp från samhället. Vi hade gärna sett att en person med erfarenhet inom detta skulle valt som ordinarie och en ersättare som kunnat skolas in i uppdraget. Som nu är blir både ordinarie och ersättare nya människor utan dessa erfarenheter.

Mer behandlades under mötet och för den som vill finns den inspelad och på länk så har du tråkigt. Än är inte länken utlagd, men du kommer att finna den här.

Långt blogginlägg, men det var mycket denna dag.

Bli först att kommentera