Petter Nilsson(SD)

Slopa flerbarnstillägg för de som går på bidrag!

Aftonbladet publicerade en debattartikel av Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt under gårdagen.

Mina reflektioner är främst att Sverigedemokraterna har verkningsfulla förslag för att faktiskt få människor att bli en del av samhället. Detta förslaget är även vettigt av andra skäl. Inte minst minskade pull-faktorer (färre som söker sig till landet).

Det är lätt för politiker att komma med ”snälla” förslag, men det är i regel inte de förslagen som behövs. Beslutsfattare behöver kunna fatta tuffa beslut som faktiskt gör skillnad.

Etiketter: , , ,

4 kommentarer

 1. Brorson

  Garantipension är till för dem, som inte har tillräcklig inkomstpension. För att få full garantipension måste man ha bott i Sverige under minst 40 år. Annars görs avdrag för tid som man inte bott i Sverige. Men det kompenseras äldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten klagar på att det sprids missuppfattningar om äldreförsörjningsstödet, exempelvis att det kan bli högre än garantipensionen. Vad pensionsmyndigheten inte jämför med är:

  1. Riksnormen för försörjningsstöd (socialbidrag) i Sverige. Som man måste klara sig på innan man fyllt 65.

  2. Den allmänna pensionen (om sådan finns) i hemlandet. I länder med låg eller ingen allmän pension har de flesta sparat privat till pensionen. Förutsatt att man får uppehållstillstånd kan det vara en mycket god affär att betala flyktingsmugglare hundratusentals kronor för att komma till Sverige och ta del av äldreförsörjningsstödet.

  Trots att myndigheten har alldeles rätt om ”missuppfattningarna”, torde det frikostiga äldreförsörjningsstödet till nyinvandrade pensionärer vara en oerhörd lockelse även för den åldersgruppen att komma till Sverige.

  De väldigt höga dödstalen i covid -19 bland äldre invandrare visar att Sverige har tagit sig vatten över huvudet, när man lockat till ökad invandring, men inte kan garantera äldre invandrares rätt till överlevnad. Å andra sidan har Tegnell genom sitt experiment med flockimmunitet sparat åtskilligt med pengar på äldreförsörjningsstödet, som är specialdesignat för just äldre invandrare.

  I ett uttalande i början av juni 2020 prisade den dåvarande finansmarknadsminister Per Bolund, MP, den svenska coronastrategin som framgångsrik. Syftade han på statens minskade kostnader för äldreförsörjningsstödet? Eller kanske på högkonjunkturen för muslimska begravningsbyråer?

  • arbetare

   Oavsett från vilket hörn av budgeten pengarna tas från tycker jag det är skrämmande att den invandrade Ehmad utan att ha jobbat en enda dag i landet får mer i pension än min mor som jobbat från hon var 13 .

   Ehmad har givetvis inga papper som kan bevisa hans ålder eller identitet men det går ju lika bra utan .

   När Ehmad dessutom har förtur i kön till pensionärsboende blir man ännu mer fundersam .

   • Brorson

    Syftet med min ovanstående kommentar var inte att visa förekomsten av orättvisor mella pensionärer, som bott i Sverige hela livet, och nyanlända pensionärer. Syftet var att påvisa ”pull-effekter”, som gör att man kan höja sin inkomst genom att flytta till Sverige, jämfört med att bo kvar i hemlandet. Men, är det sant att en nyinvandrad pensionär kan få mer än en pensionär, som har bott länge i Sverige. Nej, inte enligt Pensionsmyndigheten, som har skrivit följande på sin webbplats:

    ”En pensionär med garantipension får aldrig i total nettosumma mindre än en pensionär med äldreförsörjningsstöd, om de i övrigt har samma förhållanden. Se beräkningsexempel som grundar sig på genomsnittlig bostadskostnad för pensionärer med bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd och genomsnittlig skatt.”

    Javisst, under förutsättning att de i övrigt har samma förhållanden. Enligt webbplatsen har de samma boendekostnad och lika höga bostadstillägg, nämligen 5.454 kr. Men enligt Pensionsmyndighetens eget verktyg ”Räkna ut ditt bostadstillägg” är bostadstillägget för den, som har bott i Sverige hela livet och har full garantipension, mindre än 2.000 kr, räknat på hyran för en mindre seniorlägenhet hos min hyresvärd. Det skulle löna sig för den pensionären att byta till en större lägenhet, för i så fall betalar staten hela hyreshöjningen. Varför skriver inte myndigheten att garantipensionen sänker bostadstillägget jämfört med den som har äldreförsörjningsstöd?

    Detta borde ses över. Det borde inte vara möjligt att få både äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg.

 2. Brorson

  Vad som inspirerade mig att skriva om pensionssystemet och äldreförsörjningsstödet var Petters omnämnande av ”pull-.faktorerna”. Jag tror att det va rAfghanistans president som under sitt Sverige-besök för en del år sedan lanserade begreppsparet pull and push (dra och tryck). Han menade att det finns push-faktorer, som trycker ut folk ur hans land och som det var hans uppgift som president att försöka motverka. Och att det finns pull-faktorer, som drar ut folk ur hans land, och som han ar svårt att påverka och att det snarare är mottagarlandets uppgift att motverka de faktorerna.

  Det finns flera exempel på att statschefer i utvandrarländer inte är så förjtusta i att folk lämnar de länderna. Det mest verkningsfulla exemplet är kanske de afrikanska presidenternas gemensamma protester unde 1990-taletmot det som de kallade ”brain drain”, hur den välutbildade eliten i Afrika lockades av högre löner, än vad fattiga afrikanska länder hade råd med, i i Europa och USA. Vad som speciellt irriterade de afrikanska presidenterna var att denna elits utbildning hade finansierats av afrikanska skattebetalare, som inte fick någon nytta av de skatter, som de hade betalat.

  Förutom denna elit, finns ett mellanskikt av personer som har en hög utbildning jämfört med genomsnittet i sitt eget land, men vars utbildning knappast är gångbar på vår arbetsmarknad., men lockas hit av falska förhoppningar om ett prestigefyllt jobb, men hamnar i bidragssystemet, som i sig är en stark pull-faktor. Således drabbas utvandrarländerna både av brist på chefer och specialister på den högsta nivån och på mellan-nivån. De, som skulle kunna lyfta sina länder ur fattigdom och massarbetslöshet, bor inte kvar där. De bidrar i stället
  till ökad arbetslöshet, lönenedpressning och stora påfrestningar på bidragssystemen hos oss.

  Men 1 / 4-del av de sjukvårdsanställda i Sverige är ju invandrare. Vi skulle inte klara vården utan fåra invandrare, är ett vanligt argument. Men de, som säger det, nämner inte ait 1 / 4-del av patienterna ockspå är invandrare. Men är det inte bra att utländska specialister kommer hit?, Jo, men det uppvägs av att sveska specialister får jobb utomlands. Nu menar jag inte att ett erfarenhetsutbyte mellan olika länder är något negativt. Det är bra, när in- och utvandring uppväger varandra.

  Problemet är att denna balans saknas och har saknats under en mycket lång tid. Problm, set är de mykcet stora pull-effekterna, som är till nackdel både för oss och för utvandrarlänäderna. Flerbarnstillägget och äldreförsörjningsstödet. med mera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.