Petter Nilsson(SD)

”Gender budgeting”-Skattemedel till värdesignalerande administration

Vi har återkommande haft bekymmer med alltför mycket administration.

Under senaste regionstyrelsesammanträdet yrkade Sverigedemokraterna i vanlig ordning på att begränsa administrationen.
Denna gången hanterades ”gender budgeting”. Man avsåg inleda utbildning inom området från SKR och kvinnorörelserna.

Regionen bedriver sjukvård. Sjukvård ges efter behov idag.
Vårdprioriteringarna återfinns i lag och föreskrifter.

Men för att vi ska kunna titulera oss själva för ”modellregion”, så menar övriga partier att medel ska gå till ”gender budget”.

Avsedda medel kommer inte leda till att skapa mervärde, utan bara ytterligare onödig administration.
Avsedda medel hade gjort större nytta i vården.
Avsedda medel skulle prioriterats i enighet med vårt avslagsyrkande.

 

För er som vill tillgodose er mer information om gender budget inom sjukvård.