Mats Nilsson, L

Illavarslande

Av , , Bli först att kommentera 1

Här i länet har det blossat upp en debatt om de hastighetssänkningar som Trafikverket vill genomföra på några vägsträckor längs E 4. Moderater och sossar i (o)skön förening klagar bittert och talar om att man istället borde rusta upp vägarna och att detta är ett hot mot regionens utveckling.

Särskilt det sista utmanar sannerligen löjet. Till det kan ju läggas att deras partier under lång tid växelvis innehaft statsministerposten utan att vägarna blivit sådär vansinnigt mycket bättre för den sakens skull.

Fart dödar. Det är – tyvärr – en sanning som man inte kommer ifrån. Farhågor om att sänka hastighetsgränser inte skulle respekteras motsägs av erfarenheten. För egen del har jag kunnat notera under sommarens färder mellan Umeå och Lycksele hur fort en del kör. Håller man 90, vilket är gränsen på huvuddelen av sträckan, blåser folk förbi med en fart som gör att man själv nästan verkar stå still.

Det är alltid illavarslande när M och S plötsligt är överens om saker och ting. Resultatet brukar inte bli så bra.

Den 23 augusti 1939 slöt Hitlertyskland och Stalins Sovjetunion en icke-angreppspakt. Man var alltså överens om att dela upp Östeuropa mellan sig. Utan alla jämförelser i övrigt, var det illavarslande även det.

Bli först att kommentera

Rosornas krig 2.0

Av , , Bli först att kommentera 0

Ser att det i dag, den 22 augusti 1485 besegrade huset Lancaster huset York i slaget vid Bosworth Field i den fejd som gått till historien som Rosornas krig.

Storbritannien har ofta nog något oföränderligt över sig. Som i serien ”Kanaler, båtar och kärlek” där ett äldre par tuffar runt längs vattenvägarna, förbi slott, grönskande betesmarker och mysiga städer och byar, där man gärna stannar till och tar ett glas på en pub vid kanalens strand.

Så har det förstås inte alltid varit. Krig och konflikter har härjat på de brittiska öarna sedan antiken, kanske längre än så. Och just nu håller Brexit på att driva landet till kollaps.

Rosornas krig slutade med att båda ätterna försvagades och att ätten Tudor tog över. Och något liknande kanske händer nu när Boris Johnson riskerar det konservativa partiets position genom att binda sig så hårt för Brexit, samtidigt som rivalen Labour gått vilse vänsterut och riskerar att falla ihop även de.

Det är inte utan att åtminstone jag skulle tycka att det vore rätt kul.

Bli först att kommentera

Köpa eller erövra?

Av , , Bli först att kommentera 2

Efter vad som nu sägs vill Trump köpa Grönland av Danmark. Det som i första läget framstår som galenskap är, sett ur Trumps synvinkel, kanske inte så vansinnigt ändå. Det finns exempel att falla tillbaka på. USA köpte Louisiana av Frankrike och Alaska av Ryssland. Och fastigheter är ju Trumps egentliga värv. Till det kan vi ju lägga att han själv är köpt av ryssarna. Åtminstone i den meningen att de backade upp honom när han stod på randen till konkurs och att hans härjningar i amerikansk politik passar Rysslands intressen precis.

Är då det här allvarligt menat? Det återstår väl att se. Det kan mycket väl vara, men då troligen mer som ett sätt att få motståndarna att tappa fattningen samtidigt som de egna kärntrupperna hålls på gott humör vid tanken på detta ”kraftfulla” förslag, än att det skulle vara genomförbart. Inte minst kan man undra vad USA skulle betala med. Statsskulden är enorm redan i förväg.

Att Grönland tillhör Danmark har sin historia. Under tidig medeltid, det vi kallar vikingatid, var Danmark en stormakt med ett imperium som omfattade Grönland, Island, Norge, stora delar av England och besittningar i och kring Östersjön. Bit för bit gick det förlorat, men Grönland var det ingen som var intresserad av. Förrän nu.

Man kan le åt Trumps konstigheter, men leendet stelnar vid tanken på att allt han tar sig för försvagar det samförstånd som funnits tvärs över Atlanten. Det är frågan om det är så stor idé för svensk del att gå med i Nato, om det rentav är så att alliansen är på väg att rämna.

Det var förstås inte bättre förr, om någon nu trodde det. Den 21 augusti 1968 gick ryska trupper in i Prag och gjorde slut på det hopp som Pragvåren hade inneburit. Så hur tokig Trump än är, förefaller det bättre att erbjuda sig att köpa något än att helt enkelt ta det med våld.

Bli först att kommentera

Radarvarning

Av , , Bli först att kommentera 0

Den 20 augusti 1940 var en viktig dag under andra världskriget, även om få nog tänkte på det då. Då användes radar för första gången i en krigssituation. Utan den tekniken är det mer än tveksamt om britterna vunnit slaget om Storbritannien. Och då hade kriget säkert slutat helt annorlunda.

Men ibland räcker det inte med teknik. Man måste också ta till sig de varningssignaler den ger. Året därpå skulle ett antal blippar tona fram på radarskärmarna på den amerikanska flottbasen Pearl Harbor. Vakthavande befäl avgjorde att det var egna plan som kom från fastlandet. Några minuter senare skulle det visa sig att det var fel.

Något liknande kan man säga gäller också i politiken. Varningssignaler vad det skulle innebära med såväl Trump som Brexit, för att inte tala om när man valde de partier som nu styr i Ungern, Polen och Italien, har inte saknats. Men alltför många bland väljarna har valt att ignorera dem. Och då blir det som det blir.

Det är alltid frestande att i det läget skadeglatt säga: vad var det jag sa? Men det brukar tyvärr inte leda någonvart. Det är ju få som vill vidgå att de var korkade nog att falla för retoriken.

Bli först att kommentera

Inte omöjligt

Av , , Bli först att kommentera 0

För precis 300 år sedan, den 19 augusti 1719 brände ryssarna Norrtälje under det som kallats rysshärjningarna längs den svenska ostkusten. Det skulle dröja två år tills fred slöts i Nystad och den svenska stormaktstiden var över.

Hotet från öster var dock inte över för det. Och i dag håller det på att växa till sig igen. Jag läste nyligen några framtidsscenerier av det dystrare slaget, att både Nato och EU löses upp efter turbulens efter att Trump har sagt upp avtalet som utgör grund för Nato och att EU spruckit upp efter Brexit.
Detta samtidigt som Putin skapat en ny sovjetunion genom att slå samman Belarus och Ryssland och utnämnt sig själv till president.

Osannolikt? Visst så. Omöjligt? Nej. Vem trodde att Putin skulle frångå alla överenskommelser om att inte ändra på gränser genom vapenmakt? Eller att Trump faktiskt skulle bli president? Eller att britterna 2019 skulle vara i full färd att såga av alla tänkbara grenar som de sitter eller skulle kunna sitta på?

Bli först att kommentera

Sannolikheter

Av , , Bli först att kommentera 0

Den 16 augusti 1676 intog danska styrkor Kristianstad. Danskarna försökte ta tillbaka Skåne, Blekinge och Halland, som gått förlorade 1658. Att inta Kristianstad, som för övrigt grundats av Kristian II, i Sverige känd med tillnamnet tyrann, var förstås en framgång. Men dagen därpå åkte man på stryk i slaget vid Halmstad. Fred slöts 1680, Det tidigare Östdanmark skulle förbli svenskt.

Senare tappade danskarna både Norge och Sönderjylland. Danmark var därmed reducerat till ett litet land. Kanske är det mot den bakgrunden vi ska se tendenserna till alla taggar ut i vårt södra grannland. Nu senast när det talades om gränskontroller mot Sverige, vilket förstås vore djupt olyckligt.

Hade saker och ting utvecklats annorlunda under 1670 – talets andra hälft, hade saker och ting sannolikt tett sig mycket annorlunda också i dag, men nu blev det inte så. Men om så varit fallet, hade vi alla fall sluppit ha Åkesson inom våra gränser.

Bli först att kommentera

Historiskt

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag, den 15 augusti 1944, ägde en händelse rum som var väl så viktig för de allierade för att kunna föra kriget till ett segerrikt slut. Då landsteg trupper i södra Frankrike i den operation som kallades Dragon.

Jämfört med landstigningen i Normandie, är den här operationen långtifrån lika omtalad, trots dess betydelse. Genom den kniptångsmanöver som de allierade styrkorna kunde genomföra, blev hela Frankrike befriat överraskande snabbt.

De som genomförde Dragon var till stor del trupper ur de fria franska styrkorna, de Gaulles skapelse. De bestod i sin tur till stor del av trupper från franska kolonier, i synnerhet från Afrika.

Vi har nog en tendens att glömma bort att det inte bara var britterna som hade ett imperium. Det gällde även Frankrike. Allt från Vietnam till Algeriet.

Kolonialismen brukar ofta nog användas, inte minst från vänsterhåll, som orsak till konflikter i dag, med flyktingvågor som följd. Även om det inte ska överdrivas, så måste man medge att det givetvis har och har haft sin betydelse. Inte minst i Mellanöstern.

När folk från Afrika och Mellanöstern i dag försöker ta sig till de stränder där deras landsmän 1944 var engelsmän och fransmän behjälpliga i kampen mot fascism och nazism, möts de av ”välkomnanden” som inte är så värst mycket bättre än de som tyskarna bestod de allierade trupperna med 1944. Här finns något att lära av historien.

Bli först att kommentera

Fnurror

Av , , Bli först att kommentera 0

Fnurran på tråden mellan Ygeman och Solberg väcker en del funderingar.Tydligen har hon noterat att många av de nazister som då och då manifesterar sina vidrigheter i Norge är svenskar. Men likväl är det ju ändå så att de två som visat sig vara kapabla att mörda i vårt västra grannland har varit hur norska som helst.

Nazisternas lära, förutom våldsförhärligandet förstås, vilar i grunden på (miss)uppfattningen att människors naturliga samhällen ska vara något slags etniskt rena sådana. Att det aldrig någonsin har förhållit sig på det viset någonstans, vill man inte fatta. Det gäller också här i Norden, ett område som genom åren pekats ut som något slags idealmodell av nazisterna.

Nordens historia är en historia av unioner.De som dominerat regionen, Sverige och Danmark, har behärskat Norge och Finland i olika omgångar. Den 14 augusti 1814 ingick Sverige och Norge konventionen i Moss, och etablerade så en ny union i raden av flera. Den skulle komma att bestå i nästan 90 år.

Men union är en sak. Ett land är något annat. Det var självfallet inte som så att Sverige och Norge skulle anses som ett land. Norge var Norge, med egen förvaltning och egna lagar. Det gemensamma var kungen och försvars- och utrikespolitik.

Inte heller var det så att alla invånare i länderna var stöpta i precis samma form. I länderna fanns minoriteter som exempelvis samer. Det är just det som nazister aldrig kan acceptera. Och det är just därför som alla liberaler är nazisternas fiender.

Bli först att kommentera

Traditioner

Av , , Bli först att kommentera 0

En del, som har en partiledare med ett efternamn som börjar på Å, för fram sitt obehagliga budskap genom att försöka framställa det förflutna som i rosenrött, en enda lång räcka av år då Sverige levde i något slags evig harmoni. Ja, man hävdar rentav att detta är en tusenårig tradition som först nu håller på att brytas av det ”vänsterliberala etablissemanget”. Alltså sådana som jag, får man anta.

Antingen skolkade Åkesson & Co på historielektionerna, eller också handlar det om att tala mot eget bättre vetande. Det som i dag är Sverige fanns knappast för tusen år sedan. Vidare har historien varit fylld av krig och nöd. Både av inbördeskrig och krig med framförallt Danmark och Ryssland.

Under sommaren läste jag en biografi över Johan Skytte. Han beskrivs som stormaktstidens lärare, då han kom att undervisa och vara rådgivare till flera monarker på 1600 – talet.

Den första som han kom i kontakt med var Hertig Karl, senare Karl IX. Denne vann kronan efter ett blodigt inbördeskrig där den sittande kungen Sigismund störtades. Något som var mycket gynnsamt för Johan Skyttes karriär. Efter studietiden blev han lärare åt den blivande och inte helt okände Gustaf II Adolf.

När han avled 1645 pågick som bäst förhandlingarna. där Skytte i högsta grad var involverad, som ledde fram till freden i Brömsebro. Den slöts den 13 augusti samma år och innebar stora landavträdelser för Danmark. 13 år senare skulle det bli ännu värre i och med att hela det tidigare Östdanmark, Skåne, Blekinge och Halland, blev svenskt.

Mot alla odds,får man väl säga, förblev området i svensk hand. Befolkningen fick genomgå en ”försvenskning” som innehöll både piska och morot. Om blekingen Åkesson funnits på den tiden hade han säkerligen motsatt sig alla dessa övergrepp på de danska traditioner som då rådde.

Med tiden har det hat som vi vet fanns på både svensk och dansk sida klingat av och syns möjligen i samband med landskamper i fotboll. I dag finns inte mycket kvar av stormaktens arrogans som utan tvekan drabbade befolkningen på den tiden.

De traditioner som Åkesson hävdar fanns genom århundraden har aldrig funnits i den tappningen.Istället rådde nästan ständigt krigstillstånd, förtryck och nöd. I dag präglas samhället istället av tolerans och öppenhet. Men den traditionen vill Åkesson och hans gäng inte veta av.

Bli först att kommentera

Konsten att styra

Av , , Bli först att kommentera 1

Läser i dag om Barn och elevombudet som tycks ha fått för sig att i alla lägen slå ner på de som ingriper mot barns agerande. Paradoxalt nog också när agerandet i fråga går ut över andra barn.

Ett annat exempel på självständiga myndigheters självsvåld är Skatteverkets olika beslut i skattefrågor som verkar utgå från principen att allt som kan göras för att få in skatt också ska göras. Som moms på vårdföretags tjänster trots att EU – rätten slagit fast att vård ska vara momsfri.

Självständiga myndigheter, som vi har i Sverige, kan onekligen ställa till det. Det hjälper ju inte så mycket om man på politisk nivå säger att detta är åt fanders, när man inte kan gå in och styra i enskildheter. På något sätt måste man hitta en bättre modell.

Motsatsen, att man från politisk nivå bestämmer allt, är inte heller någon bra idé. I sin yttersta konsekvens blir det ett totalitärt system. Den 9 augusti 1944 besegrade Finland ryssarna i slaget vid Ilonmats. Stalins, liksom Hitlers, agerande under kriget att ta kommandot personligen också när det gällde enskildheter på slagfältet, kom att kosta tusentals soldater livet på båda sidor under kriget.

I det nämnda slaget.var ryssarna överlägsna, men lockades i en fälla och besegrades. Man förmådde inte utnyttja sina styrkor på ett bra sätt. Att hitta bra sätt att styra på är onekligen en utmaning. Både i krig och fred,

Bli först att kommentera