Petter Nilsson(SD)

Mer medel till Vård, mindre godhetssignalerande trams!

 

Övriga partier ställde sig bakom att införa både Jämställdhetsintegrering Gender budgeting i Region Västerbotten.

Eftersom ingen ram fanns för tramset i regionplanen så innebär det att medel som tillförs direkt i form av utbildning tagits för oförutsedda medel.

När det administrativa uppdraget breddas efter att övriga partier nu valt att gå i bräschen för gender budgeting och jämställdhetsintegrering så kommer det förstås medföra ytterligare administrativa arbetsuppgifter.

Innan man roar sig med att underhålla tanken om att vi lever i ett patriarkat, bör man ändå ställa sig frågan huruvida mer kostnader för administration leder till bättre jämställdhet?

Vårdprioriteringarna är tydliga. Oavsett vad man har för kön, etnicitet, funktionalitet man har – ska man få vård efter behov. Lag och föreskrifter från Socialstyrelsen preciserar vårdprioriteringarna.

Övriga partier ställer sig tendensiöst för ökade kostnader inom administration. Även om de stundom hävdar att de vill dra ned på administrativa kostnader så agerar de i realiteten tvärtemot.

Jämställdhetsintegrering likväl som gender budgeting blir med detta endast ett mål för sitt egna måls skull, som kommer medföra att mer resurser läggs på administration, och mindre på vård och vårdpersonal där många kvinnor idag arbetar.

Vårdpersonal gick redan innan corona på knäna. Ur jämställdhetsperspektiv vore det mer rimligt att lägga medel på vård och vårdpersonal hellre än administration för syns skull.