Politiskt mod och impopulära beslut

Av , , 3 kommentarer 21

Igår tisdag hade vi kommunstyrelse och högst upp på dagordningen var den kommunala ekonomin och hur vi ska bota de underskott vi har (ca -23 miljoner i skrivandets stund) och ser komma i framtiden.

Detta med kommunal ekonomi är i teorin egentligen ganska lätt. Precis som din egna privata ekonomi är det fråga om inkomster och utgifter och att de balanserar med varandra och att inkomsterna är större än utgifterna. Men det är i teorin….

I praktisk verklighet är kommunen ett kolossalt maskineri där alla verksamheter och anställda är kuggar i maskineriet och genom tiden så varierar det mycket i de åtaganden som kommunen står för till sina medborgare. En del är lagstadgat, annat ”fritt”, men likafullt nödvändigt för att vi ska kunna leva i ett drägligt samhälle som är till för var och en.

Vad vi även kan se är att medan statens ekonomi går som tåget, går det betydligt tyngre för kommuner och regioner. Politiska reformer har en tendens att läggas på kommunernas ansvar och som inte alltid får full kompensation för detta från staten.

Att dra ned i våra välfärdssystem är ”lätt”, men till syvende och sist landar de som hamnar i kläm i det nät som sist ska fånga upp dem och det är kommunens nät och detta till stora kostnader.

För vår del lever vi i bygder som dras med stora befolkningsminskningar med minskade skatter och generella statsbidrag till följd och den apparat som byggts upp för ett visst antal innevånare blir för då stor med stora kostnader som konsekvens.

Här har vi i politiken haft ett ansvar att bygga upp välfärden, men även att anpassa den till de invånarantal vi ser i framtiden, dvs att minska kostymen vid behov. Detta är sällan populärt bland medborgarna, men det är här det politiska modet kommer in. Att kunna ta impopulära beslut och stå för dem.

Jag var med och tog beslut om att lägga ned såväl Latikbergs skola som Musikskola för några år sedan och det var inte kul. Två mycket impopulära beslut, men som var nödvändiga. Nu står vi inför nya impopulära beslut.

Jag har skrivit om det förr att vi Socialdemokrater ska ta vårt ansvar då det gäller den ekonomiska politiken och lade tillsammans med V en egen budget som vi presenterade tidigare i år. Någon Koalitionsbudget kom inte utan det blev en budget utan Moderaterna som lade en egen.

Till en början måste jag i ärlighetens namn säga att det var en hel del som skiljde oss åt, bl.a deras föreslagna skattehöjning, men vi har från dag ett haft en utsträckt hand med en ambition att försöka skruva ihop något gemensamt och då Annika Andersson (C)  bildade en budgetberedningsgrupp (BB 20) tackade vi för inbjudan och gick naturligtvis med. I denna grupp har vi nu sedan ett par månader nu jobbat med kommande budget tillsammans med kommunens tjänstemän.

Vi har tagit en del beslut nu som förhoppningsvis kommer att landa i att beredningens förslag antas när de väl presenteras oss politiker för att klubbas i fullmäktige.

Än så länge kan jag bara säga att det kommer att bli en besk medicin med radikala och kännbara neddragningar inom den kommunala verksamheten med bl.a en sänkning av den kommunala ramen (utgiftssidan) med 25 miljoner. Inte roligt, men definitivt nödvändigt och det är nu vi måste plocka fram det politiska modet och stå för våra beslut. Det är vi skyldiga Vilhelminaborna och något annat vore ett misslyckande.

3 kommentarer

Regionledningsmöte med fokus på digitalisering av välfärden

Av , , 3 kommentarer 17

Det pratas mycket om digitalisering i vår nutid och det mest påtagliga är väl hur vi idag använder våra telefoner för att utföra olika tjänster i vår vardag.

Hur kan vi använda den nya teknik, 5G, AI och olika plattformar för att effektivisera men även för att underlätta vår vardag med denna nya teknik?

Under onsdagen drog vi i kommunledningen ned till Umeå för en dag av information och samtal kring digitalisering av välfärden där En representant från Inera började dagen med en genomgång av hur man jobbar inom detta område.

Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner och erbjuder kompetens inom digitalisering för att på så vis stödja I”neraägarnas” verksamhetsutveckling. Ett annat område är att Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Digitalisering av välfärden

System för standardiserad informationshantering

* Nationell patientöversikt

- Standardiserad information
- Tjänsteplattform

* Intygstjänsten
- Lagrar intyg
- Registrera samtycke

Det var mycket som presenterades oss och dagen avslutades med en paneldebatt där mycket klokt kom fram. Bl.a hur dåliga vi är på att avsluta de ”gamla systemet” när vi inför det nya. Vi har lätt för att köra parallella system. Ett exempel jag osökt kom in på är då vi tex införde digitalisering och dokumentation av elevresultat, närvaro, utvecklingssamtal i skolan.

En annan fråga är hur användarvänliga systemen är? Om de inte är det kommer folk att strunta i dem och då blir det liten användning och full effekt uppnås inte.

Nåväl. Jag fraktade mig sedan till Lycksele där lilla mamma fick övernattningsbesök och idag kommer jag att vara med på Länsstyrelsens projekt om våldsprevention.

Sista passet på denna sejour blir att höra på utredningen om Akademi Norr och dess vara eller icke vara. Ska bli intressant.

Sedan blir det upp till fjället!!!

Ha det gott allihop!

 

3 kommentarer

Verksamhetsforum med partiet

Av , , Bli först att kommentera 17

I slutet på denna vecka så styrde jag kosan ned till Stockholm där partiet efter ett kongressbeslut samlat stora delar av sina företrädare till ett verksamhetsforum för att jobba med framtiden och vårt politiska innehåll.

Västerbotten hade en stor delegation. Extra roligt att vi hade med en representant från SSU ÅDV, Lova Gejland!

Verksamhetsforum är ingen enskild satsning eller tillfälligt projekt utan ska ses i ljuset av ett långsiktigt utvecklingsarbete som vi Socialdemokrater tillsammans allihop ska bidra till att utveckla. Vad kan göras annorlunda och bättre?

Genom att träffas, samtala och lyssna på varandra kan vi testa, lära oss och utvecklas till att bli betydligt bättre än vad vi är idag. Detta gjorde vi under dagarna två genom valbara seminarium och gemensamma föreläsningar.

Två bra dagar med likasinnade där jag även tog en chans att prata en del med vår finansminister Magdalena Andersson ang. kommunernas ekonomiska utmaningar och förslaget om nytt avdragssystem för arbetsresor som nu är ute på remiss.

Ett stort grattis till Skellefteå AK och det pris de tilldelats för sitt arbete med sina verksamheter inom sin arbetarkommun och sist

Nu hemma i lägenheten på Plassn. Imorgon träff med Au och samtal om budgetberedning 2020 (BB 20).

IMG_20191110_091520_982

Bli först att kommentera

Full rulle

Av , , 2 kommentarer 10

Just nu är det en hektisk period och därför kommer inläggen med några dagars fördröjning. I måndags drog jag ned till Plassn för en lång sejour som började med en v.ordförandeträff där vi på förmiddagen gjorde ett par verksamhetsbesök och först ut var hemtjänsten som håller till på Solbacken mitt i vårt samhälle.

Här fick vi en dragning om hur läget ser ut för denna mycket viktiga och stora del av den kommunala verksamheten.

Just nu får vi fler och fler äldre och som blir äldre och äldre. Detta tarvar stora resurser i form av olika tjänster till våra äldre.

Vi får en bild av personal som jobbar häcken av sig dagligdags med bl.a extrapersonal och mycket övertid. Fler händer behövs inom vård och omsorg. En utmaning att möta i dessa ekonomiskt kärva tider och här måste vi sätta oss ned och fundera på om det är hållbart i längden med extra personal och övertid med allt vad det innebär, kontra att anställa mer fast personal.

Nästa stopp blev på Lärcentrum och detta är en verksamhet som i mångt och mycket sker lite i skymundan då man i normalfallet tänker på utbildning tänker på våra barn, men med Lärcentrum är det frågan om vuxenutbildning.

Ett arbetsliv är långt och många av oss är det som byter jobb under detta yrkesliv. Ibland bara mellan olika arbetsgivare, men många byter även karriär. Jag själv är ett sådant exempel. Utbildad elektriker som blev målare/mattläggare, företagare för att till sist helt byta riktning till att bli lärare.

Denna dag fick vi vara med på en liten premiär där man just denna dag drog igång en processledarutbildning. Detta tillsammans med Sollefteå som även hade sin verksamhetsansvarig på plats som vi även fick klyva några ord med.

En viktig del av kommunens verksamheter som jobbar med att få vår befolkning anställningsbara och jobba i våra lokala företag och slutligen bidra till vår gemensamma välfärd genom sina skatteintäkter.

Två mycket bra möten med bra samtal.

2 kommentarer

Senaste veckan i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 27

Jag var uppe i Luleå då jag nåddes av det tragiska beskedet om händelserna från Vilhelmina med två unga människors dödsfall i överdoser.

Sedan ett antal år tillbaka har vi haft en oroande trend i Vilhelmina då det gäller våra barn och unga med bl.a många orosanmälningar. Barn och unga mår dåligt med följd av drogmissbruk, brott och våld.

Detta har vi tagit fasta på och tillsatte ifjol en beredning med medlemmar från såväl politik, Kommunstyrelse, Socialnämnd och utbildningsnämnd, men även tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter. Kring detta råder full enighet om att denna trend måste hejdas och beredningens uppgift är att kartlägga det hela, jobba med de frågor som dyker upp och arbeta fram förslag på hur vi ska möta denna utmaning. Både en styrgrupp samt en arbetsgrupp är tillsatt i dagsläget.

Förra veckan hade vi ett möte där vi nu jobbar med en första delrapport som ska delges fullmäktige nu i december.

Ett annat spår vi jobbar med sedan en tid tillbaka tillsammans med bl.a Länsstyrelsen är våldsprevention i Västerbotten. Tjänstepersoner och politiker hand i hand.

Gemensamt för detta preventiva arbete är att det är viktigt och att vi måste samverka med olika aktörer, kommun, region och polis för att nå framgång. Men samverkan i all ära. Vi måste alla i vårt samhälle ta vårt ansvar för att hjälpas åt med denna problematik och de utmaningar vi står inför.  Mycket handlar om attityder och hur vi är förebilder för våra barn och unga.

Dessa tragiska händelser bekräftar för mig vikten av att vi fortsätter att jobba med dessa frågor. Mer än någonsin. Vi har för mycket att förlora i våra barn och unga för att inte göra det.

Jag ska göra allt jag kan. Hoppas att även du gör det.

Bli först att kommentera

Verksamhetsbesök på AME och Volgsjö skola

Av , , Bli först att kommentera 34

I ”Min” grupp (S+V) har vi med jämna mellanrum ordförandeträffar, något som sedan valet blev vice.ordförandeträffar där vi går igenom det senaste läget inom kommunen. Informerar/samtalar med varandra samt har en del verksamhetsbesök.

Gruppen består av ett gäng Socialdemokrater, Undertecknad, Viveka A, K-G A, Annika W och Mikael D. Rune A (V) brukar också vara med, men hade inte möjlighet denna gång då han är bortrest. Kopplingen mellan oss finns mellan de olika nämnderna, fullmäktige och vårt samarbete med Vänstern.

Bra dagar med givande träffar (denna dag inget undantag) och det bästa kan jag tycka är delen med verksamhetsbesöken. Ett tillfälle att få samtala med dem som ”är ute på golvet”. Dom som utför mycket av de politiska beslut som tas.

Det är ingen hemlighet att Vilhelmina kommun befinner sig i ett ekonomiskt kärvt läge och att de närmaste åren kommer att bli de den tuffaste utmaning som vi stått inför och detta kommer att få konsekvenser för alla och envar.

Dagen började med en fika på nyöppnade Stenmans och det kändes bra och det är bara att önska lycka till med verksamheten och hoppas att det blir en bra start och snurr på affärerna. Vi är många som saknat Stenmans.

Efter detta drog vi iväg till AME, Arbetsmarkandsenheten som håller till uppe på Tallåsen. Det är flera olika verksamheter i ett med det gemensamma att det vänder sig mot de allra svagaste i vår samhälle och som kommit långt ifrån arbetsmarknaden.

Hur påverkar Arbetsförmedlingens neddragningar oss? Möjligheter med det nya samordningsförbundet? Hur kan man utveckla verksamheten? Frågorna är många, men de har alla det gemensamma i hur vi kan hjälpa dessa att komma ut in i samhället från ensamhet och innesittande till gemenskap och sysselsättning. Här gäller det att tänka till både en och två gånger hur man hanterar denna verksamhet i framtiden för att det inte ska bli fel.

Samtal och diskussioner med dem som leder verksamheten. Tyvärr kort om tid, men jag tror vi får anledning att komma tillbaka till dem och fortsätta dessa samtal och lyssna av.

Nästa stopp blev med två rektorer på Volgsjö skola där själva verksamheten är mer ”lättdefinierad”.

Vi har den näst dyraste skolan i Sverige per elev och detta kan inte fortgå utan något måste göras och här diskuterade vi skolans möjligheter och utmaningar och hur vi ser på dessa.

För oss är det värdefulla samtal att få lyssna in och ta med i framtida diskussioner och de beslut som trots allt måste tas och jag hoppas att de ute i ”verksamheterna” har samma känsla som vi i att det är viktigt med dessa möten.

Det kommer nya träffar och då hoppas vi få besöka fler verksamheter.

Jag har redan önskningar på två ställen….

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 24

Så var då fullmäktige den 21/10 (läs i måndags) bortgjort och det blev en rätt så stillsam historia.

Men som vanligt finns det några ”guldkorn” där det blev lite debatt.

* Maggan L (V) har i en interpellation skrivit till kommunalrådet ang. osund konkurrens där kommunen handlar mer från den ena än den andra. Ett svar fick hon där det lovades att se över det hela för så ska det inte vara. Bra!

* Delårsrapporten delgavs oss och årets prognostiserade resultat pekar mot minus 23-24 miljoner (om våra pensionsfonder står sig i ungefärligt samma värde per 191231). Absolut inget bra och här krävs krafttag.

* Ofinansierade kostnader för förmåner (fritt kaffe (och inget annat) och friskvårdsbidrag för kommunens anställda)

Här blev det en lång debatt om denna kostnad (ca 800-850 000 kr/år) och man kan säga att det skiljer en hel del i hur man ska se på detta.

Vi står inför ett av de svåraste ekonomiska lägena som Vilhelmina kommun stått inför. Stora neddragningar är av nöden.

Ska man då inte klippa denna kostnad rakt av då?

För mig och mina kompisar i S+V ser vi det inte så.

Först tycker jag att det är olyckligt att Friskvårdsbidraget ingår i detta. Tittar man på delårsboklsutet så har sjukskrivningarna bland kommunens 8-900 anställda ökat med 0,3 %.

Vi tror INTE att ett indraget friskvårdsbidrag bidrar till att minska denna STORA kostnad för kommunen. Snarare tvärtom. Dessa kommer att öka tror vi.

Kommunen har stora problem med att hitta och besätta de olika tjänster som finns inom vår stora organisation och vi kan inte konkurrera med högre löner utan måste hitta andra små guldkorn. ”Fritt kaffe” kom till som en förmån efter att kommunen som arbetsgivare frågat sina anställda vad som kunde öka deras trivsel på jobbet.

Att sedan gå ut i dessa besparingstider och dra in denna förmån där det trots allt är dessa 8-900 personer som ska göra jobbet tror vi är kontraproduktivt. Det är de stora strukturella problemen i kommunen som måste åtgärdas för att få ekonomin i balans.

Om Volvo lastvagnar i Umeå går miljoner back. Går då ledning ut och drar in de anställdas kaffe? Jag tror iaf inte det.

* Resursfördelningsprogram – SKL (Prislappsmodellen)

Vad är det som gör att en styrelse eller nämnd har fått det budget den har? En berättigad fråga från vår ekonomichef där INGEN av oss kan ge ett bra svar. Inte ens han. Budgetarna har lagts ”av hävd” under årens lopp.

Detta är inget unikt för Vilhelmina utan gäller hela kommunSverige, men nu ska det var slut med detta är det tänkt.

Detta är ett SKL-projekt vi nu går med i och går ut på att vi får hjälp med att lägga vår budget och att undvika ”budget på budget”.

Via hjälp från tjänstepersoner och ekonomer från SKL räknas ”prislappar” ut på kommunens olika verksamheter och där strikta priser gäller och som ger en grundbudget baserad på dessa prislappar.

För den som är nyfiken råder jag dig att läsa om detta här.

Detta kommer att vara helt nödvändigt att genomföra, men jag hyser gott hopp om att vi ska kunna vända skutan Vilhelmina kommun tillsammans, men det kommer att krävas stordåd av Vilhelminapolitiken, alla medarbetare och våra medborgare.

* Information – Beredning skolans lokaler

Tycker att den är slarvig denna beskrivning då beredningens namn är ”kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv.” Detta är viktigt då det säger så mycket mer om syftet med beredningen.

Jag har suttit med i beredningen under hela tiden, Från början som ordf, sedan som v.ordf och ledamot.

Beredningen har mycket och bra material, men rapporten speglar inte detta och det är synd.

Gör om. Gör rätt. Återremiss blev det av det hela.

* Upphandlingspolicy för kommunen och dess bolag

Förra hösten lämnade jag in en motion om att kommunen ska ha en policy då det gäller kommunala upphandlingar och här har det bollats fram och tillbaka mellan oss i oppositionen och majoriteten där vi efter ett antal återremitteringar till slut landade med ett avgörande i fullmäktige.

En punkt vi i S+V stridit för är den punkt i dokumentet som öppnar upp och möjliggör för våra lokala aktörer och företag att räkna och lägga in anbud på kommunens upphandlingar. Detta genom att skriva in att kommunen sk amöjliggöra i möjligaste mån i anbudsunderlagen så att våra små företag ska kunna lägga bud på. En grisbonde i Lövnäs eller pärodlare ska kunna beredas möjlighet att räkna på anbuden. Dock utan att tumma på de lagar och regler som gäller.

Sist gällde frågan om VEM som ansvarar för upphandlingarna? Styrelser och nämnder eller dess chefer. Vi i S?V hävdar att det är de förstnämnda, där man sedan delegerar uppgifterna till cheferna.

Jag har stångat mitt huvud blodigt i denna fråga utan att finna gehör hos majoriteten, men se sista avgörande omröstningen vände till vår fördel och förvåningen var mycket stor. Mer hos vissa andra…..:-)

* Saxnäs äldreboende

Nu klubbat och VIBO kan nu köpa äldreboendedelen och för den som vill kan läsa mer här.

Sist Remiss-Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor, en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU2019:36)

Som en av få kommuner har vi i Vilhelmina blivit remissinstans i en för oss mycket viktig fråga ang. de framtida reseavdragen.

Här var vi rörande överens och jag och Annika Andersson (C) fick ett uppdrag via Ks där vi tillsammans jobbat fram ett förslag som kunde antas.

Jag känner mig mycket nöjd med detta fullmäktige där jag tycker att mina kamrataer i S+V visar på stort ansvarstagande och seriositet där vi efter fredagens gruppmöte körde på efter våra övertygelser och vår plan.

Sedan var det en glad och uppsluppen stämning på mötet som jag tycker känns skönt.

1 kommentar

Bussgods kvar!

Av , , Bli först att kommentera 24

Fick ett meddelande igår från VDn  i Länstrafiken i Västerbotten om att debaklet med Region Norrbotten och deras nedläggning av Bussgods var på väg mot en lösning. Har skrivit om det tidigare och du kan läsa om det här.

Trodde inte det var sant, men hörde nu på nyheterna att det var det och det känns så bra. Vi behöver vårt Bussgods.

Duktiga tjänstepersoner på vår Länstrafik och Bussgods som tillsammans med Regionen lyckats räta upp detta tillsammans med folk från Norrbotten.

Nu lägger vi detta till handlingarna och blickar framåt.

 

 

Bli först att kommentera

Samtal med länsstyrelsen och gruppfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 31

Kom hem igår kväll efter två givande dagar på Plassn.

På torsdagen träffade jag Tjänstemän från Länsstyrelsen som var ute på sin återkommande inforunda till fjällkommunerna. Sommar och vinterkeder anläggs. Broar, vindskydd och kojor byggs. Det läggs ned stora resurser i vår kommun. Detta trots M/KD 0ch SDs servettbudget som drog ned starkt på anslagen till naturvård, men som återställdes till stor del av den rödgröna regeringen.

Men vad är på gång? Vad har gjorts sedan sist? Hur ser vi från kommunen på vad vi tycker Lst ska prioritera? Bra och givande samtal tillsammans med kommunalrådet och kommunchefen.

Fredagen bjöd på en dag av genomgång inför Kommunfullmäktigemötet som går av stapeln nu på måndag i form av ett gruppmöte. Kort och gott kan man säga att vi gick igenom den dagordning och förberedde oss för de ärenden som vi ska avhandla. Interna diskussioner som avhandlas i de olika frågorna och där tankar stöts och blöts. Och vad kan det vara då?

Saxnäsgårdens äldreboende, kommunal upphandlingspolicy, beredningen av utbildningsnämndens lokaler ur ett hållbarhetsperspektiv- slutrapport, förslag till kommunalt säkerhetsprogram, resursfördelningsprogram -SKL (prislappsmodellen), redovisning av partistöd, avsägning valärenden, remissbetänkande ang. förslag till nya regler för reseavdrag osv, osv….Det finns att diskutera.

En ”briefing” från kommunchefen om det senaste läget i kommunen hans även med.

En bra dag som blev kväll innan jag kom hem.

Idag ska jag, mina syskon, barn och barnbarn och tjocka släkten hylla min lilla mamma som fyller prick 80 idag!

Ha en trevlig helg allihop!

Bli först att kommentera

Kollektivtrafik och vägupprustningar

Av , , 3 kommentarer 15

I veckan var jag nere till Lycksele där regionen anordnade samhällbyggnadsdagar i dagarna två. Det är seminarier och workshops och jag var nere på torsdagen.

För min del blev det  remisskonferens ang. det nya trafikförsörjningsprogrammet som ska skrivas och där kollektivtrafiken är av stor betydelse och likt en raspig skiva står jag och återupprepar mig. Alla som följer mig på bloggen och på dessa möten vet vad jag kommer att säga.

Det är många som står runt köttgrytorna och redan här finns det anledning att yppa sig till det remissunderlag som ska komma ut till oss i kommunerna under november månad.

Sedan tidigare har jag motionerat för ett bättre kostnads/ kollektivtrafiksystem där den sk. Västerbottensmodellen fått stå som förebild, men som bilden nedan visar så ingår inte den sk. fjälltrafiken i detta utan behandlas separat.

Inlandsbana och flygplats kom även upp till diskussion, men då det inte är Regionen som står för detta berörs det inte direkt. Dock kan Regionen tycka i dessa så viktiga frågor för oss.

Väster om Sorsele, Dorotea och Vilhelmina finns inga stomlinjer utan dessa förbinder enbart våra befolkningscentra. Det är så att man blir lätt deprimerad då man ser kartan med ”mycket lite röda” linjer i vår västra dela av Västerbottens län. Synd för dessa tre fjällkommuner att dess centralorter inte ligger vid norska gränsen. Iaf om man ser till kollektivtrafiken…

Sista passet för min del blev ett samtal med Trafikverket om deras inriktningsplanering och länstransportplan.

För min/vår del i Vilhelmina fick jag anledning att ta upp frågan om vägen mellan Stalon – Dikanäs. Huruvida det hjälper återstår att se, men det är till att tjata och argumentera för vår sak och förhoppningen är att vi ska ta oss framåt.

Stomlinjenär Ac

3 kommentarer